جريان‌هاي سلفي در تونس

و راهبردهاي جريان اسلام‌گراي النهضه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

دكتر يحيي فوزي *

سيدعباس ‌‌هاشمي **

* دانشيار دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) ـ قزوين 

** استاديار دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره)، ـ قزوين 

چکیده

جریان اسلام‌گرای معاصر در تونس بعد از انقلاب شاهد تحولات مهمی بوده و با مشکلات مختلفی مواجه شده است که بررسی و شناخت آنها برای جریان‌هاي اسلامی در جهان اسلام راهگشاست. با توجه به اینکه دو جریان دینی در قالب النهضه و جریان سلفی از تأثیرگذاری بیشتری در این کشور برخوردارند، در این مقاله اين دو جریان به عنوان مهم­ترین تشکل‌های اسلام­گرا در تونس بررسي و تلاش مي‌شود ضمن تشريح ویژگی‌های جریان‌هاي سلفی و نحوه تعامل آنها با جریان اسلام‌گرای النهضه، راهبردهای اين جريان در مواجهه با این جریان‌ها بررسي شود. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که اقدامات بخشی از سلفی‌ها در تونس موجب شد كه النهضه به تدریج از راهبرد همکاری و تعامل به سوی راهبرد تقابل با این جریان‌هاي حرکت کند؛ به طوری‌ که در حال حاضر راهبرد غالب در النهضه راهبرد مواجهه و تقابل با سلفی‌های رادیکال است.

واژگان کلیدی

جنبش اسلامي، النهضه، تونس، الغنوشی، سلفیت

عنوان مقاله [English]

Future movements in Tunisia and Strategies

 of Islamist Ennahda Movement

نویسنده  [English]

Yahya Fozi Ph,d

Seyyed Abas Hashemi Ph,d

چکیده [English]

Abstract

Contemporary Islamist movements in Tunisia after the revolution witnessed important developments and have faced with various problems that studying and its understanding is effective for Islamic movements in the Muslim world. Given that the two religious streams in the form of Ennahda and the Salafis movement have a deep influence in this country, in this paper, this two streams examines as the most important oriented Islamic groups in Tunisia,  and is tried to describe the characteristics of salafi currents and how their interact with the Ennahda Islamist movement, as the most important innovative Islamic organization in Tunisia, and in finally is investigated the strategies of this movement  in the face of these movements. The results of this study indicate that the actions of the part of Salafists in Tunisia caused that Ennahda gradually from the strategy of cooperation and interaction moved to strategy of contrast with these movements; so that now the dominant strategy in Ennahda is strategy of confrontation and conflict with radical Salafies.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Islamic Movement, Ennahdha, Tunisia, Salafi

عنوان مقاله [العربية]

التيارات السلفية في تونس و استراتيجيات

حركة النهضة الإسلامية

چکیده [العربية]

المخلص

شهد التيار الاسلامي المعاصر في تونس بعد الثورة تطورات هامّة و واجه المشاكل المختلفة التي تفيد دراستها و معرفتها للتيارات الاسلامية في العالم الاسلامي. نظراً إلى أنّ التيارين الدينيين في اطار النهضة و التيار السلفي يتمتعان بالنفوذ الاكبر في البلاد لقد بحثنا في هذا المقال حول هذين التيارين كأهمّ التنظيمات الاسلامية في تونس مبيّناً خصائص التيارات السلفية و طريقة تعاملها مع حركةالنهضة الاسلامية كأهمّ تنظيمٍ اسلاميٍ جديدٍ في تونس. تشير نتائج المقال إلى أنّ سلوكات بعض السلفيين في تونس قد أدّت إلى تبادر حركة النهضة الى تغيير سلوكها من استراتيجية التعامل و التعاون معهم الى استراتيجية المواجهة. حيث صارت حالياً إستراتيجية المواجهة و الصراع مع السلفيين المتطرفين الإستراتيجية الغالبة لحركة النهضة.

الكلمات المفتاحية

الحركة الاسلامية، النهضة، تونس، الغنوشي، السلفي

منابع فارسی و عربی

ـ اسپوزیتو، جان.لل (۱۳۸۸)، دایره­المعارف جهان نوین اسلام، ترجمه حسن طارمی­راد و دیگران، ج ۲، تهران: نشر کنگره.

ـ السعیدي، فتحي (۲۰۱۳)، التيار السلفي في تونس: التحولات، التحديات والأفاق، اردن: مكتب عمان، مؤسسة فريدريش إيبرت،

ـ الشعیبي، ریاض (۲۰۱۲)، السلفية التونسية: مخاضات التحول، الدوحة، مرکز الجزیرة للدراسات، قطر.

ـ الغنوشی، راشد (۱۹۹۲)، الحریات العامة فی الدولة الاسلامیة‌، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة.

ـ امیرشاهی، ذوالفقار (۱۳۷۴)، تونس، چ ۲، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات.

ـ برومنداعلم، عباس (۱۳۸۹)، « نوگرایی در اندیشه و نخبه‌گرایی در سازمان: اسلام‌گرایی در تونس»، ماهنامه زمانه، شماره ۹۶٫

ـ دکمجیان، هرایر (۱۳۷۷)، جنبش‌های اسلامی در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، تهران: کیهان.

ـ رافعی، ابوالفضل (بي‌تا)، بیداری اسلامی در تونس، تهران: جمعیت دفاع از ملت فلسطین.

ـ سید میرجمکرانی، عباس (۱۳۸۳)، «نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری در تونس»، روزنامه کيهان.

ـ گلی زوارده، غلامرضا (۱۳۸۰)، سرزمین اسلام شناخت اجمالی کشورها (نواحی مسلمان­نشین)، چ ۳، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

ـ احمدیان، حسن (۱۳۸۹)، «تحولات اخیر تونس و پیامدهای منطقه­ای آن»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، س ۱۱، ش ۴۴، زمستان.

ـ مرکز الاستشارات و البحوث (۱۳۸۸)، رویارویی نظام حکومتی و احزاب سیاسی در تونس، ترجمه گروه اندیشه­سازان نور، تهران: اندیشه­سازان نور، چاپ اول.

ـ واعظ، زهرا (۱۳۹۰)، «تونس، از غرب­گرایی تا اسلام­گرایی»، ۲۶/۹/۱۳۹۰: قابل دسترسي در:

www.bashgah.net

ـ النظيف، أحمد (۲۰۱۳)، خارطة الجماعات السلفية في تونس قابل دسترسي در: http://www.afrigatenews.net‌

ـ رضا، مرادیان (۱۳۹۰)، «جنبش اسلامی در مغرب عربی»، قابل دسترسي در: www.siasatema.com/news-133

ـ مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور (۱۳۹۰)، «شناسنامه جنبش النهضة تونس»، قابل دسترسي در:

 http://www.asnoor.ir/Public/Articles/ViewArticles.aspx?Code=199040

ـ نبوی، سیدعبدالامیر (۱۳۹۰)، «النهضه و تونس جدید»، قابل دسترسي در:

http://www.asnoor.ir/Public/Articles/ViewArticles.aspx?Code=197954.

ـ عسگری، محمدعلی (۱۳۹۱)، به نقل از روزنامه شرق، «تونس»، قابل دسترسي در:

http://www.asnoor.ir/Public/Articles/ViewArticles.aspx?Code=203026

 

منابع لاتین

– Ben Younes, Kamal, (2012),  Islamists and Secularists in Tunisia: From Prisons and Repression to the Challenge of Governing the Country, Tunis: Berg Editions, 2012, 52.

– Boukhars, Anouar, (2014), IN The Crossfire: Islamists’ Travails in Tunisia, Carnegie Endowment for International Peace, Publications Department, 1779 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 2003

– Dahmani, Frida (2013), “Tunisie: Chourou, l’imprécateur,” Jeune Afrique, September 19, 2013, www.jeuneafrique.com/Article/JA2748p049.xml1/tunisie-anc-sadok-chourouennahdhatunisie-chourou-l-imprecateur.html.

– Gartenstein, Ross, (2013), “Ansar Al-Sharia Tunisia’s Long Game: Dawa, Hisba, and Jihad”, The International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) – The Hague

– Geisser, Vincent, (2012), Ennahdha et les Salafistes, Radioscopie d’une Relation,” Réalités, June 26, at;www.realites.com.tn/interview/vincent-geisser-ennahdha-et-les-salafistesradioscopie- dune-relation

– Ghannouchi, Rashid, interview with Al Hayat, September 30, in Boukhars, 2014

– Ghannouchi, Rashid, interview with Le Monde, October 10, 2012, in Boukhars, 2014

– Lang, Hardin,  Awad, Mokhtar, et al (2014), Tunisia’s Struggle for Political Pluralism After Ennahda, Center for American Progress, 1333 H Street, NW, 10TH Floor, Washington

– Marks, Monica, (2013), “Youth Politics and Tunisian Salafism: Understanding the Jihadi Current”, Mediterranean Politics, Vol. 18, No. 1, St Antony’s College, Oxford University, UK

– Moniquet, Claude, (2013),”The involvement of Salafism-Wahhabism in the support and supply od Armsto Rebel Groups Around Thr World, CEO, European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC), European Parliament’s Committee on Foreign Affairs, Belgium

– Mouterde, Perrine, (2013), “Au congrès de Kairouan, les salafistes seront tentés de provoquer Ennahda,” France 24, avale at; www.france24.com/fr/20130517-tunisierassemblement-

– RIA Novosti. (2012), Camps terroristes en Tunisie: Tunis dement, Last accessed February 2013, on RIA Novosti: http://fr.rian.ru/world/20121030/196472912.html

– Whewell, Tim (2013), “Justice Kiosk: Tunisia’s Alternative Law Enforcers,” BBC News, Magazine, July 29, (2013), www.bbc.co.uk/news/magazine-23469218.

– Wolf, A. 2013, Tunisia: Signs of Domestic Radicalisation Post-Revolution, Récupéré on CTC: February 14, http://www.ctc.usma.edu/posts/tunisia-signs-of-domestic-radicalisation-post-revolution, cited in Moniquet, 2013.