امکان‌سنجی الحاق قسد به دولت سوریه

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و دوم، شماره ۱، پياپي ۸۵، بهار ۱۴۰۰؛ صفحات ۱۰۷-۱۰۴

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* محمود عباسی

* دکترای زبان عربی  و کارشناس حوزه شامات مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور

چکیده

شبه‌نظامیان کُرد سوریه موسوم به نیروهای قسد، وابسته به حزب اتحاد دمکراتیک، به عنوان یکی از بازیگران بومی منطقه شرق فرات در سوریه قلمداد می‌شوند.

شبه‌نظامیان قسد طی سال‌های گذشته در کنار اعلام همزیستی مسالمت‌آمیز با دمشق و همسویی با آن و در سایه فقدان دولت مرکزی مقتدر در منطقه شرق فرات و کاهش حضور و نفوذ آن در‌این مناطق و در پرتو حمایت‌های نظامی و تسلیحاتی آمریکا و‌ایفای نقش پیاده‌نظام ائتلاف، به سمت خودمختاری ذاتی گام برداشته و سعی کردند از ظرفیت‌های آمریکا در دستیابی به حقوق خود و عینیت‌بخشی به آرمان کردی در برقراری سیستم خودگردانی با‌ایجاد ساختارهای سیاسی و نظامی در مناطق شمال و شرق فرات بهره گیرند. 

بستر اصلی کردها در بیان خودمختاری ذاتی در منطقه شرق فرات، ضعف دولت مرکزی و کاهش نفوذ آن در مناطق شرق فرات بود و پشتوانه اصلی آنها در اعلام‌این خودمختاری، حضور نامشروع آمریکا بوده و می‌باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای، به دنبال امکان سنجی الحاق قسد به دولت سوریه و چشم‌انداز مذاکرات و گفتگوهای دو سویه میان دو طرف می‌باشد و‌اینکه اساساً چه آینده‌ای در قبال شبه نظامیان قسد در پرتو حضور عناصر آمریکایی در مناطق تحت سیطره آنها متصور است.

یافته‌های مقاله حاکی از آن است که هر چند جریان‌های کردی در پرتو حضور عناصر آمریکایی در‌این منطقه  به ساختارسازی سیاسی و نظامی – امنیتی مبادرت ورزیده و تا کنون از تعامل حداکثری با دولت مرکزی و اعاده حاکمیت دمشق بر‌این منطقه خودداری کرده اند، اما در بلندمدت با توجه به تعارض ساختاری موجود میان سیستم حکمرانی کردها و سیستم عشیره‌ای‌این منطقه و مخالفت عشایر با کردها و شکل گیری مقاومت محلی علیه حضور نامشروع آمریکا در‌این منطقه، زمینه برای خروج آمریکا و حاکمیت دوباره دولت مرکزی بر‌این منطقه و به تبع آن الحاق قسد به دولت سوریه فراهم خواهد شد.

واژگان کلیدی

قسد، دولت سوریه، شرق فرات، الحاق

عنوان مقاله [English]

Feasibility study of joining the Syrian Democratic Forces (QSD)، to the Syrian government

نویسنده  [English]

Mahmoud Abbasi

چکیده [English]

Abstract

Syrian Kurdish militias known as the Qassad forces, affiliated with the Democratic Union Party, are considered to be one of the indigenous actors in the region east of the Euphrates in Syria.

In recent years, besides declaring peaceful coexistence with Damascus and aligning with it, and in the absence of a powerful central government in the region east of the Euphrates and reducing its presence and influence in these areas and in the light of US military and weapons support and playing the role of coalition infantry. They took the path of inherent autonomy and sought to exploit the United States’ capacity to assert its rights and to objectify the Kurdish ideal of establishing a system of self-government by establishing political and military structures north and east of the Euphrates.

The main reason for the Kurds to express their inherent autonomy in the region east of the Euphrates was the weakness of the central government and the reduction of its influence in the regions east of the Euphrates, and their main support in declaring this autonomy was and is the illegitimate presence of the United States.

Using a descriptive-analytical method and relying on library resources, this article seeks to examine the feasibility of annexation to the Syrian government and the prospects for bilateral talks between the two sides, and what the future holds for Qassad militias in the light of the presence of American elements. In areas under their control is conceivable.

The findings of the article indicate that although the Kurdish currents in the light of the presence of American elements in the region have engaged in political and military-security structure and have so far refused to interact with the central government and restore Damascus sovereignty over the region, but in the long run Considering the structural conflict between the Kurdish system of governance and the tribal system in the region and the nomadic opposition to the Kurds and the formation of local resistance against the illegitimate US presence in the region, Will be provided.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Qsd, Syrian government, east of the Euphrates

عنوان مقاله [العربية]

دراسة انضمام القسد للحكومة السورية

چکیده [العربية]

المخلص

تعتبر الميليشيات الكردية السورية المعروفة باسم قوات القسد‌، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي‌، من الفاعلين الأصليين في منطقة شرق الفرات في سوريا. في السنوات الأخيرة‌، قوات القسد إلى جانب إعلان التعايش السلمي مع دمشق والانحياز إليها‌، وفي ظل غياب حكومة مركزية قوية في منطقة شرق الفرات وتقليص وجودها ونفوذها في هذه المناطق وفي ظل الدعم العسكري والسلاح الأمريكي ولعب دور مشاة للتحالف، سلكوا طريق الحكم الذاتي المتأصل وسعى لاستغلال قدرة الولايات المتحدة على تحقيق حقوقها وتجسيد المثل الكردي المتمثل في إقامة نظام حكم ذاتي من خلال إنشاء هياكل سياسية وعسكرية في مناطق شمال وشرق الفرات.

كان السبب الرئيسي وراء سعي الأكراد للحصول على حكم ذاتي متأصل في منطقة شرق الفرات هو ضعف الحكومة المركزية وتقليص نفوذها في مناطق شرق الفرات‌، ودعمهم الرئيسي لإعلان هذا الحكم الذاتي كان ولا يزال الوجود غير الشرعي من الولايات المتحدة. باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والاعتماد على مصادر المكتبة‌، تسعى هذه المقالة إلى دراسة جدوى الضم القسد إلى الحكومة السورية وآفاق المحادثات الثنائية بين الجانبين‌، و اساسا ما هو مستقبل الجماعة المسلحة في ظل وجود عناصر امريكية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها؟

وتشير نتائج المقال إلى أنه على الرغم من أن التيارات الكردية‌، في ظل وجود العناصر الأمريكية في المنطقة‌، حاولت إنشاء هياكل سياسية وعسكرية – أمنية‌، ورفضت حتى الآن الانخراط الكامل مع الحكومة المركزية واستعادة دمشق في المنطقة‌، ولكن على المدى الطويل، نظرا للصراع البنيوي بين نظام الحكم الكردي والنظام العشائري في المنطقة ومعارضة العشایر للأكراد وتشكيل مقاومة محلية ضد الوجود الأمريكي غير المشروع في المنطقة‌، سيتم تهيئة الظروف لانسحاب الولايات المتحدة وإعادة تشكيل الحكومة المركزية في المنطقة‌، وبالتالي ضم القسد للحكومة السورية.

الكلمات المفتاحية

قسد‌، الحكومة السورية‌، شرق الفرات‌، انضمام

ـ العلو، سقراط، تداعیات التنافس فی شرق الفرات على الفاعلین المحلیین والأزمة السوریة، مرکز الجزیره للدراسات، قابل بازیابی در آدرس زیر:

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4694

ـ دلی، خورشید، أكراد سوریا ومعركة الإصلاح، پایگاه خبری الجزیره، قابل بازیابی در آدرس زیر:

https://www.aljazeera.net/opinions/

ـ باقری دولت آبادی، علی، ماهیدشتی، مهدی، آینده سیاسی کردستان سوریه: بیم ها و امیدها، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، پاییز ۱۳۹۶ , دوره  ۶ , شماره  ۳ (پیاپی ۲۳) ; ص۳۰

ـ أكراد سوریا ومساعی إعلان الحكم الذاتی، پایگاه خبری الجزیره، قابل بازیابی در آدرس زیر:

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/17/

ـ من هی “قوات سوریا الدیمقراطیة”؟، پایگاه خبری روسیا الیوم، قابل بازیابی در آدرس زیر:

https://arabic.rt.com/world/1050512

ـ محاولات تشكیل مظلة سیاسیة جدیدة فی شرق الفرات الدوافع والتحدیات، مرکز عمران للدراسات، قابل بازیابی در آدرس زیر:

https://www.omrandirasat.org

ـ أكراد سوریا ومساعی إعلان الحكم الذاتی، پایگاه خبری الجزیره، قابل بازیابی در آدرس زیر:

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/17/

ـ العاصی، امین، قسد والتحالف الدولی: الشراكة مستمرة، قابل بازیابی در آدرس زیر:

https://www.alaraby.co.uk/politics/

ـ پایگاه خبری رویترز، قابل بازیابی در آدرس زیر:

https://www.reuters.com/article/syria-security-ia4-idARAKBN1X117N

– KLEIN ,JANET, The Fate of the Kurds, https://origins.osu.edu/article/kurds-stateless-turkey-syria-iraq-iran