ماهیت جنبش‌های ضد صهیونیستی در اروپا

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیستم، شماره ۴، پياپي ۷۶، زمستان ۱۳۹۷؛ صفحات ۸۴-۱۱۵

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* الله‌کرم مشتاقی

* دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس حوزه شامات وزارت‌ خارجه

چکیده

در پی سرنگونی رژیم بعثی صدام و شکل‌گیری نظام سیاسی جدید در عراق، سياست این کشور در برخورد با حوزه عربی و بین‌الملل در راستای حل اختلافات برجاي مانده از دوران صدام، کاهش تنش با کشورهاي همسايه و عدم دخالت در امور داخلي آنها و حضور فعال در مجامع بين‌المللي به‌ويژه در موضوعاتي مانند مبارزه با تروريسم، افراط‌گرايي و چالش‌هاي زيست‌محيطي بوده است.

در سمت مقابل،‌ دولت‌هاي عربي در قبال ساخت سیاسی عراق جدید رویکرد تقابلی را به کار گرفتند زیرا اين دولت‌ها،‌ عراق با محوريت شيعه را نمي‌پذيرفتند و از سوي ديگر ضمن به حاشيه رفتن جريان سني در عرصه سياسي، نسبت به تأثیرگذاري نظام حاکميتي اين کشور در منطقه که بر پايه مؤلفه‌هاي دموکراسي شکل گرفته بود، بيم داشتند و این در حالی بود که حکومت‌های عراق پسا ۲۰۰۳ با تقويت بال عربي عراق به دنبال جلب اعتماد کشورهاي عربي و بهبود مناسبات این کشور با دولت‌هاي عربي بودند.

بعد از ورود داعش به عراق و موفقيت نيروهاي عراقي با محوريت حشد شعبي در مهار و کنترل اين گروه تروريستي، رويکرد کشورهاي عربي و به‌طور خاص عربستان سعودي در تعامل با حاکميت شيعي عراق با يک تغيير تاکتيکي همراه بود و نزديکي و تعامل هر چه بيشتر با جريان‌هاي شيعي و حاکميت عراق در دستور کار اين کشورها قرار گرفت.

در این مقاله با استفاده از روش توصیفی‌ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و انجام مصاحبه تلاش شده، ضمن تبیین پيش‌ران‌ها و پس‌ران‌های تقويت روابط حاکميت عراق با حوزه عربي، به سناریوهای احتمالی روابط عراق با حوزه عربی (به طور خاص سعودی) پرداخته شود.

یافته‌های مقاله حاکی از آن است که منحنی همکاري‌ها و مناسبات عراق با عربستان سعودی در کوتاه‌مدت و یا حتی میان‌مدت رو به رشد خواهد بود اما روند تعاملات دو طرف، با توجه به اینکه رویکرد جدید عربستان به عراق جنبه تاکتیکی داشته و سعودی به صورت راهبردی به دنبال تقویت مناسبات با عراق نیست، در بلندمدت تداوم نخواهد یافت.

واژگان کلیدی

 صهیونیسم، اروپای مرکزی، اروپای غربی، اروپای شرقی، تبیین ساختاری، ارزشی، سیاسی و ترکیبی

عنوان مقاله [English]

The Nature of the Zionist movements in Europe

نویسنده  [English]

Allahkaram Moshtaghi

چکیده [English]

Abstract

Although the Zionist regime has sought to use its influence in political organizations and proprietary media to proclaim itself a victim of racism, injustice, and oppression, but very soon by demonstrating discriminatory policies, Racism, occupation and expansionism revealed its real nature. In the early decades of the occupation of Palestine, most of the anti-Israeli anti-Zionist groups were of Arab origin and were summarized in Islamic armed resistance movements. But with the rise of the Zionist regime’s militant policies after the 1980s, along with the ICT revolution and the formation of the virtual world, the formation of anti-Israel groups was not limited to the Islamic and Arab world. There are now numerous anti-Zionist-Israeli groups in Europe that support Palestine and oppose the policies of the Zionist regime, trying to inform the politicians of their countries and the people of Europe about the Palestinian issue. The present study is one of the few studies that studies the anthropology, evaluation and comprehensive categorization of anti-Zionist groups in Europe and attempts to study the pro-Palestinian and anti-Israel groups in Europe by using a library method and a comparative approach.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Zionism, Central Europe, Western Europe, Eastern Europe

عنوان مقاله [العربية]

طبيعة الحركات ضدالصهيونية في أوروبا

چکیده [العربية]

المخلص

على الرغم من أن النظام الصهيوني قد سعى إلى استخدام نفوذه في المنظمات السياسية ووسائل الإعلام الخاصة ليعلن نفسه ضحية للعنصرية والظلم والقمع‌، لکن بعد مدة قلیلة مع إظهار السياسات التمييزية و العنصرية والاحتلال كشفت طبيعتها. في العقود الأولى من احتلال فلسطين‌، كانت معظم الجماعات المعادية لإسرائيل معادية للصهيونية من أصل عربي وتم تلخيصها في حركات المقاومة الإسلامية المسلحة. ولكن مع بروز السياسات العسكرية للنظام الصهيوني بعد الثمانينات‌، إلى جانب ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشكيل العالم الافتراضي‌، لم يكن تشكيل الجماعات المناهضة لإسرائيل محصوراً في العالمين العربي والإسلامي. هناك الآن العديد من الجماعات المعادية للصهيونية – الإسرائيلية في أوروبا التي تدعم فلسطين وتعارض سياسات النظام الصهيوني‌، وتحاول إطلاع السياسيين في بلدانهم وشعب أوروبا على القضية الفلسطينية. هذه الدراسة هي واحدة من الدراسات القليلة التي تدرس الأنثروبولوجيا والتقييم والتصنيف الشامل للجماعات المعادية للصهيونية في أوروبا وتحاول دراسة مجموعات الدعم الفلسطينية وضد الإسرائيلية في أوروبا من خلال طريقة مكتبة ونهج مقارن.

الكلمات المفتاحية

الصهيونية‌، أوروبا الوسطى‌، أوروبا الغربية‌، أوروبا الشرقية

منابع فارسی

ـ ترکمه، آیدین و آناهید شیرخدائی (۱۳۹۴) «تولید فضای‌هانری لوفور»، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، سال چهارم، بهار، شهبازی، عبدالله (۱۳۷۷)، زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران، جلد اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

ـ مؤسسه تحقیقات و پژوهش‌های سیاسی ـ علمی (۱۳۸۹)، چگونگی سازماندهی و پیوند سازمان‌های صهیونیستی، تهران: ندا زیتون.

ـ نش، کیت (۱۳۸۴)، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.

ـ نقوی، حسین (۱۳۸۶)، «جنبش‌های اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی ایران»، دانشنامه حقوق و سیاست، پائیز و زمستان، شماره۷٫

ـ هرتزل، تئودور (۱۳۹۵) دولت یهود، ترجمه ناصر پورحسن، تهران: اندیشه‌سازان نور.

منابع انگلیسی

– Callahan, Daniel.F (2008)” Al haki, Carlemangne And The Destruction Of The Holy Sepulcher In The Jerusalem In The Writings Of Ademar Of Chabannes” In The Legend of Charlemagne in the Middle Ages: Power, Faith, and Crusade By Gabriele, Matthew & Jace Stuckey, New York: NY Palgrave Macmillan.

– Cohen, Sheldon(2017), Story of the Jew, US: AuthorHouse.

– Klier, John D.(2000), “From Soviet Jewish affairs to east European Jewish affairs: A 24‐year retrospective on the shifting priorities of Jews in east‐central Europe”, East European Jewish Affairs, Vol 30.

– Krebbers, Eric(2000), “Between anti-Zionism and anti-Semitism”, see in: www.doorbraak.eu/gebladerte/30052v01.htm

– Mestrum, Naomi & Paul van der Bas(2018), Monitor antisemitische incidentenin Nederland 2017, Nederland: CIDI – Centrum Informatie en Documentatie Israel.

– Schneer, Jonathan(2011), The Balfour Declaration: The Origins of the Arab-Israeli Conflict , London: Bloomsbury.

– Waters, Malcolms(1995), Globalization, London & New York: Routledge.

– Wessels, Antonie(2006), Muslims in the West: Can They be Integrated, US,Bristol: Isd.

وب‌سایت‌ها

ـ سالم، ملیحه (۱۳۹۶)، «جنبش بی.دی.اس؛ جنبش جهانی تحریم اسرائیل»، وب سایت تحلیلی و خبری الوقت، قابل دسترسی در: alwaght.com/fa/news/106284.

ـ مشرق (۱۳۹۴)، از اختلال در اقتصاد تا تحریم علم؛ تحریم اسرائیلی چگونه مدیریت می‌شود، جنبش بی‌دی‌اس چیست؟ سایت خبری تحلیلی مشرق، قابل دسترسی در آدرس:

www.mashreghnews.ir/news/451156

ـ نورعلی وند، یاسر (۱۳۹۴)، موانع و راهکارهای بایکوت رژیم صهیونیستی در اروپا، اندیشکده راهبردی تبیین، قابل دسترسی در: tabyincenter.ir/13923

– badil.org

– Bukovec, Predrag (2012), “East and South-East European Jews in the 19th and 20th Centuries”, available in : ieg-ego.eu/en/threads/europe-on-the-road/jewish-migration/predrag-bukovec-east-and-south-east-european-jews-in-the-19th-and-20th-centuries.

– Dmitri, Litvinovich(2002), “Explosion of anti-Semitism in Russia”, Pravda 30 July. See in: www.pravdareport.com/news/russia/30-07-2002/47420-0

– jfjfp.com

– palsolidarity.org

– saar.at

– womeninblack.org

www.france-palestine.org

– www.iribnews.ir/fa/news/2135976

www.jewishjournal.com/world/article/belgiums-local-elections-cause-anti-semitic-flood

www.lphr.org.uk

www.map.org.uk

www.palestinecampaign.org

www.ujfp.org