تازه‌ها

تأثیر اساسی عملیات «وعده صادق»

 تأثیر اساسی عملیات «وعده صادق»   عملیات وعده صادق ثابت کرد، کمک‌های تسلیحاتی، مالی، سیاسی و اطلاعاتی آمریکا و دولت‌های اروپایی، به محافظت از پایگاه‌های

بایگانی