بحران اوکراین و تأثیر تحریم‌ها بر کشمکش روسیه و غرب

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و سوم، شماره ۲، پياپي ۹۰، تابستان ۱۴۰۱؛ صفحات ۱۳۵-۱۵۴

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* شعیب بهمن

* دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر حوزه اوراسیا

چکیده

بحران اوکراین بازتابی از تضادهای نظام‌مند و سازمان‌یافته تلقی می‌شود که در طول سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میان روسیه و غرب انباشته شده است. در عین حال، جنگ اوکراین را می‌توان آشکار شدن نزاع قدرت‌های بزرگ بر سر شکل‌گیری نظم جهانی آینده تلقی کرد. به‌رغم آنکه کشورهای غربی پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین تلاش کردند با استفاده از گزینه تحریم، کرملین را زیر فشار شدید قرار دهند، اما در نهایت، موفق به تغییر نگرش روسیه نشدند. در این بین، گذر زمان نشان داد که اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه می‌تواند همچون بوم‌رنگ عمل کند و پیامدهای آن، دامن خود کشورهای غربی را نیز بگیرد. وابستگی اقتصادی زیاد میان روسیه و کشورهای اروپایی از یک‌سو، و واکنش بالقوه روسیه و اعمال تحریم‌های متقابل که می‌تواند در حوزه‌هایی همچون انرژی پدید آید، از سوی دیگر، کشورهای غربی را با خطرات بزرگ‌تری مواجه خواهد کرد که جهان را به بدترین نقطه از زمان پایان جنگ سرد می‌رساند. ازاین‌رو، بررسی میزان اثربخشی تحریم‌ها و همچنین وضعیت تحریم‌ها در سناریوهای پیش روی جنگ اوکراین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

واژگان کلیدی

تحریم، تحریم اقتصادی، روسیه، اوکراین، آمریکا، اروپا

عنوان مقاله [English]

Ukraine crisis and the impact of sanctions on the conflict between Russia and the West

نویسنده  [English]

Shoaib Bahman

چکیده [English]

Abstract

The Ukraine crisis is considered a reflection of systematic and organized conflicts that have accumulated between Russia and the West during the years after the collapse of the Soviet Union. At the same time, the war in Ukraine can be seen as the manifestation of the conflict between the great powers over the formation of the future world order. Despite the fact that Western countries tried to put the Kremlin under severe pressure by using the option of sanctions after Russia’s military attack on Ukraine, they ultimately failed to change Russia’s attitude. In the meantime, the passage of time has shown that the imposition of economic sanctions against Russia can act as a boomerang whose consequences will also affect the western countries themselves. The great economic dependence between Russia and European countries on the one hand, and at the same time Russia’s potential reaction and the imposition of reciprocal sanctions that can emerge in areas such as energy, will confront Western countries with greater risks, which will bring the world to the worst point of It is time to end the Cold War. Therefore, it is very important to check the effectiveness of sanctions and also the status of sanctions in the scenarios facing the war in Ukraine.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

sanctions, economic sanctions, Russia, Ukraine, America, Europe

عنوان مقاله [العربية]

أزمه أوكرانیا وتأثیر العقوبات على الصراع الروسی الغربی

چکیده [العربية]

المخلص

تُعتبر أزمه أوكرانیا انعكاساً للصراعات المنهجیه والمنظمه التی تراكمت بین روسیا والغرب خلال السنوات التی أعقبت انهیار الاتحاد السوفیتی. فی الوقت نفسه، یمكن اعتبار الحرب فی أوكرانیا مظهراً من مظاهر الصراع بین القوى العظمى حول تشكیل النظام العالمی المستقبلی. على الرغم من أن الدول الغربیه بعد الهجوم العسكری الروسی على أوكرانیا حاولت وضع الكرملین تحت ضغط شدید باستخدام خیار العقوبات، إلا أنها فشلت فی النهایه فی تغییر موقف روسیا فی هذا المجال. فی غضون ذلك أظهر مرور الأیام أن فرض العقوبات الاقتصادیه على روسیا یمكن أن یكون له نتائج مرتدّه تؤثر على الدول الغربیه نفسها أیضاً. فإن التشابك الاقتصادی الكبیر بین روسیا والدول الأوروبیه من جهه، و رد فعل روسیا المحتمل وفرض عقوبات متبادله فی مجالات متعدده مثل الطاقه من جهه أخرى، سیهدد الدول الغربیه بمخاطر أكبر، الأمر الذی سیجعل العالم فی أسوأ نقطه منذ نهایه الحرب البارده. لذلك فإنه من المهم للغایه التحقق من فعالیه العقوبات وكذلك موقعها فی السیناریوهات التی تلی الحرب فی أوكرانیا.

الكلمات المفتاحية

الحصار، عقوبات اقتصادیه، روسیا، أوكرانیا، أمریكا، أوروبا