فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال بیستم ، شماره ۴، پیاپی ۸۰ ، زمستان ۱۳۹۸، ۳۰۹صفحه

۱) حزب‌الله و مواجهه با چالش‌های درونی لبنان

 صفحه ۵-۴۶

دکتر علی گلچین

۲) گزینه‌های انصارالله برای پیروزی در جنگ

صفحه ۴۷-۸۵

حسین آرمند

۳) چشم‌انداز منطقه شرق فرات در سوریه

صفحه ۸۶-۱۵۶

دکتر محمود عباسی

۴) اصلاحات به سبک پوتین؛ تداوم دموکراسی نخبه‌گرای روسی

صفحه ۱۵۷-۱۹۶

دکتر شعیب بهمن

 

۵) طالبان، اولویت جنگ یا مذاکره

صفحه ۱۹۷-۲۳۳

سجاد طایری

۶) ماهیت‌شناسی جنبش جاری ضد سرمایه‌داری در فرانسه

صفحه ۲۳۴-۲۸۴

توحید محمدزاده