فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال نوزدهم، شماره۴، پیاپی ۷۶، زمستان۱۳۹۷، ۲۰۳ صفحه

۱) روند‌پژوهیِ مداخلات نظامی ترکیه در سوریه پس از ۲۰۱۱

 صفحه ۵-۲۹ 

دکتر امیرحامد آزاد

۲) بررسی مؤلفه‌های اثرگذار بر واگرایی جهان عرب از مقاومت فلسطین

صفحه ۳۰-۵۹

دکتر مصطفی قاسمی

۳) شناخت‌شناسی جریان فتح‌الله گولن در ترکیه

صفحه ۶۰-۸۳

دکتر شعیب بهمن

۴) ماهیت جنبش‌های ضد صهیونیستی در اروپا ‌

صفحه ۸۴-۱۱۵

الله‌کرمی مشتاقی

۵) ساختار جمعیتی آسیای مرکزی و اندازه پذیرش افراطی‌گری

صفحه ۱۱۶-۱۴۳

غلامحسین بشکنی

۶) نقش شهدای مدافع حرم بر همگرایی منطقه‌ای

صفحه ۱۴۴-۱۸۵

دکتر غلامحسین یوسفی