فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال نوزدهم، شماره۲،پیاپی ۷۴، تابستان۱۳۹۷، ۲۰۷ صفحه

۱) تأثیر خروج آمریکا از برجام بر روند اقتصادی مقاومت

 صفحه ۵-۳۷ 

دکتر ساسان شاه ویسی/ مراد دلالت

۲) اردوغان و سیاست نزدیکی به روسیه؛ دلائل و چشم‌انداز

صفحه ۳۸-۶۱

نورالدین اکبری کریم‌آبادی

۳) افغانستان؛ تلاقی و تباین طالبان، حکمتیار و داعش

صفحه ۶۲-۱۰۱

غلامحسین بشکنی

۴) بررسی چالش‌های جابه‌جایی جمعیت در درون رژیم صهیونیستی‌

صفحه ۱۰۲-۱۲۳

علی آذری

۵) ریشه‌ها و نتایج سیاست‌های تهاجمی عربستان در یمن

صفحه ۱۲۴-۱۵۹

علیرضا زارعی

۶) شانگهای، دلایل تأخیر در عضویت ایران

صفحه ۱۶۰-۱۸۷

غلامحسین یوسفی