رژیم صهیونیستی؛ افق همکاری‌ها و تنازعات احزاب داخلی

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و سوم، شماره ۴، پياپي ۹۲، زمستان ۱۴۰۱؛ صفحات ۱۳۲-۱۵۸

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* سلمان رضوی

* دکترای مطالعات منطقه‌ای از دانشگاه تهران

چکیده

برگزاری بیست و پنجمین انتخابات کنست در ۱۰ آبان ۱۴۰۱ و تشکیل کابینه نتانیاهو با ائتلاف حزب لیکود با سه حزب مذهبی دیگر که از ۶۴ کرسی پارلمانی برخوردارند، ازیک‌سو، موجب این امیدواری در میان صهیونیست‌ها شده که سرانجام پس از برگزاری ۵ انتخابات در ۴ سال اخیر، صاحب دولتی نسبتاً باثبات شده‌اند و از سوی دیگر، حضور ۵۰ درصدی احزاب مذهبی در کابینه برای اولین‌بار در تاریخ این رژیم، موجب نگرانی‌های شدید در میان صهیونیست‌های سکولار شده است.
در سال‌های اخیر و با گرایش جامعه رژیم صهیونیستی به راست‌گرایان، در محافل حاکمیتی این رژیم چالشی گریبانگیر دموکراسی ادعایی آن شده که خود را در قالب تعارض میان راست‌گرایان افراطی از احزاب صهیونیسم دینی و حزب لیکود از‌یک‌سو، و چپ‌گرایان از سوی دیگر، نشان داده است. تحلیلی رفتارشناسانه از اقدامات و اظهارات احزاب و کابینه‌های متعدد رژیم صهیونیستی در چند سال گذشته نشان می‌دهد که می‌توان سه محور کلی در باب چیستی منازعات مطرح کرد. اولین و مهم‌ترین محور منازعه در میان احزاب و گروه‌های اجتماعی، موضوع «جایگاه قانونی و قضایی دیوان عالی رژیم صهیونیستی» بوده است. این مسئله هم‌اکنون نیز با سیطره راست‌گرایان و احزاب مذهبی بر کابینه، به مهم‌ترین موضوع اختلافی میان آنها و احزاب اپوزیسیون در سطح ساختار حکومتی و اجتماعی تبدیل شده است.
دومین محور به «تلاش احزاب دینی در هدایت مصوبات کنست و اقدامات حکومت به‌سمت دستورات ‌هالاخایی» برمی‌گردد. این احزاب به‌ویژه در کابینه جدید نتانیاهو که بسیاری از کرسی‌های وزارتی و مناصب اجرایی را در اختیار گرفته‌اند، رنگ و بوی تازه‌ای گرفته است. سومین محور در موضوع منازعات احزاب صهیونیستی، مسئله «فلسطینی‌ها اعم از فلسطینی‌های ساکن اراضی ۱۹۴۸ و اراضی اشغالی ۱۹۶۷» است.

واژگان کلیدی

رژیم صهیونیستی، شکاف‌های اجتماعی، احزاب، فلسطین

عنوان مقاله [English]

The future study of the Imran Khan Party in Pakistan

نویسنده  [English]

Shahriar Faraji Nasiri

چکیده [English]

Abstract

The Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party came to power in Pakistan in August 2018 and its leader Imran Khan was elected as Prime Minister of Pakistan. Political and administrative-financial corruption in the political structure of Pakistan, the dynastic and family structure of the two major Pakistani parties, the Bhutto-dominated People’s Party and the Muslim Brotherhood-dominated Muslim League, progressive and popular slogans of the PTI, The widespread support of the youth and, ultimately, the covert support of army and Imran Khan’s personal charisma were the main reasons for PTI’s victory in Pakistan’s parliamentary elections. The PTI came to power in Pakistan with the aim of establishing an Islamic welfare state and taking power, but the realization of these slogans and their implementation is very difficult and in some cases impossible.

Now, after half of Imran Khan’s term as Prime Minister, Pakistan’s major crises remain; The military still has a major and decisive power in Pakistan, economic problems remain unresolved and the debt crisis is still the country’s most important economic crisis. Therefore, the present study intends to explain and examine the performance of PTI led by Imran Khan. This study seeks to answer the question of how the PTI government under the leadership of Imran Khan has performed. The study hypothesizes that Imran Khan’s government, despite relative successes in some areas, such as supporting the more vulnerable, but Pakistan’s major crises, such as the debt crisis and the employment crisis, remain unchanged.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Pakistan, Imran Khan, PTI, Government Vision

عنوان مقاله [العربية]

الدراسات المستقبلية حول حزب عمران خان في باكستان

چکیده [العربية]

المخلص

الحزب تحريك إنصاف باكستان (PTI) ا اكتسبت لسلطة في باكستان في أغسطس ۲۰۱۸ وزعيمها عمران خان انتخب رئيس وزراء باكستان. الفساد السياسي والإداري والمالي في البنية السياسية الباكستانية، العلاقات الأسرية في الهيكل الحزبين الباكستانية الكبرى، یعنی الحزب يسيطر عليها بوتو و حزب مسلم لیک يهيمن عليها الإخوان مسلم، شعارات التقدمية والشعبية PTI‌، دعم الشباب، وفي نهاية الدعم السري للجيش و شخصية كاريزمية عمران خان کانو الأسباب الرئيسية لفوز PTI في الانتخابات البارلمانیة في باكستان. جاء PTI إلى السلطة في باكستان بهدف اقامة دولة اسلامية الرفاه، ولكن تحقيق هذه الشعارات وتنفيذها صعب جدا وفي بعض الحالات مستحيلا. الآن، وبعد نصف المدى عمران خان رئيسا للوزراء، لا تزال الأزمات الكبرى في باكستان. الجيش لا يزال لديه قوة كبيرة وحاسمة في باكستان، لا تزال المشاكل الاقتصادية التي لم تحل بعد وأزمة الديون لا تزال معظم الأزمة الاقتصادية الهامة في البلاد. لذلك، تعتزم هذه الدراسة إلى توضيح ودراسة أداء PTI التي عمران خان قاد. وتسعى هذه الدراسة للإجابة على سؤال كيف كان أداء الحكومة الوكالة بقيادة عمران خان. افترض الدراسة أن الحكومة عمران خان، على الرغم من النجاحات النسبية في بعض المناطق، مثل دعم الفقرا ولكن الأزمات الكبرى في باكستان، مثل أزمة الديون وأزمة العمالة، دون تغيير.

الكلمات المفتاحية

باكستان، عمران خان، حزب تحریک انصاف، مستقبل الحكومة

 • “Constitution of Pakistan Tehreek-e-Insaf”(۲۰۱۹). Pakistan Tehreek-e-Insaf, Availble At: https://insaf.pk/pti-constitution.
 • “How “U-Turn” Khan totally neglected Pakistan’s Socio-Economic Development”(۲۰۱۹). The Economic Times, dated June 26, 2019, ,Availble At:indiatimes.com.
 • “Imran Khan’s car sale fails to bring in the moolah”(۲۰۱۸). The Week, dated September 18, 2018,Availble At: in.
 • “Musharraf Opponents get MPs boost” BBC News, 07/03/2008, Availble At: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south _asia/72830 42.stm. Accessed 25 Aug 2019.
 • “Pakistan Economic Survey”(۲۰۱۸-۱۹). Ministry of Finance, Government of Pakistan, ,Availble At: gov.pk.
 • “Pakistan Tehrik-e-Insaf Manifesto for 2018 Elections”(۲۰۱۸). CPSD, Availble At: http://www.cpsd.org.pk/img/PTI.pdf.
 • “Pakistan: 2020 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; Informational Annex; and Statement by Executive Director for Pakistan”(۲۰۲۰). IMF Country Report No. 17/212, July 2020, ,Availble At: imf.org.
 • “Pakistan: First Post-Program Monitoring Discussions – Press Release; Staff Report; Statement by Staff; and Statement by the Executive Director for Pakistan”(۲۰۱۸). IMF Country Report No: 18/78, March 2018, ,Availble At: org.
 • “PTI Economic Vision”(۲۰۱۹). PTI Pakistan Tehreek-e-Insaf,Availble At: pk.com.
 • “PTI’s electoral performance 1997–۲۰۱۸”(۲۰۱۸). Network of Research in International Affairs, Availble At https ://www.noria -resea rch.com/app/uploa ds/2016/10/Noria -MUFTI -Pakis tan-VE-PDF.pdf.
 • Behera, Ajay Darshan(2018). “Pakistan General Elections 2018: Clear Signs of a Guided Democracy”, Journal of International Studies, 55 (3): 238–۲۵۲, Availble At: htt://jois.eu.
 • BTI 2020 Country Report Pakistan(2020). Bertelsmann Transformation Index, Availble At: https://www.bti-project.org.
 • Chaudhary, S.N(2013). “How did they do? Grading the PPP. Foreign Policy”, Forei Gnpol Icy, 28/03/2013, Availble At: https ://forei gnpol icy.com/2013/03/28/how-did-they-do-gradi ng-the-ppp/. Accessed 23 Sept 2019.
 • Cookman, Colin(2010). “The 18th Amendment and Pakistan’s Political Transitions”, Center for American Progress, 19/04/2010, Availble At:https ://www.ameri canpr ogres s.org/issue s/secur ity/news/2010/04/19/7587/the-18th-amend ment-and-pakis tans-polit ical-trans ition s/. Accessed 25 Aug 2019.
 • Election Commission of Pakistan(2018). Availble At: www.ecp.gov. pk.
 • Flamenbaum, Stephanie(2012). “The PTI and Pakistan’s Changing Political Landscape”, United States Insti-tute of Peace, 24/05/2012, Availble At: https ://www.usip.org/sites /defau lt/files /resou rces/PB-127.pdf. Accessed 22 Aug 2019.
 • Ghosh, Avijit(2018). “Imran Khan: From top cricketer to winning politician”, The Times of India, 27/07/2018, Availble At: https ://times ofind ia.india times .com/world /pakis tan/imran -khan-from-top-crick eter-to-winni ng-polit ician /artic lesho w/65155 894.cms. Accessed 7 Sept 2019.
 • Hadid, Diaa(2018). “Imran Khan: From Swaggering Cricketer to Populist Prime Minister”, National Public Radio,29/07/2018. Availble At: https://www.npr.org/2018/07/29/63354 4287/imran -khan-from-cricketer-to-prime -minis ter. Accessed 7 Sep 2019.
 • Imtiaz, Rai Mansoor(2019). “The role of the military and an unrecognized political transformation in the 2018 general election in Pakistan”, The Asia Dialogue, 14/11/2019,, Availble At: https ://theas iadia logue.com/2019/11/14/the-role-of-the-milit ary-and-an-unrec ognis ed-polit ical-trans forma tion-in-the-2018-gener al-elect ion-in-pakis tan/. Accessed 1 Mar 2020.
 • Khan, Abbas Amjad(2018). “Nature and Contours of Party Politics in Pakistan”, Journal of the Punjab University Historical Society, 31(2). Availble At:http://pu.edu.pk/image s/journ al/HistoryPSt udies /PDF_Files/03_v31_2_july2 018.pdf. Accessed 16 Aug 2019.
 • Niaz, Ihan(2018). “The politics of redemption and the rise of Imran Khan”, East Asia Forum, 27/08/2018, Availble At: https ://www.easta siafo rum.org/2018/08/27/the-polit ics-of-redem ption -and-the-rise-of-imran -khan/. Accessed 25 Aug 2019.
 • Pakistan: Executive Board Completes the First Review of Pakistan’s Extended Fund Facility., dated December 19, 2019,Availble At: org.
 • Pakistan: First Review under the Extended Arrangement under the Extended Fund Facility and Request for Modification of Performance Criteria – Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Pakistan(2019). IMF Country Report no: 19/380, December 23, 2019, Availble At: imf.org.
 • Pakistan: IMF Reaches Staff-level Agreement with Pakistan on the First Review under the Extended Fund Facility, dated November 8, 2019, ,Availble At:org.
 • Pakistan: Request for an Extended Arrangement under the Extended Fund Facility – Press Release; Staff Report and Statement by Executive Director, July 8, 2019, ,Availble At: org.
 • 2013. “Historic election marks transition in Pakistan. Public Radio International”(۲۰۱۳). PRI ,14/05/2013, , Availble At: https ://www.pri.org/stori es/2013-05-14/histo ric-elect ion-marks -trans ition -pakis tan. Accessed 6 Sept 2019.
 • Rizwan, Muhammad, Manzoor Ahmad & Muhammad Bilal(2016). “Intra-Party Democracy in Pakistan Tehrik-e-Insaf”, GlobalRegional Review (GRR), Vol. I, No. I (2016)| Page:75 ‒ ۸۴٫ Availble At: http://dx.doi.org/10.31703/grr.2016(I-I).06.
 • Sahar, Amir(2018). “Pakistan’s Youth: An Untapped Resource by Pakistan’s Political Parties”, Cato Institute, 24/07/2018. Availble At:https ://www.cato.org/blog/pakis tans-youth -untap ped-resou rce-pakis tans-polit ical-parti es. Accessed 16 Aug 2019.
 • Shackle, Samira(2019). “Imran Khan has won over Pakistan. But real power still lies with the army”, The Guardian, 27/07/2018, , Availble At: https ://www.thegu ardia n.com/comme ntisf ree/2018/jul/27/imran -khan-won-pakis tan-power -army-milit ary-elect ion. Accessed 1 Mar 2020.
 • Shah, Aqil(2013). “Nawaz Sharif, 3.0 His Third Time in Office Could Be the Charm”, Foreign Affairs, 13/05/2013, Availble At: https ://www.forei gnaff airs.com/artic les/pakis tan/2013-05-13/nawaz -shari f-30. Accessed 25 Sep 2019.
 • Tribune(2013). “Simple majority? Many independent candidates join PML-N”, The Express Tribune, 14/05/2013, Availble At: https ://tribu ne.com.pk/story /54910 0/raiwi nd-meeti ngs-pml-n-begin s-talks -with-indep enden t-candi dates /. Accessed 6 Sep 2019.
 • Tribune(2017). “Imran backed Musharraf in hope of becoming PM”, The Express Tribune, 04/02/2017, Availble At: https ://tribu ne.com.pk/story /13166 30/worke rs-conve ntion -imran -backe d-musha rraf-hope-becoming-pm/. Accessed 25 Sep 2019.

Wasim, Amir(2017). “Overdue PTI intra-party elections on June 11”, The Dawn, 14/05/2017. Availble At: https ://www.dawn.com/news/13330 39. Accessed 9 Sep 2019.