ماهیت منازعات مرزی طالبان‌ـ ایران

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و سوم، شماره ۱، پياپي ۸۹، بهار ۱۴۰۱؛ صفحات ۱۰۷-۱۳۶

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* اسماعیل باقری

* کارشنارس ارشد مسائل افغانستان

چکیده

فرار اشرف‌غنی و به قدرت ‌رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، روند تحولات این کشور را وارد مرحله‌ای جدید کرد. با گذشت یک‌ سال از حکومت سرپرست طالبان، کسب مشروعیت بین‌المللی همچنان مهم‌ترین چالش رهبران طالبان بوده و در طول این مدت دولت فراگیر شکل نگرفته است. عدم توزیع عادلانه قدرت در حکومت دوم طالبان و تأکید رهبران آن بر همه‌شمول بودن دولت فعلی و طرد رهبران حکومت سابق( به‌دلیل دولت دست‌نشانده بودن و همکاری با آمریکا به‌عنوان بازیگر اشغالگر)، موجب شده است تا به‌رسمیت شناختن حکومت فعلی از سوی کشورهای جهان، حتی کشورهای همسایه در اولویت نباشد. البته تعامل و برقراری ارتباطات بین دولت‌های همسایه با رهبران سیاسی طالبان، کم‌وبیش وجود داشته است. در این میان برخی سوء‌تفاهمات نیز موجب بروز مناقشات مرزی با کشورهای همسایه شده است. در خصوص منازعات مرزی بین ایران و حاکمان فعلی افغانستان، ضمن اذعان به وجود برخی اختلافات مرزی و آبی، باید به نقش داوری جانبدارانه کشورهای استعماری به‌ویژه انگلیس اشاره کرد.
در مقطع فعلی با آمدن طالبان به قدرت و خروج مفتضحانه و شکست آمریکا در افغانستان، تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا منازعات مرزی بین ایران و افغانستان به درگیری‌های مرزی ختم و سپس از طریق ایران‌هراسی در افغانستان و افغان‌هراسی و طالب‌هراسی در ایران، عملاً دو کشور درگیر جنگ قومی‌ـ مذهبی شوند و به‌نحو دیگری پروژه آشوب‌ سازنده در افغانستان و کشورهای همسایه آن عملی گردد که با هوشمندی و تدبیر رهبران سیاسی ایران، این تلاش‌ها شکست خورد.

واژگان کلیدی

منازعات مرزی، طالبان، ایران، هیرمند، ایران‌هراسی، افغان‌هراسی

عنوان مقاله [English]

The nature of Taliban-Iran border conflicts

نویسنده  [English]

Ismail Bagheri

چکیده [English]

Abstract

The escape of Ashraf Ghani and the return to power of the Taliban in Afghanistan brought the process of developments in this country to a new stage. After one year of the caretaker government of the Taliban, gaining international legitimacy is still the most important challenge of the Taliban leaders, and during this time, the inclusive government has not been formed. The lack of fair distribution of power in the second government of the Taliban and the emphasis of its leaders on the inclusiveness of the current government and the rejection of the leaders of the former government due to cooperation with the United States have caused the recognition of the current government by the countries of the world, even neighboring countries, not to be a priority. Of course, there has been more or less interaction and communication between the neighboring governments and the political leaders of the Taliban. Meanwhile, some understandings have also caused border disputes with neighboring countries. Regarding the border disputes between Iran and the current rulers of Afghanistan, while acknowledging the existence of some border and water disputes, the role of biased arbitration of colonial countries, especially the British, should be mentioned. At the current stage, with the coming of the Taliban to power and the disgraceful exit and defeat of the United States in Afghanistan, many efforts have been made to turn the border disputes between Iran and Afghanistan into border conflicts, and then through Iranophobia in Afghanistan and Afghanophobia and Talibanphobia in Iran, the two countries are practically divided. involved in ethnic-religious war and in another way to implement the constructive chaos project in Afghanistan and its neighboring countries.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

border conflicts, Taliban, Iran, Hirmand, Iranophobia, Afghanophobia

عنوان مقاله [العربية]

طبیعة النزاعات الحدودیة بین طالبان وإیران

چکیده [العربية]

المخلص

أدى فرار أشرف غنی وعودة طالبان إلى السلطة فی أفغانستان إلى نقل التطورات فی هذا البلد إلى مرحلة جدیدة، وبعد عام واحد من حكومة تصریف الأعمال لطالبان لا یزال اكتساب الشرعیة الدولیة هو التحدی الأهم لقادة طالبان وخلال هذا الوقت لم یتم تشكیل الحكومة الشاملة، وأدى عدم التوزیع العادل للسلطة فی الحكومة الثانیة لحركة طالبان وتأكید قادتها على شمولیة الحكومة الحالیة وإبعاد قادة الحكومة السابقة بسبب تعاونها مع الولایات المتحدة، إلى أن الاعتراف بـالحكومة الحالیة من قبل دول العالم، وحتى الدول المجاورة لن تكون أولویة، و بالطبع كان هناك تفاعل واتصال إلى حد ما بین الحكومات المجاورة والقادة السیاسیین لحركة طالبان، وفی غضون ذلك تسببت بعض خلافات أیضًا فی نزاعات حدودیة مع دول الجوار، وفیما یتعلق بالخلافات الحدودیة بین إیران والحكام الحالیین لأفغانستان، ومع الاعتراف بوجود بعض الخلافات الحدودیة والمیاه، تجدر الإشارة إلى دور التحكیم المنحاز للدول المستعمرة‌، وخاصة البریطانیة، وفی المرحلة الحالیة مع مجیء طالبان إلى السلطة والخروج المخزی للولایات المتحدة وهزیمتها فی أفغانستان، بُذلت جهود كثیرة لتحویل الخلافات الحدودیة بین إیران وأفغانستان إلى صراعات حدودیة، ومن ثم أشركت دولتین فی حرب عرقیة ودینیة عبر إیران فوبیا فی أفغانستان وكراهیة الأفغان و طالبان فی إیران، وبطریقة أخرى تم تنفیذ مشروع الفوضى البناءة فی أفغانستان والدول المجاورة لها، ولکن فشلت هذه القضیة أیضًا بفضل ذكاء وحكمة القادة السیاسیین الإیرانیین.

الكلمات المفتاحية

الصراعات الحدودیة، وطالبان، وإیران، وهیرمند، وإیران فوبیا