دومین کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

دومین کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی با همت مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور و مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ با حضور فعالان و پژوهشگران حوزه رژیم صهیونیستی و فلسطین در سالن همایش‌های موسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور برگزار شد.

در ابتدای این کنفرانس سعدالله زارعی مدیر موسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور و پژوهشگر حوزه غرب آسیا به سخنرانی با موضوع ارتباط با نقش صهیونیست در روابط بین الملل پرداخت. 

وی اظهار کرد: صهیونیست ها تلاش داشتند تا در همه جنگ های اروپایی، قدرت دولت های اروپایی را کاهش دهند و دولت ها کوچکتر شوند و در نتیجه این جنگ ها  دولت های بزرگ اروپایی فروپاشیدند. 

وی در ادامه گفت :  نقشه صهیونیست ها برای تضعیف اروپا هنوز هم ادامه دارد و این نقشه چند وجهی است که می توانیم براساس اصول ذیل آن را جمع بندی کنیم: ۱. دولت های درگیر: صهیونیست ها معتقدند وقتی جنگ ها ادامه داشته باشد، وابستگی به صهیونیست و میانجی گری ها بیشتر می شود. در صحنه جنگ  اوکراین، اولین موضع تل آویو اعلام آمادگی برای میانجی گری بود و این یکی از سیاست های صهیونیست هاست تا با ایجاد دولت های درگیر، نیاز به میانجی گر همیشه وجود داشته باشد. 

۲. دولت های محتاج: صهیونیست ها معتقدند که دولت های اروپایی همیشه می بایست نیازمند کانون های صهیونیست باشند. 

۳. دولت های متهم: از نظر صهیونیست ها دولت های اروپایی مظهر خشونت و جنایت هستند. تصویری که صهیونیست از آلمان و هیتلر ساخت، هنوز ادامه دارد. حتی برخی  ماجرای هولوکاست را انکار میکنند، اگرچه این اتفاق نه با آن ابعاد مورد نظر صهیونیست ها، اما حادثه ای بوده که رخ داده و با بررسی متوجه می شویم که قراردادی میان هیتلر و آژانس یهود بوده است تا براساس سیاست بدنام سازی دولت های مسیحی در اروپا این سیاست دنبال شود.

زارعی تصریح کرد : بدنام سازی و آشفته سازی دولت های اروپایی یک سیاست همیشگی صهیونیست است. براساس اهداف صهیونیست ها، دولت های اروپایی می بایست بدنام و متهم باشند تا اهداف صهیونیست ها برآورده شود. 

زارعی در ادامه افزود که جامعه آرمانی را نیز صهیونیست ها براساس ادبیات «تلمود» دنبال کرده اند و این موضوع براساس چند موضوع  مهم است:

 ۱. نژاد پرستی: نژادپرستی که در یهودیت تحریف شده نیز وجود دارد و گفته اند که یهودیت برتر است و اکنون نیز گفته می شود که صهیونیست ها برتر هستند. بر اساس این اصل، قدرت سیاسی و اقتصادی صهیونیست باید در جهان مسلط باشد. حتی دین تحریف شده یهودیت نیز به مصادره صهیونیست درآمده است. همه دولت هایی که در اسرائیل  سرکار آمده، هیچ کدام یهودی نبوده اند و چیزی بنام گفتگوی  بین الادیان براساس تفکرات آن ها موضوعیت ندارد. در این جا موضوع براساس محوریت یک گروه است که براساس یک  برنامه استعماری  جلو آمده و کلمه یهودیت را یدک می کشد. 

۲. برده سازی مدرن از طریق گسترش فحشا: در دنیا سرنخ  بسیاری از شبکه ها  و مراکز تولید فحشا، یهودی هستند و نوعا مالکیت و مدیریت این شبکه ها به صهیونیست ها بر می گردد. ریشه هرزگی جنسی نیز در بردگی است و در یهودیت تحریف شده نیز این بردگی تبلیغ می شود و براساس اندیشه صهیونیست، مردم برده صهیونیست ها هستند و بعد اصلی این بردگی مسائل اخلاقی است و در ابعاد سیاسی و اقتصادی نیز این بردگی تسری پیدا می کند. 

۳. ایسم ها: مکاتب که با پسوند ایسم در اروپا پدید آمد مانند مارکسیسم، مارکس یهودی بود و اومانیسم و…. نیز با مطالعه بن و ریشه این اندیشه ها به یهودیت بر می گردد. ایسم های برساخته یهود با هدف متلاشی کردن ادیان و مذاهب و با هدف بستر سازی سلطه یهود ارائه شده است.

 ۴. جنگ  ها:  کوچک سازی دولت و امنیتی سازی محیط ها همگی اصول صهیونیست  ها هستند. 

این کارشناس مسائل غرب آسیا با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد نیاز رژیم صهیونیستی به زیست در بحران خاطر نشان کرد: صهیونیست ها در بحران زیست می کنند و صهیونیست ها حتی به اروپا هم رحم نکردند و  در اروپا جنگ ها براه انداختند. صهیونیسم اساسا با هدف برهم زدن روابط دولت ها کار  می کند، چون معتقدند که دیگران باید از آن ها کوچکتر باشد و فروپاشی دیگران باید صورت گیرد. در واقع صهیونیست ها اجازه نمی دهند که کسی بزرگتر از آن ها باشد. 

زارعی در جمع بندی مطالب خویش اظهار کرد: اوضاع از کنترل صهیونیست ها خارج شده است و اوضاع صهیونیست ها، اوضاع قرن ۱۹ نیست و حتی از قرن ۱۹  هم اوضاع آن ها بدتر است.  امروزه  نظام جهانی که در حال شکل گیری است، دیگر در سیطره صهیونیست ها نیست. صهیونیست ها اگرچه همچنان نفوذ دارند، اما آن سیطره گذشته که در آن عنان نظام ها را بدست می گرفتند، دیگر ندارند و سیطره صهیونیست ها در مقیاس گذشته بسیار کمتر شده است. جریان های صهیونیستی در منطقه غرب آسیا و نظام  جهانی آسیا محور نقش و نفوذی نخواهند  داشت و وضعیت مناسبی در سطح جهان برای مقابله  با صهیونیست پیش آمده است. 

 وی افزود: جهان هم براساس  نگرش های اسلامی به سمت ظهور حرکت می کند و به تعبیر علامه حسن زاده آملی ما در دوره ظهور صغری هستیم و این دوره؛ دوره فروپاشی قدرت های استعماری است که از جمله در ایران رخ داده و آن اتفاق بزرگ همه بنیاد و ریشه صهیونیست ها را خواهد خشکاند. براساس جمع بندی سیاسی نیز صهیونیست ها روبه ضعف  هستند و ما موج جریان های اسلامی را  شاهد هستیم. در جهان اهل سنت نیز جریان های اسلامی از  جمله در شمال آفریقا در حال ظهور هستند و حرکت اسلام گرایی با برخی اشتباهات صهیونیست ها جلو خواهد افتاد و وضعیت امروز بحرین و سودان نشانه این است که بغض های فروخفته سرباز خواهند کرد و در پیش رو نیز جنبش های بزرگی را خواهیم داشت که اسیر توطئه  های صهیونیستی نخواهند شد.

سخنران بعدی این کنفرانس «خالد قدومی» نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در تهران بود. 

 

به باور وی افکارعمومی جهانی نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی نظری  منفی پیدا کرده است. 

به گفته خالد قدومی، بسیاری از مردم هنوز شناخت کافی درباره صهیونیست ندارند.

 نماینده حماس در ادامه گفت: صهیونیسم فعلی در واقع بحران زیست است و رژیم صهیونیستی  در بحران کنونی اوکراینی ها  و روسی ها هم نقش دارند. گفته شده تا ۱۵ هزار صهیونیستی مقیم اوکراین قبل از جنگ وارد مناطق اشغالی فلسطین شدند و اکنون برنامه ریزی شده که تا ۲۵۰  هزار یهودی از اوکراین به فلسطین اشغالی مهاجرت کنند و رژیم صهیونیستی در بحران اوکراین بدنبال منافع خود هستند .

وی ادامه داد : بحران اوکراین جممعیت فلسطین اشغالی را دچار تغییراتی اساسی خواهد کرد و این موضوع به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود که همواره مشکل بحران جمعیتی دارد. 

خالد قدومی اظهار کرد : رژیم صهیونیستی پایگاه غرب در منطقه است و یک پایگاه اقتصادی و فرهنگی است. ایده اصلی پروژه صهیونیست این است که این اقلیت در هر بحران جهانی نقش داشته باشند. الان خود مردم اروپا و آمریکا نقش صهیونیست ها را به  چالش می کشند و معتقدند که چرا دولت های اروپایی تا این اندازه به صهیونیست ها کمک می کنند. 

قدومی گفت‌:اندیشه پردازان  غربی معتقدند که مرگ رژیم صهیونیستی در حال رخ دادن است چون افکارعمومی نظر منفی نسبت به صهیونیست ها پیدا کرده اند و جمعیت صهیونیست ها نیز بدلیل وراثتی بودن یهودیت روبه کاهش  است. صهیونیست ها اگرچه با نخبگان قدرت در آفریقا و دیگر مناطق جهان ارتباط دارند، اما این ارتباط با رهبران این کشورها و مناطق است نه با مردم و جامعه این کشورها و لذا رژیم صهیونیستی در بحران زیست می کند و نتوانسته با مردم و افکارعممومی جهانی ارتباط خوبی برقرار کند. نماینده حماس در ادامه اظهارات خود در این نشست به اهمیت عملیات شمشیر قدس در فلسطین پرداخت و در این ارتباط گفت: نقش مقاومت پیش و پس از عملیات شمشیر قدس بسیار قابل توجه است و عملیات شمشیر قدس نقطه عطف تحولات فلسطین است. امروز با کمک و حمایت جمهوری اسلامی در سطوح مختلف استراتژی میدانی فلسطین دچار پیشرفت های اساسی شده است. عملیات شمشیر قدس تاثیرات قابل توجهی در سطح  منطقه و جهان داشته است. روایت صهیونیست ها از عملیات شمشیر قدس اکنون دچار بحران شده و افکارعمومی این روایت های صهیونیست  ها را نمی پذیرند. 

وی ادامه داد : اکنون در نیویورک شاهد اعتراض علیه رژیم صهیونیستی هستیم و عفو بین الملل نیز اتهامات خود را علیه رژیم صهیونیستی اعلام کرده است. ما شاهد کاهش توان این رژیم در میدان هستیم و چند مجاهد در غزه در محاصره توانسته اند با رژیم صهیونیستی مقابله می کنند. ما می توانیم بحران کنونی رژیم صهیونیستی را درک می کنیم و می بایست اکنون یک شبکه مشترک در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، نظامی، دیپلماسی و امنیتی را میان کشورها در منطقه برقرار کنیم.

سخنران آخر مراسم افتتاحیه این مراسم حسین رویوران کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا بود.

رویوران با اشاره به نقش سازمان صهیونیستی کرد : صهیونیسم همواره وجود داشته، اما از زمان هرتسل به صورت یک سازمان درآمد  و به عنوان یک سازمان قدرت و گروه فشار توانست در غرب ایفای نقش کند. این سازمان در فلسطین برتری نظامی و انحصار اتمی را به رژیم  صهیونیستی داد و در غرب گروه های فشار، مراکز مالی و پژوهشی در اختیار سازمان صهیونیست قرار گرفت و تصور صهیونیست ها این بود که با این ابزارها استمرار قدرت خواهند داشت، اما در ادامه وقوع  انقلاب اسلامی ایران و پیدایش محور مقاومت انقلابی اساسی را در حیات صهیونیست ها ایجاد کرد.

وی افزود : صهیونیست ها تا پیش از انقلاب اسلامی ایران نگرانی چندان زیادی از ناصریسم و غیره نداشت و در جنگ های قبل از انقلاب اسلامی نیز موفق به برترسازی شد، اما از زمانی که محور مقاومت پیدا شد، سرنوشت صهیونیست ها هم تغییر کرده است.

 به باور رویوران، محور مقاومت خواستگاه قرآنی دارد و آن چه که رژیم صهیونیستی را نسبت به آینده نگران کرده، محور مقاومت به عنوان تهدید وجودی آن است. 

این کارشناس مسائل غرب آسیا بیان کرد : که آن چه اتفاق می افتد تحت عنوان فرایند سازش باید توجه داشت که در منطقه ما پیشتر شاهد صحنه نفاق زیادی بودیم و برخی کشورها بیش از ایران درباره فلسطین شعارمی دادند اما در پشت پرده با رژیم صهیونیستی همکاری می کردند و این نفاق و دو رویی مانع بزرگی بود. اما از زمان پیدایش  محور مقاومت در فلسطین و لبنان این تفکیک ایجاد شد و مقاومت لبنان در سال ۱۹۸۲ و انتفاضه اول فلسطین در سال ۱۹۸۷ و انتفاضه دوم در سال ۲۰۰۰ معادلات جدیدی ایجاد کرد و در جنگ ۲۰۰۶ این تفکیک مشخص و الزامی شد و عربستان جمع آوری کمک  برای حزب الله را ممنوع کرد و امروز آن چه اتفاق می افتد نوعی شفاف سازی است و سازشگران از قبل در اردوگاه صهیونیست ها  بودند و اکنون این شرایط شفاف شده است و تغییری در معادلات قدرت رخ نداده است، بلکه پرده ها  افتاده و صحنه شفاف شده است و زمینه مشخص شدن بسیاری از مسائل درباره صهیونیست ها نزدیک است.

 رویوران در جمع بندی سخنان خود درباره وضعیت جامعه رژیم صهیونیستی اظهار کرد : مهمترین شاخص ارزیابی یک جامعه احزاب هستند و در یک نظام سیاسی  اگر  احزاب  از نظر فکری کلان نگر باشند،  این جامعه از استحکام خوبی برخوردار خواهد بود. اما اکنون در رژیم صهیونیستی دیگر به مانند گذشته ما شاهد احزاب بزرگی مانند لیکود و کار نیستیم و نکته مهم این است که الان ما شاهد احزاب خرد و کوچک هستیم، مثلا حزب  شاس فقط گروهی از صهیونیست ها  را نمایندگی می کند و این بخشی نگری که جایگزین کلان نگری شده نشان دهنده زوال جامعه صهیونیستی است.

بعد از پایان مراسم افتتاحیه پنل های تخصصی برگزار شد. 

در پنل اول با حضور پژوهشگرانی همچون دکتر احمد کاظمی، دکتر علی عبدی، دکتر نجمیه پوراسماعیلی و دکتر حسین آجورلو به چالش های حوزه سیاست خارجی رژیم صهیونیستی پرداخته شد. 

در پنل دوم با حضور دکتر مجید صفاتاج، دکتر سلمان رضوی و دکتر علیرضا عرب، نیز به چالش های حوزه سیاست داخلی رژیم صهیونیستی پرداخته شد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*