ایران و طرح امنیتی روسیه در خلیج فارس؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و یکم، شماره ۲، پياپي ۷۸، تابستان ۱۳۹۸؛ صفحات ۷۱-۹۶

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده:

* شعیب بهمن

* دکتري علوم سياسي، پژوهشگر مسائل بين‌الملل

چکیده

رونمایی از طرح امنیتی روسیه برای خلیج فارس موسوم به «مفهوم امنیت جمعی در خلیج فارس»، پرسش‌هایی درباره شیوه نقشآفرینی مسکو در تحولات آینده، چشم‌انداز تنش‌های موجود در خلیج فارس و دورنمای همکاری‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای بوجود آمده است. با توجه به آنکه ارائه هر طرحی از سوی کشورهای مختلف برای ایجاد ساز و کار امنیتی در خلیج فارس دارای ارتباط مستقیم با امنیت ملی ایران است و طرح روسیه نیز از چنین امری مستثنی نیست، نوشتار حاضر در صدد بررسی طرح امنیتی مسکو برای منطقه خلیج فارس و فرصت‌های و چالش‌های ناشی از آن برای ایران است. از این رو در نوشتار حاضر سعی شده ضمن بررسی چالش‌های موجود در خلیج فارس، به بررسی طرح امنیتی روسیه پرداخته شود و فرصت‌ها و چالش‌های آن برای ایران مورد واکاوی قرار گیرد.

واژگان کلیدی

ایران، روسیه، خلیج فارس، امنیت، نظام امنیت جمعی، امنیت درون‌زا

عنوان مقاله [English]

Iran and the Russian Security Plan in the Persian Gulf; Opportunities and Challenges

نویسنده  [English]

Shuaib Bahman

چکیده [English]

Abstract

With the unveiling of Russia’s Persian Gulf security plan by the concept of “collective security in the Persian Gulf,” questions have arisen about how Moscow plays a role in future developments, the prospect of tensions in the Persian Gulf, and the prospects for regional cooperation and coalitions. .Given that any proposal by various countries to establish a security mechanism in the Persian Gulf is directly linked to Iran’s national security and the Russian plan is no exception, the present article seeks to examine the Moscow security plan for the Persian Gulf region and the opportunities and challenges it brings for Iran. Therefore, in this article, while examining the challenges in the Persian Gulf, the Russian security plan is examined and its opportunities and challenges for Iran are investigated.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Iran, Russia, Persian Gulf, Security, Collective Security System, Endogenous Security

عنوان مقاله [العربية]

إيران وخطة الأمن الروسية في الخليج الفارس؛ الفرص والتحديات

چکیده [العربية]

المخلص

بعد الكشف عن خطة روسيا الأمنية فی الخليج الفارسی، مسمی “الأمن الجماعي في الخليج الفارسي”‌، أثيرت أسئلة حول دور موسكو في التطورات المستقبلية‌، واحتمالات التوترات في الخليج الفارسی‌، وآفاق التعاون والائتلافات الإقليمية. غير بالنظر إلى أن أي اقتراح تقدمه مختلف البلدان لإنشاء آلية أمنية في الخليج الفارسي يرتبط مباشرة بالأمن القومي لإيران وأن الخطة الروسية ليست استثناء‌، فإن هذا المقال يسعى إلى دراسة خطة موسكو الأمنية لمنطقة الخليج الفارسي والفرص والتحديات التي يجلبها لإيران. لذلك‌، في هذه المقالة‌، أثناء فحص التحديات في الخليج الفارسي‌، يتم فحص الخطة الأمنية الروسية ويتم التحقيق في فرصها وتحدياتها بالنسبة لإيران.

الكلمات المفتاحية

إيران‌، روسيا‌، الخليج الفارسي‌، الأمن‌، نظام الأمن الجماعي‌، الأمن يأتي من الداخل

– Abootalebi. Ali Reza, 2007, Iran and the Future of Persian Gulf Security, All Academic Research (www.allacademic.com), 12 April

– Afrasiab. Kaveh L, 2007, Iran unveils a Persian Gulf security, Asia Times, 14 Apr

– Bahgat. Gawdat, 2008, Security in the Persian Gulf: Perils and Opportunities, Contemporary Security Policy, Volume 29

– Коммерсантъ, ۲۰۱۹, МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, ۲۳٫۰۷

– Khan. Mohsin S., 2009, The GCC Monetary Union: Choice of Exchange Rate Regime, Washington DC, USA: Peterson Institute for International Economics

– Газета “Коммерсантъ”, ۲۰۱۹, Россия ударила концепцией по коалиции, №۱۳۰ от ۲۵٫۰۷

– РИА Новости, ۲۳٫۰۷٫۲۰۱۹, МИД представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива

– РИА Новости, ۲۵٫۰۷٫۲۰۱۹, Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе