کم و کیف سفر نخست‌وزیر عراق به ایران و توافقات انجام شده

ترور و به شهادت رساندن سرداران سلیمانی و ابومهدی توطئه‌ای برای ایجاد تفکیک و انشقاق میان دو کشور بوده که در نهایت نتیجه‌ای خلاف آنچه که طراحان آن در نظر داشتند رخ داد و پیوند میان دو کشور را عمیق‌تر ساخت. سفر «مصطفی الکاظمی» به تهران نیز به‌نوعی تبلیغات کاذب ضد ایرانی بودن منش وی را عملاً خنثی کرد و فضای رسانه‌ای را تغییر داد.

سفیر ایران در عراق: مشارکت ایران در بازسازی عراق

در جریان جلسه خبری سفیر ایران در عراق که در موسسه اندیشه سازان نور برگزار شد، ابعاد روابط سیاسی و اقتصادی ایران و عراق با حضور خبرنگاران مورد بررسی قرار گرفت.