سیاست و حکومت الهام علی‌اف

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و سوم، شماره ۲، پياپي ۹۰، تابستان ۱۴۰۱؛ صفحات ۸۶-۱۰۹

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* حمید خوشایند

* کارشناس ارشد و پژوهشگرمسائل ترکیه و قفقاز

چکیده

جمهوری آذربایجان بزرگ‌ترین کشور قفقاز است که در قفقاز جنوبی قرار دارد. این کشور که در ۳۰ آگوست ۱۳۷۰ و اندکی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد، یکی از کشورهای مهمی است که به‌علت موقعیت سوق‌الجیشی، در سال‌های اخیر به‌شدت مورد توجه بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گرفته است. نظام سیاسی آذربایجان برابر قانون اساسی، براساس سیستم جمهوری ریاستی مبتنی بر تفکیک قوا و دولتی سکولار تعریف شده، ولی در عمل، قدرت در دست قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور است. شاید یکی از دلایل اصلی این امر، تصاحب هر سه قوه توسط حزب حاکم «آذربایجان نوین» است. از زمان استقلال جمهوری آذربایجان، چهار رئیس‌جمهور بر سر کار آمده‌اند که «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور کنونی طولانی‌ترین دوره ریاست‌جمهوری در این کشور را داشته است که از سال ۱۳۸۲ و بعد از درگذشت حیدر علی‌اف، قدرت را در دست دارد. این مقاله با بهره‌گیری از رهیافت «نو ‌اقتدارگرایی» به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که «سیاست و حکومت الهام علی‌اف در آذربایجان چیست؟» بازه زمانی این پژوهش، دوره پساجنگ دوم قره‌باغ، یعنی از سال ۱۳۸۲ به این طرف است. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه‌ای و اینترنتی است.

واژگان کلیدی

آذربایجان، الهام علی‌اف، سیاست، حکومت، نواقتدارگرایی، لائیک

عنوان مقاله [English]

Politics and government of Ilham Aliyev

نویسنده  [English]

Hamid Khosayand

چکیده [English]

Abstract

The Republic of Azerbaijan is the largest country in the Caucasus, which is located in the South Caucasus. This country, which declared its independence on August 30, 1370, shortly after the collapse of the Soviet Union, is one of the important countries that, due to the strategic location, has been highly regarded by regional and extra-regional players in recent years. The political system of Azerbaijan is defined according to the constitution, based on the presidential republic system based on the separation of powers and secular government, but in practice, the power is in the hands of the executive branch and the president himself. Perhaps one of the main reasons for this is the takeover of all three powers by the ruling “New Azerbaijan” party. Since the independence of the Republic of Azerbaijan, four presidents have come to work, and the current president “Ilham Aliyev” has had the longest presidential term in this country, who has been in power since 1382 and after the death of Heydar Aliyev. Using the “new-authoritarianism” approach, this article seeks to answer the question, “What is Ilham Aliyev’s politics and government in Azerbaijan?” The time frame of this research is the post-war period of Karabakh, that is, from 1382 onwards. This research was done by descriptive-analytical method and data collection was done by library and internet method.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Azerbaijan, Ilham Aliyev, politics, government, newauthoritarianism, secular

عنوان مقاله [العربية]

سیاسه وحكومه إلهام علی‌اف

چکیده [العربية]

المخلص

جمهوریه أذربیجان هی أكبر دوله فی القوقاز‌، وتقع فی جنوب القوقاز. هذا البلد‌، الذی أعلن استقلاله فی ۳۰ أغسطس ۱۳۷۰‌، بعد وقت قصیر من انهیار الاتحاد السوفیتی‌، هو أحد البلدان المهمه التی حظیت بتقدیر كبیر من قبل لاعبین المنطقه وخارجها بسبب موقع سوق الجشی فی السنوات الأخیره. یحدد النظام السیاسی لأذربیجان وفقًا للدستور‌، على أساس النظام الجمهوری الرئاسی القائم على الفصل بین السلطات والحكومه العلمانیه‌، ولكن من الناحیه العملیه‌، فإن السلطه فی ید السلطه التنفیذیه والرئیس نفسه. ولعل أحد الأسباب الرئیسیه لذلك هو استیلاء حزب “أذربیجان الجدیده” الحاكم على السلطات الثلاث. منذ استقلال جمهوریه أذربیجان‌، جاء أربعه رؤساء‌، وحصل الرئیس الحالی “إلهام علییف” على أطول فتره رئاسیه فی هذا البلد‌، والذی كان فی السلطه منذ عام ۱۳۸۲ وبعد وفاه حیدر علی اف. باستخدام نهج “الاستبداد الجدید”‌، یسعى هذا المقال للإجابه على سؤال “ما هی سیاسه إلهام علییف وحكومتها فی أذربیجان؟” الإطار الزمنی لهذا البحث هو فتره ما بعد الحرب فی كاراباخ‌، أی من عام ۱۳۸۲ فصاعدًا. تم إجراء هذا البحث بالمنهج الوصفی التحلیلی وتم جمع البیانات بطریقه المكتبه والإنترنت.

الكلمات المفتاحية

أذربیجان‌، إلهام علی اف‌، سیاسه‌، حكومه‌، الاستبداد الجدید‌، علمانیه