فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

  سال پانزدهم، شماره ۳، پیاپی۵۹، پاییز ۱۳۹۳ ، ۱۹۹ صفحه

۱) ساخت فكري و رفتاري نيروي قدس در مواجهه با «اشغال» و «ترور»

 صفحه ۵-۳۶ 

سعدالله زارعي

۲) بررسي روند تبديل جنبش حزب‌الله لبنان از قدرتي محلي به قدرتي ملي و منطقه‌اي

صفحه ۳۷-۶۸

احمد زارعان

 

۳) آسيب‌شناسي قيام انقلابي بحرين

صفحه ۶۹-۹۸

جواد مددی

۴) رهنامه داعش و رهنامه مهار آن

صفحه ۹۹-۱۱۸

دكتر قدير نصري

۵) روانشناسي داعش

صفحه ۱۱۹-۱۵۲

حمزه مصطفي/ عبدالعزيز الحيص/ مترجم عليرضا طاقتي

 

۶) امكان‌سنجي حضور و نفوذ «داعش» در افغانستان

صفحه ۱۵۳-۱۸۳

جواد جمالي

دریافت کامل فصلنامه