راهبرد بحرين در قبال شيعيان؛ مطالعه موردی سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم از منظر سیاسی و حقوقی

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال هفدهم، شماره ۱، پياپي ۶۵، بهار ۱۳۹۵؛ صفحات ۷۱-۹۶

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* سيدحميد ‌هاشمي

* دانشجوي دکتری جامعه‌شناسي سياسي دانشگاه علامه طباطبايي(ره) 

چکیده

پس از صدور حکم سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان کشور بحرین و محکومیت این اقدام توسط بسیاری از بازیگران منطقه‌اي و بين‌المللی از جمله سردار قاسم سلیمانی، بحث‌های متعددی در زمینه فهم چیستی رفتار تهاجمی بحرین و چرایی صدور بیانیه توسط فرمانده نيروي قدس در فضای سیاسی کشور پدید آمد. در این مقاله ابتدا به بررسی رفتار بحرین به عنوان زیرسیستم رفتار عربستان در مقابل ایران و بر اساس اصل تصاعد بحران پرداخته و در ادامه، اقدام سردار سلیمانی به عنوان عاملی برای تغییر محاسبات بازیگران منطقه‌اي تحلیل مي‌شود. به هر حال، صدور این بیانیه و آثار آن چه از نظر شناخت زمینه‌های آن و چه از نظر آثار و تبعات بعدی، موضوع مهمي است که باید مورد توجه سیستم‌های تصمیم‌گیرنده در فضای سیاست خارجی قرار بگیرد. در پایان نیز به صورت ویژه، راهکارهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بين‌الملل به عنوان اقدامات مقطعی و نیازمند سرعت عمل بررسی شد و سپس پیشنهاداتی در حوزه اقدامات سیاسی و امنیتی با نگاه راهبردی شامل تغییر زمین بازی، تقویت جنبش مردمی بحرین و اتخاذ رویکرد متناسب با تصاعد بحران مورد تأکيد قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

سلب تابعيت، شيخ عيسي قاسم، جنبش بحرين، آل خليفه، تصاعد بحران، عربستان

عنوان مقاله [English]

Bahrain’s Strategy against Shiite

Case Study: Stripping Nationality from Sheikh Isa Qasim from political and legal Viewpoint

نویسنده  [English]

Sayed Hamid Hashemi

چکیده [English]

Abstract

After the verdict stripping the nationality of Sheikh Isa Qasim, Bahrain Shiite leader and Condemnation by many regional and international actors, including Gen. Qasim Soleimani, in terms of understanding the aggressive behavior of Bahrain and the cause of issuing a statement by Quds Force commander, several discussions emerged in the political atmosphere of the country. In this paper, at first according to escalating crisis principle, the Bahrain behavior will be investigated as a subsystem of Saudi Arabia behavior against Iran and then Gen Soleimanis acting as a factor for changing players calculation will be analyzed. However, issuing this statement and its effects both in terms of identifying its areas and effects and consequences is an important issue which should be considered to decision-making systems in the foreign political atmosphere.At the end, ahead Solutions for Islamic republic of Iran from international law viewpoint as sectional and quick demanding are investigated. Then Suggestions in the fields of political and security acting with strategic outlook including: Change playground, strengthen the Bahraini people movement and adopt proportion strategy to the escalating crisis are emphasized.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Stripping nationality,Sheikh Isa Qasim, Bahraini movement, Al-Khalifa, Escalating crisis, Saudi Arabia

عنوان مقاله [العربية]

إستراتيجية البحرين حیال الشيعة

دراسة إفرادية عن سلب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم من الناحيتين السياسية والقانونية

چکیده [العربية]

المخلص

بعد صدور الحكم بسلب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم زعيم الشيعة في البحرين، وإدانة هذا الإجراء من قبل العديد من اللاعبين الإقليميين والدوليين، بما في ذلك اللواء قاسم سليماني، أثیرت العدید من النقاشات في البيئة السياسية للبلد، حول فهم السلوك العدواني للبحرين، والسبب وراء التصريحات التي أدلى بها قائد فيلق القدس. في هذا المقال نتناول بدايةً دراسة السلوك البحريني كفرعٍ للسلوك السعودي ضد إيران، وعلى أساس مبدأ تفاقم الأزمة، ونقدّم بعد ذلك تحلیلاً عن إجراء اللواء سليماني بوصفه عاملاً في تغيير حسابات الجهات الفاعلة الإقليمية.

علی أية حال، إن هذا البيان وآثاره، سواءً من حيث معرفة خلفیاته، أو من حيث الآثار والعواقب المترتبة علیه، موضوعٌ هام جداً ينبغي أن یصبح محط اهتمام نظم صنع القرار في مجال السياسة الخارجية. وفي الختام سلطنا الضوء بشکل خاص علی الحلول المتاحة أمام جمهورية إيران الإسلامية من وجهة نظر القانون الدولي، باعتبارها إجراءات مؤقتة والتي تتطلب تحركاً سريعاً، ومن ثم تم التأكيد علی مقترحات في مجال التدابير السياسية والأمنية، عبر نظرة استراتيجية شملت تغيير الملعب، دعم حركة الشعب البحريني واعتماد نهج متناسب مع تصاعد الأزمة.

الكلمات المفتاحية

التجريد من الجنسية، الشيخ عيسى قاسم، حركة البحرين، آل خليفة، تفاقم الأزمة، السعودية

ـ بغیری، علی، «خیزش مسکوت؛ تحولات انقلابی بحرین»، مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور، ۱۳۹۵٫

ـ خضری، احسان و سید حمزه صفوی و امین پرهیزکار، «ریشه‌یابی منازعات ایران و عربستان (مطالعه موردی سه کشور عراق، بحرین و یمن)»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بين‌المللی، تابستان ۱۳۹۴، ش ۲۳٫

ـ رضایی، مسعود و شهاب جهانیان، «انقلاب بحرین، بیداری اسلامی و علل ناکامی آن»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، س ۱۱، ش ۳۶، ۱۳۹۳٫

 

منابع انگلیسی

-“Riyadh will build nuclear weapons if Iran gets them, Saudi prince warns”, https://www. theguardian. com/world/2011/jun/29

– “History of East Timor”, http://timor-leste.gov.tl/?p=29&lang=en. Thursday, 11 of August of 2016.

– “Ireland – The first Colony”, http://www.historyofengland.net/british-empire/ireland-the-first-colony”.

– Cyprus history, Chronological History of Cyprus,  http://www.cypnet.co.uk/ncyprus/history.

– http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sa-shia.htm