فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

  سال چهاردهم،شماره ۴،پیاپی۵۶ ،زمستان۱۳۹۲ ، ۲۲۰ صفحه

۱) سنخ‌شناسي شكاف‌هاي اجتماعي در سوريه

صفحه ۵-۴۶

احمد زارعان  

۲) گفتمان‌ها و پادگفتمان‌هاي مقاومت در سياست بين‌الملل

صفحه ۴۷-۸۲

دكتر ابراهيم متقي

 

۳) نظام فدراليسم در يمن  

صفحه ۸۳-۱۱۰

جواد مددي

۴) جريان‌هاي سلفي در تونس و راهبردهاي جريان اسلامي‌گراي النهضه

صفحه ۱۱۱-۱۳۶

دكتر يحيي فوزي/ سيد عباس هاشمي


۵) چالش‌هاي و پيامدهاي بحران سوريه بر وضعيت امنيتي اوراسيا

صفحه ۱۳۷-۱۷۴

شعيب بهمن

۶) عوامل شكل‌گيري و گسترش طالبان پاكستان

صفحه ۱۷۵-۲۰۰

سيده سميه حبيب‌الله‌پور

دریافت کامل فصلنامه