هندسه فکری امام خامنه‌ای در باب «مردم‌سالاری دینی»

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و یکم، شماره ۱، پياپي ۷۷، بهار ۱۳۹۸؛ صفحات ۱۰۹-۱۳۲

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* سعدالله زارعی

* دکترای امنیت ملی

چکیده

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ـ دامت برکاته ـ یک متفکر برجسته شیعی است و در این باب به همه سنت‌های علمی شیعه وفادار است اما در عین حال آنچه او در باب «حکومت اسلامی» ارائه نموده، به دلیل تکیه فراوان به آیات جنبه مذهبی آن تحت‌الشعاع جنبه دینی قرار گرفته است و این یکی از «امتیازات خاص» آراء و نظرات ایشان به حساب می‌آید. این مقاله با رویکرد تحلیل محتوا سعی بر آن داشته هندسه فکری امام خامنه‌ای را در باب «مردم‌سالاری دینی» بیان کند.

واژگان کلیدی

هندسه فکری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مردم‌سالاری دینی، حکومت اسلامی

عنوان مقاله [English]

Ayatollah Ali Khamenei’s Intellectual Geometry on Religious Democracy

نویسنده  [English]

Sadollah Zarei

چکیده [English]

Abstract

Ayatollah Ali Khamenei is a prominent Shi’ite thinker who is loyal to all Shiite scientific traditions, but at the same time, what he has presented about “Islamic rule” because of its reliance on the verses of the Qur’an the its Sect aspect has been overshadowed by the religious aspect and this is one of the “special privileges” of his views and opinions. This paper attempts to express the intellectual geometry of Ayatollah Ali Khamenei’s about “religious democracy” with a content analysis approach.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Intellectual Geometry, Ayatollah Khamenei, Religious Democracy, Islamic State

عنوان مقاله [العربية]

الهندسة الفكرية لآية الله العظمی علي خامنئي حول الديمقراطية الدينية

چکیده [العربية]

المخلص

 

آية الله علي خامنئي هو مفكر شيعي بارز مخلص لجميع السنن العلمية الشيعية‌‌، ولكن في الوقت نفسه‌‌، فإن ما قدمه حول “الحكم الإسلامي” بسبب اعتمادها الشديد على الآيات القرآنية‌‌، فإن جانبها المذهبی مهمش بالنسبة للجانب الديني في تفكيرهم و هذا هو واحد من “الامتيازات الخاصة” لآرائهم. يحاول هذا المقال التعبير عن الهندسة الفكرية لآية الله علي خامنئي حول “الديمقراطية الدينية” عن طريق تحليل المحتوى.

الكلمات المفتاحية

الهندسة الفكرية‌‌، آية الله خامنئي‌‌، الديمقراطية الدينية‌‌، الدولة الإسلامية

ـ آیت‌الله خامنه‌ای، سیدعلی، (۱۳۹۱)، بیانات در باب ولایت و حکومت، تهران: مؤسسه جهادی صبا