ايران و روسيه، نقطه آغاز در روابط راهبردي

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، هجدهم، شماره ۲، پياپي ۷۰، تابستان ۱۳۹۶؛ صفحات ۱۹۱-۲۰۷

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده:

* گفت‌وگو با سعدالله‌زارعي

* رئيس مؤسسه مطالعات راهبردي انديشه‌سازان نور 

مقدمه

 

دو سال از حضور نظامی روسیه در سوریه و به عبارت دیگر آغاز همکاری عملیاتی و نظامی ایران و روسیه در سوریه می‌گذرد و همچنان از سوی ناظران هنگام بررسی چشم اندازی همکاری‌های ایران و روسیه در پرونده سوریه، به احتمال بروز اختلافات بین مسکو و تهران درباره نحوه خاتمه جنگ تأکيد دارند. با این حال برخی نخبگان به ویژه نخبگان نظامی ایرانی تلاش دارند که از این همکاری به عنوان الگو در همکاری‌های منطقه‌ای ایران و روسیه استفاده کنند. بر این اساس در آستانه سالگرد اعزام نیروی روسی به سوریه، با سعدالله زارعی رئیس مؤسسه اندیشه‌سازان نور که از اولين مدافعان همکاری نظامی و عملیاتی ایران و روسیه در سوریه بود، به بررسی نتایج و چشم‌انداز آن پرداخته‌ايم. آقای زارعی با وجود حمایت و تأکيد الزامات همکاری‌های ایران و روسیه در سوریه و حتی تلاش برای راهبردی ساختن روابط دو کشور، تأکيد می‌کند: ایران همکاری مطیعانه با روس‌ها را نمی‌پذیرد و روسیه باید منافع و اهداف ایران در توافقات احتمالی با سایر بازیگران را در نظر داشته باشد. این کارشناس برجسته منطقه معتقد است: ایران نگران هیچ نوع توافق آمریکا و روسیه درباره سوریه نیست.

وی در اين گفت‌وگو تأکيد دارد هر نوع توافق روسيه با طرف‌هاي ديگر بدون در نظر گرفتن نظرات ایران، محکوم به شکست است چرا که ایران توان برهم زدن توافق آمریکا و روسیه درباره سوریه را دارد.