بررسي ابعاد و ويژگي‌هاي انتفاضه سوم و موانع پيش روي آن

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال هفدهم، شماره ۱، پياپي ۶۵، بهار ۱۳۹۵؛ صفحات ۱۷۱-۱۸۶

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* گفت‌وگوي احمد زارعان با ناصر ابوشريف

* اين گفت‌وگو در مؤسسه مطالعات انديشه‌سازان نور، بین دکتر احمد زارعان، معاون پژوهشي مؤسسه انديشه‌سازان نور و ناصر ابوشريف، نماينده جنبش جهاد اسلامي در تهران برگزار شد.

مقدمه

جنبش جهاد اسلامی، ثمره تلاش‌های فکری و سیاسی برخی چهره‌های اسلامی فلسطین است که در اواخر دهه ۹۰ با همت گروهی از دانشجویان جوان فلسطینی مقیم مصر به رهبری دکتر فتحی شقاقی تشکیل شد. در آن زمان، عده‌ای مبارزات را در چارچوب دین و عده‌ای نیز پیکار را بر اساس اصول ملی‌گرایی محض تفسیر می‌کردند. در چنین شرایطی، جنبش جهاد اسلامی با محور قرار دادن مسئله فلسطین و اعتقاد به اینکه جهان غرب و رژیم صهیونیستی برای مبارزه با جهان اسلام و عرب، فلسطین را کانون تهاجمات خود قرار داده‌اند و با شعار وحدت میان گروه‌های فلسطینی، تلاش بسیاری را در راستای آزادی قدس شریف آغاز کرد.

پس از بازگشت دکتر فتحی شقاقی و دوستانش به فلسطین، ساختار تشکیلاتی این جنبش شکل گرفت و بانیان آن تلاش کردند با بسیج مردمی و سیاسی و جهاد مسلحانه، فلسطین را آزاد کنند. با شهادت دکتر فتحی شقاقی، دکتر رمضان عبدالله توانست این جنبش را از گرفتاری بزرگی که در پی شهادت مؤسس آن ایجاد شده بود، نجات دهد و ضمن ساماندهی مجدد آن، بسیاری از نیروهای فلسطینی موجود در گروه‌های دیگر را جذب کند. جنبش جهاد اسلامی به اسلام به عنوان عقیده، شریعت، نظام زندگی و یک اصل برای تحلیل و فهم طبیعت جهاد امت اسلام بر ضد دشمنان و مرجع اساسی تدوین برنامه بسیج و دعوت عموم به پیکار نگاه می‌کند. این جنبش، جنبشی جهادی است که در پی به کارگیری همه ظرفیت‌های انسانی، تربیتی، دینی، آموزشی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی برای نجات فلسطین است و با قاطعیت می‌توان گفت هویت جهاد اسلامی یک‌پارچه است و از نظر فکری و عقیدتی به هیچ نهادی در خارج از فلسطین وابسته نیست. راسخ بودن جهاد اسلامی در اعتقادات به اندازه‌ای است که مقامات رژیم صهیونیستی اذعان دارند قابل مذاکره نیست و تنها راه مهار جهاد اسلامی، نابودی آن است. در ادامه، به گفت‌وگو با ناصر ابوشریف، نماینده جهاد اسلامی در تهران پرداخته مي‌شود که خود از پیشگامان جهاد مسلحانه این جنبش است و سابقه سيزده ساله اسارت در زندان‌های رژیم صهیونیستی را دارد.