تأثيرات بيداري اسلامي بر القاعده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

سيدمحمدمهدي حسيني فائق *

* دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشكده تربيت مدرس 

                         

چکیده

یکی از تحولات مهم طی سال‌های اخیر شکل‌گیری نوعی انقلاب در کشورهای عربی ـ اسلامی خاورمیانه و شمال افریقاست که با عنوان بیداری اسلامی یا بهار عربی خوانده می‌شود. بیداری اسلامی فضایی پدید آورده که همه‌ گروه‌ها و احزاب (اسلام‌گرا، ناسیونالیست، کمونیست و…) امکان فعالیت یافته‌اند. در میان این گروه‌ها، القاعده از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا یکی از نمادهای افراط‌گرایی و رادیکالیسم اسلامی محسوب می‌شود و همواره به علت نوع فعالیت و عملکرد پیروانش در صدر اخبار بوده و کشورهای غربی هزینه‌ زیادی برای مقابله با این گروه کرده‌اند.

در این مقاله تأثیر بیداری اسلامی بر القاعده مورد ارزیابی قرار مي‌گيرد. دو متغیرِ این پژوهش «بیداری اسلامی» ـ متغیر مستقل ـ و «القاعده» ـ متغیر وابسته ـ هستند. هم‌چنين تلاش شده است ابعاد مختلف بیداری اسلامی و تأثیرات احتمالي آن  بر القاعده، با در نظر گرفتن برخی احتمالات تبیین شود.

واژگان کلیدی

القاعده، بيداري اسلامي، بن لادن، اسلام‌گرايي، افراط‌گرايي، انقلاب‌هاي عربي

عنوان مقاله [English]

The Impacts of Islamic Awakening

on al-Qaeda

نویسنده  [English]

Seyyed Mahdi Hosseini Faegh*

* PhD Candidate at Political science in Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Abstract

One of the important developments in during recent years is formation of a kind of revolution in the Arab-Islamic countries of the Middle East and North Africa which is called with the name of Islamic Awakening or Arab Spring. Islamic Awakening has created a space for activity of all groups and parties (Islamists, nationalists, communists, etc.).

Among these groups, Al Qaeda is very important, because it is one of the symbols of extremism and Islamic radicalism and always due to the type of activity and its followers function has been in the headlines of news and western countries have had high costs to fight and destroy of this group.

This paper examines the impact of Islamic Awakening on Al Qaeda. Two variables of this study are “Islamic awakening” – the independent variable – and “Al Qaeda” – the dependent variable – .

In this Paper has been tried different aspects of Islamic awakening and its possible impact on al-Qaeda, be explained with considering some possibilities.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Al Qaeda, Islamic Awakening, Bin Laden, Islamism, Extremism, the Arab Revolutions

عنوان مقاله [العربية]

تداعيات الصحوة الإسلامية علي تنظيم القاعده

چکیده [العربية]

المخلص

يعدّ تشكيل نوع من الثورات في الدول العربية الإسلامية في الشرق الأوسط و الذي يسمّي بالصحوة الإسلامية أو الربيع العربي من التطورات الهامّة في السنوات الأخيرة. قد أعدّت الصحوة الإسلامية مجالاً لنشاطات كلّ الجماعات و الأحزاب الإسلامية و القومية و الشيوعية و … منها يتمتع تنظيم القاعدة بأهمّيةٍ كثيرةٍ جدّاً لأنّه يعدّ من رموز التطرف و الأصولية الإسلامية و يحتلّ بإستمرار صدارة الأحداث و الأخبار بسبب نوعية نشاطات أتباعه و أدائهم. و قد تتحمّل الدول الغربية تكاليفاً باهظةً لمواجهته و تدميره. و في هذا المقال بحثنا حول أثر الصحوة الإسلامية علي تنظيم القاعدة و تعتبر الصحوة الإسلامية في بحثنا هذا كمتغيّرٍ مستقلّ و تنظيم القاعدة كمتغيّر تابع كما تمّ تبيين الأبعاد المختلفة للصحوة الإسلامية و تداعياتها المحتملة علي تنظيم القاعدة بالنظر الي بعض المحتملات.

الكلمات المفتاحية

تنظيم القاعدة، الصحوة الإسلامية، بن لادن، الإسلاموية، التطرف، الثورات الإسلامية

منابع فارسي

ـ آشکار، ژیلبر (۱۳۸۴)، جدال در توحش، ۱۱ سپتامبر و ایجاد بی‌نظمی نوین جهانی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: اختران.

ـ اسماعیلی، حمیدرضا (۱۳۸۶)، القاعده از پندار تا پدیدار، تهران: اندیشه‌سازان نور.

ـ اسعد، خالد خلیل (۱۳۸۰)، بن لادن، او را نمی‌توان شناخت، ترجمه حیدر سهیلی اصفهانی، تهران: جام جم.

ـ پل، میشائیل و خالد دوران (۱۳۸۱)، اسامه بن لادن و تروریسم جهانی، ترجمه هومن وطن‌خواه، تهران: نشر کاروان.

ـ حسینی، عاصف (۲۰۱۳)، «القاعده خطرناک‌تر از گذشته شده است»، رادیو دویچه وله، قابل دسترسی در:

http://dw.de/p/1AZun

ـ سجادی، عبدالقیوم (۱۳۷۷)، «طالبان؛ ایران و پاکستان: مطالعه سیاست خارجی ایران، پاکستان و عربستان درباره افغانستان از سقوط مزار تاکنون»، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، پاييز، ش ۲٫

ـ حسینی فائق، سیدمحمدمهدی (۱۳۹۱)، بیداری اسلامی و تحولات منطقه‌ای، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

ـ لادورنر، اولرنیس (۱۳۸۵)، «خاستگاه افراطی در پاکستان؛ مدرسه حقانیه»، ترجمه محمدعلی فیروزآبادی، شرق، ۲۹ فروردين.

ـ محمودیان، محمد (۱۳۹۱)، «تأثیر اندیشه‌های نوسلفیسم بر روند فکری ایدئولوژیک القاعده»، پژوهشنامه علوم سیاسی، س ۷، ش ۳، تابستان.

ـ ناصرالبحری، ابوجندل (۲۰۰۵)، «تنظیم القاعده من داخل»، القدس العربیه، ۱۸ مارس ۲۰۰۵٫

منابع لاتين

-“Osama bin Laden’s Last Words Show Dark Days for Al Qaeda,” CBS World News, 3 May, http: www.cbsnews.com/8301-202 162-57426970/osama-bin-ladens-last-wordsshow-dark-days-for-al Qaeda/

– Baker, Peter (2012),“Recovered bin Laden Letters Show a Divided Al Qaeda,” New York Times, 3 May.

– Bergen and Tiedemann (2010), “The Year of the Drone: Leaders Killed,” Counterterrorism Strategy Initiative, New America Foundation‌, February 24, Available at http://www.newamerica. net/sites/newamerica.net/files/policydocs/bergentiedemann2.pdf

– Burke, Jason (2012), The 9/11 Wars, Allen Lane, Penguin Group.

– Byman, Daniel (2012), “Splitting al-Qa’ida and Its Affiliates,” Foreign Policy: The AfPak.

– Channel, 30 July 2012, Available at http://afpak.foreignpolicy.com/posts/2012/07/30/splitting alqaida and its affiliates .

– Fakhro, Elham & Hokayem, Emile  (۲۰۱۱), “Waking the Arabs”, Survival, Vol. 53, No.2, May & April.

– Fenton, Ben, Johanna Kassel, and Richard McGregor (2012), “Bin Laden Papers Reveal Al Qaeda Rifts,” Financial Times, (London), 3 May.

-Ferran, Lee, (2012), “Al Qaeda ‘Shadow of Former Self’, US Counter-Terror Official Says,” ABC News Investigative, 30 April 2012, Available at http://abcnews.go.com/blogs/headlines/2012/04/al Qaeda-shadow-of-former-self/

– Forest, James J.F(2012) “Perception Challenges Faced by Al-Qaeda on the Battlefield of Influence Warfare”, Perspectives on Terrorism, Vol. 6, Issue 1, March.

– Gerges , A. Fawaz (2011), The Rise and Fall of Al-Qaeda, Oxford University Press. 

– Gorman , Siobhan(2012), “CIA Kills Al Qaeda’s No. 2,” Wall Street Journal, 6 June.

– Hoffman, Bruce (2013), Al Qaeda’s Uncertain Future, Studies in Conflict & Terrorism, 36.

– Holbrook, Donald (2012), “Al-Qaeda’s Response to the Arab Spring”, Perspectives on Terrorism, Vol. 6, No. 6, in: http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/228/html

http://english.aljazeera.net/news/asia/2011/07/201179211045505379.html

– Jenkins, Brian Michael (2012), Al Qaeda in Its Third Decade -Irreversible Decline or Imminent Victory? The RAND Corporation.

– Krebs, Valdis (2004), In Flow – Mapping and Measuring  Social Networks – Social Cartography, 21 Nov, http://www.orgnet.com

– Lahoud , Nelly (2011), “Ayman al-Zawahiri’s Reaction to Revolution in the Middle East” in CTC Sentinel, Vol. 4, No. 4.

– Lahoud, Nelly et al.( 2012),  Letters from Abbottabad: Bin Laden Sidelined?, West Point, NY:Combating Terrorism Center, 3 May.

– Lewis ,W. Kimball (2012), Al Qaeda and The Arab Spring – An Ideological Assessment, Master of Science in Information Operations, from the Naval Postgraduate School, December 2012.

– Masters, Jonathan (2012), “Backgrounder: Targeted Killings,” Council on Foreign Relations, 30 April, Available at http://www.cfr.org/counterterrorism/targeted-killings/p9627

– McAllister, Brad (2004),”Al Qaeda and the Innovative Firm: Demythologizing the Network,” Studies in Conflict & Terrorism 27.

– Miller, Gregg and Peter Finn (2012), “New Osama bin Laden Documents Released,” Washington Post, 3 May.

– Panetta (2011), “Panetta Says Al Qaeda Defeat ‘Within Reach’,” al Jazeera, 9 July.

– Randall, Kuhn (2011), On the Role of Human Development in the Arab Spring, September, University of Denver, Josef Korbel School of International Studies, September.

– Riedel , Bruce (2013), The Coming of Al Qaeda 3.0, in: http://www.brookings.edu/research/opinions/ 2013/08/06-new-terror-generation-al-qaeda-yersion-3-riedel

– Sands, David R, (2003), “Al-Qa’ida’s Credibility ‘on the Line’ as War in Iraq Winds Down,” Washington Times, 24 April 2003.

– Stewart , Phil (2012), “Strikes on al Qaeda Leave Only ‘Handful’ of Top Targets,” Reuters (US Edition), 11