بازگشت روسیه به محیط بین‌الملل؛ محدودیت‌ها و چالش‌ها

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیستم، شماره ۳، پياپي ۷۹، پاییز ۱۳۹۸؛ صفحات ۸۶-۱۲۴

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* شعیب بهمن

* دکتری علوم سیاسی، پژوهشگر حوزه اوراسیا

چکیده

طی سال‌های گذشته، سیاست خارجی روسیه نمایانگر استفاده از ابزارهای گوناگون برای دستیابی به اهداف و مقاصد مسکو بوده است. در واقع، سیاست خارجی روسیه بر اساس عملگرایی، کارآمدی اقتصادی و اولویت اهداف ملی پایه‌گذاری شده است و رهبران کرملین بارها به ضرورت استفاده از منابع و روش‌های گوناگون قدرت برای دستیابی به مقاصد خود اشاره کرده‌اند. سیاست‌های مستقلانه «ولادیمیر پوتین» در عرصه خارجی، از یکسو جایگاه روسیه در نظام بین‌الملل را به شکل چشمگیری ارتقاء بخشیده و از سوی دیگر باعث افزایش رویارویی میان مسکو و غرب شده است. با این حال، بازگشت روسیه به محیط بین‌الملل پس از شرایط نابسامان دهه ۱۳۷۰، این کشور را با تهدیدها و محدودیت‌هایی نیز مواجه کرده است. نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته در این مقاله نشان می‌دهد که تداوم اختلاف و رقابت با غرب، ضعف‌های اقتصادی و مسأله مدیریت آینده سیاست خارجی پس از پایان حضور پوتین در عرصه قدرت، از جمله مباحثی هستند که می‌توانند در سال‌های آینده بر مناسبات خارجی روسیه تأثیرگذار باشند.

واژگان کلیدی

روسیه، محیط بین‌الملل، ولادیمیر پوتین، ایده روسی، ژئوپلیتیک‌گرایی.

عنوان مقاله [English]

Russia’s Return to the International Environment;

 Limitations and Challenges

نویسنده  [English]

Dr. Shuaib Bahman

چکیده [English]

Abstract

In recent years, Russian foreign policy has shown the use of various tools to achieve Moscow’s goals and objectives. Russian foreign policy is based on pragmatism, economic efficiency and the priority of national goals and the Kremlin leaders have repeatedly pointed to the need to use different sources of power and methods to achieve their goals. Vladimir Putin’s independent foreign policies on the one hand greatly have enhanced Russia’s position in the international system and on the other hand increased the confrontation between Moscow and the West. However, Russia’s return to the international environment after the disordered conditions of the 1990s has also faced threats and restrictions. The results of the assessments of this article show that the persistence of rivalry with the West, the economic weaknesses and the future management of foreign policy after Putin’s presence in power are among the issues that could affect Russia’s foreign relations in the coming years.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Russia, International Environment, Vladimir Putin, Russian Ideology, Geopoliticalism.

عنوان مقاله [العربية]

عودة روسيا إلى البيئة الدولية؛ القيود والتحديات

چکیده [العربية]

المخلص

 

في السنوات الأخيرة أظهرت السياسة الخارجية الروسية استخدام أدوات مختلفة لتحقيق أهداف وغايات موسكو، وفي الواقع تعتمد السياسة الخارجية الروسية على البراغماتية والكفاءة الاقتصادية وأولوية الأهداف الوطنية، وقد أشار قادة الكرملين مرارًا وتكرارًا إلى ضرورة استخدام مصادر مختلفة للسلطة و طرقها لتحقيق أهدافهم، ومن ناحية أخرى عززت سياسة فلاديمير بوتين الخارجية المستقلة من موقع روسيا في النظام الدولي، کما زادت المواجهة بين موسكو والغرب، ومع ذلك فإن عودة روسيا إلى البيئة الدولية بعد الظروف المضطربة في ثمانینات القرن الماضي واجهت أيضًا تهديدات وقيودًا، وتُظهر نتائج التقييمات التي تم إجراؤها في هذا المقال أن استمرار التنافس مع الغرب والضعف الاقتصادي والإدارة المستقبلية للسياسة الخارجية بعد إنهاء رئاسة بوتين هي من بين القضايا التي قد تؤثر على العلاقات الخارجية لروسيا في السنوات المقبلة.

الكلمات المفتاحية

روسيا، البيئة الدولية، فلاديمير بوتين، الأيديولوجية الروسية، الجيوسياسية.

الف) منابع فارسی

ـ بهمن، شعیب، روسیه و اتحادیه اروپا؛ تقابل واقع‌گرایی و لیبرالیسم، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۶۷، پاییز ۱۳۸۸٫

ب) منابع لاتین

– Ambrosio, Thomas, The Non-Material Costs of Bandwagoning: The Yugoslav Crisis and the Transformation of Russian Security Policy, Contemporary Security Policy 27, no. 2, 2006.

– Averre, Derek, Sovereign Democracy’ and Russia’s Relations with the European Union, Demokratizatsiya 15, no. 2, 2007.

– BBC World, Putin deplores collapse of USSR, 25/4/2005.

– Brzezinski, Zbigniew, Toward a Global Realignment, The American Interest, Volume 11, Number 6,2016.

– Donaldson. R. and J. Nogee (17 April 2016), The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests, Armonk: M. E. Sharpe, 1998.

– Mankoff. Jeffry, Russia and the west: Taking the longer view, the Washington Quarterly, spring, 2007.

– Morozov, Viatcheslav, Sovereignty and Democracy in Contemporary Russia: A Modern Subject Faces the Post-Modern World, Journal of International Relations and Development 11, no. 2, 2008.

– Morozova, Natalia, Geopolitics, Eurasianism and Russian Foreign Policy Under Putin, Geopolitics, No.14, 2009.

– Pierre. Andrew j. & Dmitri Trenin, Developing NATO-Russian Relations, Surrival, Vol.34, no.1, Spring 1997.

– Pletka, Danielle, US weakness gave Russia courage to act in Syria, American Enterprise Institute, 1 October 2015.

– Rabinson, Neil, Russia: A state of Uncertainty, New york: Routledge, 2002.

– Schwartz, Paul N, Syria – A New Russian Asymmetric Challenge, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 30 September 2015.

– Tsygankov, Andrei P, Russia’s International Assertiveness: What Does It Mean for the West? Problems of Post-Communism 55, no. 2, March/April, 2008.

 

ج) منابع روسی

– Концепция внешней, политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, ۳۰ ноября ۲۰۱۶٫

– Министерство иностранных, дел Российской Федерации, ۱ декабря ۲۰۱۶٫

– Образ России, на международной арене, Левада-Центр, ۱۴ ноября ۲۰۱۶٫