توانمندی‌های ذهنی پوتین

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال نوزدهم، شماره ۱، پياپي ۷۳، بهار ۱۳۹۷؛ صفحات ۵۳-۷۶

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* علی مخدومی

* کارشناس ارشد روان‌شناسی و پژوهشگر حوزه روان‌شناسی سیاسی

چکیده

 

هدف از این نوشتار، دست یافتن به یک الگوی رفتاری در سیاست خارجی پوتین، رئیس‌جمهور کنونی روسیه به منظور پیش‌بینی رفتارهای سیاسی او در آینده است. روان‌شناسی سیاسی شخصیت‌‌ می‌تواند به­عنوان یکی از روش‌های مناسب میان رشته‌‌ای در حوزه فهم سیاست و شناخت شخصیت‌های سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد. این مطالعات در گذشته بر اساس روانکاوی و در سال‌های اخیر با رویکرد شناختی انجام‌‌ می‌شود. روان‌شناسی شناختی در پی پاسخ به این سئوال است که افراد چگونه فکر می‌کنند. در این مورد، هوش را می‌توان چتر وحدت بخشی تلقی کرد که ما از طریق آن می‌توانیم ماهیت انطباقی شناخت انسان را درک کنیم. مطالعه هوش سیاسی پوتین می‌تواند راه‌گشای حل ‌‌مسئله باشد. به اعتقاد اغلب روان‌شناسان، هوش، توازن ميان ساختارهاي ذهني متأثر از محيط پيراموني و واقعيت‌هاي بيروني را کنترل مي‌کند. برخي از توامندي‌هاي ذهني مانند توان يادگيري، قدرت حافظه، حل ‌‌مسئله، خلاقيت و تصميم‌گيري در سامانه هوشي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين نوشتار، نقش اين توانمندي‌‌ها را در هوش سياسي اين شخصيت با تکيه بر نظريه‌هاي شناختي و روان‌شناسي سياسي مطالعه مي‌کند.

واژگان کلیدی

پوتین، ذهن، بوش، حل مسائل سیاسی، تصمیم‌گیری

عنوان مقاله [English]

Putin’s Mental Abilities

نویسنده  [English]

Ali Makhdumi

چکیده [English]

Abstract

The purpose of this article is to gain Putin’s behavioral style in Foreign Policy as the current Russian president to anticipate his future political behaviors. Political psychology of personality can be used as one of the most appropriate interdisciplinary methods in understanding politics and recognizing political personalities. These studies have been based on psychoanalysis in the past and in recent years with a cognitive approach. Cognitive Psychology seeks to answer the question of how people think. In this case, intelligence can be considered as an umbrella of unity, which we can understand the adaptive nature of human cognition through it. The study of Putin’s political intelligence can be a solution to the problem. According to most psychologists, intelligence controls the balance between mental structures affected by the peripheral environment and external realities. Some mental abilities such as learning ability, memory power, problem solving, creativity, and decision making in intelligence system are very important. This article studies the role of these abilities in the political intelligence of this person, relying on cognitive theories and political psychology.

 

 

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Putin, Mind, Intelligence, Solving Political Issues, Decision Making

عنوان مقاله [العربية]

قدرات بوتين العقلية

چکیده [العربية]

المخلص

 

الغرض من هذا المقال هو الوصول إلى نموذج السياسة الخارجية للرئيس الروسي الحالي بوتين لتوقع سلوكه السياسي فی المستقبل. يمكن استخدام علم النفس السياسي للشخصية، كواحدة من الطرق المتعددة التخصصات في فهم السياسة والفهم الشخصيات السياسية. في الماضي قد استندت هذه الدراسات على التحليل النفسي وفي السنوات الأخيرة بنهج إدراكي. يسعى علم النفس الإدراكي للإجابة على سؤال كيف يفكر الناس. في هذه الحالة، يمكن اعتبار الذكاء مظلة للوحدة‌، يمكننا من خلالها فهم الطبيعة التطبیقیة للإدراك البشري. يمكن أن تكون دراسة الذکاء السياسي لبوتين حلاً للمشكلة. ووفقًا لمعظم علماء النفس‌، تتحكم الذكاء في التوازن بين الهياكل العقلية التي تتأثر بالبيئة المحيطية والعوامل الخارجية. بعض القدرة العقلية مثل القدرة على التعلم‌، قوة الذاكرة‌، قوة حل المشكلات‌، الإبداع و صنع القرار في نظام الذكاء مهم جدا. تدرس هذه المقالة دور هذه القدرات في الذكاء السياسي لهذه الشخصية‌، بالاعتماد على النظريات المعرفية وعلم النفس السياسي.

الكلمات المفتاحية

بوتين‌، العقل‌، الذكاء‌، حل القضايا السياسية‌، صنع القرار

منابع فارسی

ـ استرینبرگ، رابرت (۲۰۰۶)، روان‌شناسی شناختی، ترجمه کمال خرازی، تهران: سمت .

ـ استون، اولیور (۲۰۱۷)، فیلم مستند پوتین، او در طی ۵ روز در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی با پوتین در خصوص مسائل مختلف ‌‌بین‌المللی با تکیه بر امنیت ‌‌بین‌الملل و رابطه با آمریکا مصاحبه کرده است.

ـ برازش، محمودرضا (۱۳۹۱)، آشنایی با کشور روسیه، مشهد: نشر آفتاب هشتم.

ـ بوتور، ژان فرانسوا (۱۳۹۶)، پوتین و نظم نوین جهانی، ترجمه محمود بهفروزی، تهران: نشر مصدق.

ـ پارسا، محمد (۱۳۷۶)، روان‌شناسی انگیزش و هیجان، انتشارات سخن.

ـ جی، باری. وادواردز (۱۹۹۶)، روان‌شناسی رشد و تحول شناختی، ترجمه: جواد صالحی و سید امیر امین یزدی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

ـ تاد، پاول و جاناتان بلاچ (۲۰۰۳)، سازمان‌های اطلاعاتی جهان را شکل‌‌ می‌دهند، ترجمه داود ولیان، تهران: انتشارات دانشکده امام باقر(ع).

ـ سنایی، مهدی؛ کرمی، جهانگیر (۱۳۸۷)، روابط ایران و روسیه، تهران: انتشارات ایراس.

ـ شیرازی، ابوالحسن و مجیدی، محمدرضا (۱۳۸۲)، سیاست وحکومت در آسیای مرکزی، تهران: نشر قومس.

ـ زادوخین، ا.گ (۱۳۸۴)، سیاست خارجی روسیه؛ خودآگاهی و منافع ملی، ترجمه مهدی سنایی، تهران: مؤسسه فرهنگی ابرار معاصر.

ـ عبدالملکی، سعید (۱۳۹۴)، مبانی روان‌شناسی سیاسی، نشر علم.

ـ کارلسون، نیل (۱۳۸۶)، مبانی روان‌شناسی فیزیولوژیک، ترجمه: مهردار پژوهان، نشر تمدن.

ـ کرمی، جهانگیر (۱۳۸۴)، تحولات سیاست خارجی روسیه، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

ـ کریمی، یوسف (۱۳۸۲)، روان‌شناسی شخصیت، تهران: مؤسسه نشر ویرایش.

ـ گورکان، ناتالیا و دیگران (۲۰۰۰)، آقای پوتین کیست؟، ترجمه مژگان صمدی، تهران: نشر دیگر.

ـ گلدبرگ، جفری (۲۰۱۶)، نظم و بی‌نظمی جهانی (سلسله گفت‌وگوها با هنری کیسینجر پیرامون سیاست خارجی)، ترجمه: مرکز مطالعات راهبردی عماد.

ـ لانگستان، آلن (۲۰۰۵)، یادداشت‌های علوم اعصاب، ترجمه داود معظمی، تهران: سمت.

ـ نوری، علیرضا (۱۳۸۷)، سیاست خارجی روسیه در دوره پوتین ـ اصول و روندها، تهران: دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت مرکز مطالعات راهبرد ‌‌بین‌الملل.

ـ هانتینگتون، ساموئل (۱۳۸۰)، سامان سیاسی در جوامع ‌‌بین‌الملل، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.

ـ هرمن، مارگارت (۱۳۸۵)، روان‌شناسی سیاسی مسائل و موضوع‌های معاصر، مجتبی تمدنی، انتشارات آتی.

منابع انگلیسی

– Ackerman, P. L. (1996), a theory of adult intellectual development process, personality, interests, and knowledge, Intelligence.

– Adomit, Honnes (1973), soviet Risk Taking and crisis Behavior, From Confronting to coexistences

– Alexander, Arthur J.(1984),Modeling , soviet Defense Decision making , in Jiri Valentaand William

– Barnouw,V.(1985).Culture and personality, Chicago :Dorsey press

– Baron, J. (1988), Thinking and deciding, New York: Cambridge University Press

– Benedict, R. (1946). Chrysanthemum and the sword, Boston Houghton Mifflin

– Blanche, Ed. (2007), “Claws of the Beer”, Middle East

– Ciarrochi,j., Forgas,j.p., Mayer, j.D. (Eds.)(2001), Emotional intelligence in everyday life: A scientific inquiry. Philadelphia: psychology press

– George E. Marcus (2012), Political Psychology: Nero science, Genetics and politics, publisher: Oxford University press

– Herman, Richard K. (1985), Perceptions and Behavior in soviet policy Pittsburgh: university of Pittsburgh press

– Herman, Richard K. (1985), Perceptions and Behavior in soviet policy Pittsburgh: university of Pittsburgh perss

– Mukhin, Aleksei (2002), who is Mr. Putin, and who come with Him?, Moscow, Izdatelstvo Gnom ID.

– Paddock, R. (2000), ” The KGB Rises Again in Russia, Los Angeles Times

– Rashidov, Bakhtier(2005), “Russia in Central Asia: A Shift to Positive Foreign Policy”

– Salovey, p., sluyterm D.j. (1997), emotional development and emotional intelligence: implications for educators. New York: Basic Books

– Simon, H.A., kotovsky, K. (1963), Human acquisition of concepts for sequential patents, Psychological Review

– Von Glasersfeld, Ernest (1990), Mathematics Education, 2012

– Wehr, G.(1987),Jung: A biography Boston: Shambhala