تازه‌ها

ذهن‌ها و مدیریت جنگ غزه

ذهن‌ها و مدیریت جنگ غزه   جنگ غزه در مرتبه اول، «جنگ ذهن‌ها» است. برای اینکه اهداف، اغراض، سیاست‌ها، راهبردها، تاکتیک‌ها و نتایج «میدان غزه»

پذیرش آتش‌بس فرسودگی رژیم صهیونیستی را اثبات کرد

سعدالله زارعی کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: پذیرش آتش‌بس تثبیت می‌کند که یک رژیم فرسوده به نام رژیم اسرائیل وجود دارد که مقامات آن، سخنان بی‌اساس، بدون مطالعه و اطلاعات مطرح می‌کند و ناگزیر می‌شود خلاف آنچه گفته را بپذیرد.

نگاهی راهبردی به نتایج جنگ غزه 

نگاهی راهبردی به نتایج جنگ غزه  آقای دکتر سعدالله زارعی در یادداشتی نوشت:  خیلی‌ها گفته‌اند فلسطین و اسرائیل بعد از پایان جنگ کنونی دیگر فلسطین

نشانه‌ای از شکست راهبرد اسرائیل

نشانه‌ای از شکست راهبرد اسرائیل   همین‌که مقاومت هنوز به مناطقی خارج از غزه شلیک می‌کند و همزمان به‌طور روزانه به شکار تجهیزات و نیروهای

بایگانی