نقش نيروی قدس در حل بحران های غرب آسيا

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال هجدهم، شماره ۱، پياپي ۶۹، بهار ۱۳۹۶؛ صفحات ۵-۳۲

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* شعيب بهمن

* دکتری علوم سیاسی، پژوهشگر مسائل راهبردی و امنیتی

چکیده

 از مهم‌ترین بحران‌های منطقه غرب آسیا که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دارای ابعاد گسترده‌ای بودند، می‌توان به بحران‌های افغانستان، عراق، سوریه و یمن اشاره کرد. اگر چه هر یک از بحران‌های منطقه غرب آسیا دارای ویژگی‌های مختص به خود است که آنها را از یکدیگر متمایز می‌کند، بررسی بحران‌های شکل‌گرفته در چهار کشور افغانستان، عراق، سوریه و یمن نشان می‌دهد که تمام این بحران‌ها با درگیری و جنگ نظامی همراه بوده‌اند. نکته قابل توجه و مشترک در تمام بحران‌های غرب آسیا، مرتبط بودن آنها با ایران است؛ به این معنا که هر یک از بحران‌ها به­نوعی درصدد تضعیف قدرت و نقش منطقه‌ای ایران بوده‌اند. بر این اساس شیوه­های مواجهه و مدیریت ایران با بحران­های حادث­شده در منطقه غرب آسیا حائز اهمیت است. از این رو نوشتار حاضر درصدد پاسخ­گویی به این سؤال اصلی است که «نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه نقشی در مدیریت بحران‌های غرب آسیا داشته و این مدیریت با چه پیامدها و نتایجی همراه بوده است؟»

واژگان کلیدی

نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بحران، مدیریت بحران، غرب آسیا

عنوان مقاله [English]

Role of IRGC Quds Force in Resolving  West Asian Crises

نویسنده  [English]

Shuaib Bahman

چکیده [English]

Abstract

Considering the significant post 9/11 crises in West Asia region, the crises of Afghanistan, Iraq and Syria could be cited. Although each crisis in the West Asia region has its own characteristics that distinguishes one from another analysis of crises in the countries -Afghanistan, Iraq, Syria and Yemen- shows that military conflict and war were one part of it. A common remarkable point in all the crises in West Asia region is their relevance to Iran, i.e. each of the crises has somehow sought to undermine Iran’s regional power and role. Accordingly Iran’s methods of confrontment as well as management of the crises in West Asia are of the essence. Therefor the article is seeking to answer “”What role does Quds Force of Islamic Revolutionary Guard Corps play in managing West Asian crises and to determine what were the ramifications of this managment?”

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Quds Force of Islamic Revolutionary Guard Corps, Crisis, Crisis management, West Asia

عنوان مقاله [العربية]

دور قوة القدس للحرس الثوري لإدارة الأزمات في منطقة غرب آسيا

چکیده [العربية]

الملخص

 

تعتبر الأزمات ذات الأبعاد الواسعة في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن من بین أبرز الأزمات في دول غرب آسيا والتي أعقبت أحداث ١١ سبتمبر عام ۲۰۰۱٫ وعلى الرغم من أن كل الأزمات في منطقة غرب آسيا لها خصائصها التي تميزها عن بعضها البعض، إلا أن دراسة الأزمات في البلدان الأربعة توضح أن كل هذه الأزمات قد رافقتها صراعات عسكرية.

النقطة الأبرز في أزمات دول غرب آسيا هي التي ترتبط بإيران حيث تسعي كل هذه الأزمات لتضعيف إيران و دورها الإقليمي وبالتالي فإن دورها في إدارة ومواجهة هذه الأزمات أمر هام جدا.

في هذا الصدد تسعى هذه المقالة للرد على السوال الأساسي “ماهو الدور الذي لعبته الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة قوة القدس للحرس الثوري في إدارة الأزمات في منطقة غرب آسيا، وماهي النتائج التي رافقت هذا الدور”؟

الكلمات المفتاحية

قوة القدس للحرس الثوري، الأزمة، إدارة الأزمة، غرب آسيا

منابع فارسی

ـ بزی، محمدحسین (۱۳۸۷)، زبور مقاومت؛ حزب‌الله در کلام سید حسن نصرالله، ترجمه: مصطفی اللهیاری، مشهد: نشر ثنا.

ـ بهمن، شعیب (۱۳۹۶)، فرصت بحران؛ شکل‌گیری قدرت ایران در سنگلاخ‌ها، تهران: مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.

ـ كاظمی، علی‌اصغر (۱۳۷۸)، روابط بین‌الملل در تئوری و عمل، تهران: نشر قومس.

ـ محمدی، منوچهر (۱۳۸۵)، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

ـ هالستی، كی.جی (۱۳۷۳)، مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمه: بهرام مستقیمی و مسعود طارم‌سری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.

 

منابع لاتین

– Bazzi, Mohamad, 2016, Commentary: With Washington looking the other way, Iran fills a void in Iraq, Reuters, 2 June,

– Burgess, Ronald L., 2010, Statement: Iran’s Military Power, United States Army, Defense Intelligence Agency, 14 April,

– Rubin, Michael, 2017, Strategies Underlying Iranian Soft Power, OE Watch, Foreign Military Studies Office, 28 Mar,

– Salloum, Raniah, 2014, Iran schickt seinen gefährlichsten General, Spiegel, 15 September,

– Zimmt, Raz, 2015, Portrait of Qasem Soleimani, Commander of the Iranian IRGC’ Qods Force, Crethi Plethi, 29 October,