فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال هجدهم، شماره ۱، پیاپی ۶۹،  بهار۱۳۹۶، ۲۰۱ صفحه

۱) نقش نيروی قدس در حل بحران های غرب آسيا

 صفحه ۵-۳۲ 

شعيب بهمن

۲) ایران؛ نفوذ و اقتدار منطقه ای، کدام دیپلماسی؟

صفحه ۳۳-۶۳

جواد مددی

 

۳) آینده سیاسی لیبی (با تأکید بر ائتلاف ژنرال حفتر و سیسی)

صفحه ۶۵-۹۴

مصطفي قاسمي

 

۴) کردهای سوریه، وضعیت شناسی و افق سیاسی

صفحه ۹۵-۱۱۳

محمدرضا عبدالله پور

 

۵) چالش های عراق جدید در حوزه فرهنگ سیاسی

صفحه ۱۱۵-۱۴۸

احمد زارعان

 

۶) ساختار سیاسی افغانستان، رئیس جمهور و رئیس اجرایی

صفحه ۱۴۹-۱۸۲

اسماعيل باقری