وضعیت‌سنجی رژیم اسرائیل در« نبرد نزدیک»

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و یکم، شماره ۲، پياپي ۷۸، تابستان ۱۳۹۸؛ صفحات ۱۶۳-۱۹۴

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده:

* علی آذری

* کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی و پژوهشگر حوزه مطالعاتی شامات در مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور

چکیده

رشد گروه‌های مقاومت و جهادی با رویکرد نا متقارن نشان داده تاب و توان رژیم اسرائیل را به شدت گرفته و محیط امنیتی داخلی این رژیم را دچار چالش‌های عدیده‌ای ساخته است. نقاط ضعف محیط امنیتی داخلی و خارج نزدیک رژیم صهیونیستی در برابر دکترین «نبرد نزدیک» جبهه مقاومت این رژیم را به یک اختناق ژئوپلیتیکی رسانده است. تغییرات ژئو استراتژیکی که رژیم صهیونیستی شاهد بوده است به‌علاوه تهدیداتی که محیط امنیتی داخلی و خارج نزدیک رژیم صیونیستی را در بر گرفته‌، باعث شده تا این رژیم با کابوسی روبرو شود که موجودیت آن را هم تهدید می‌کند به عبارت دیگر اختناق ژئوپلیتیکی رژیم اسرائیل به خفگی ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. این مقاله درصدد تبیین نقاط تهدیدات محیط امنیتی داخلی رژیم صهیونیستی و بررسی وضعیت این رژیم در« نبرد نزدیک» به روش توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد.

واژگان کلیدی

حزب‌الله، نبرد نزدیک، راهبرد الجلیل، محیط امنیتی، اختناق ژئوپلیتیکی

عنوان مقاله [English]

Assessment of Israeli regime in ‘close battle’

نویسنده  [English]

Ali Azari

چکیده [English]

Abstract

The rise of resistance and jihadist groups with an asymmetric approach has shown that the Israeli regime’s strength has decreased, and its internal security environment has faced a number of challenges. The weaknesses of the internal security environment and close external to the Zionist regime against the doctrine of the “close battle” of resistance front have brought the regime into a geopolitical stranglehold. The geo-strategic changes that the Zionist regime has witnessed, as well as the threats to the Zionist regime’s internal and close external security environment, have led to a nightmare that threatens its existence, in other words, the Israeli geopolitical stranglehold of Israeli regime has become geopolitical Choking. This article seeks to explain the threats to the internal security environment of the Zionist regime and to examine its status in the “close battle ” through a descriptive-analytical method.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Hezbollah, close battle, Strategy of Aljalil, Security Environment, Geopolitical Strangulation

عنوان مقاله [العربية]

تقييم النظام الإسرائيلي في “معركة قريبة”

چکیده [العربية]

المخلص

 

لقد أظهر صعود المقاومة والجماعات الجهادية باتباع نهج غير متماثل أن قوة النظام الإسرائيلي قد تكثفت‌، وأن بيئته الأمنية الداخلية واجهت عددًا من التحديات. أدت نقاط الضعف في البيئة الأمنية الداخلية والخارجية القريبة من النظام الصهيوني ضد عقيدة “المعركة القريبة” إلى جعل مقاومة النظام في مقدمة الخناق الجيوسياسي. إن التغييرات الجغرافية الإستراتيجية التي شهدها النظام الصهيوني‌، بالإضافة إلى التهديدات التي تهدد البيئة الأمنية الداخلية والخارجي القریب للنظام الصهيوني‌، أدت إلى كابوس يهدد وجوده‌، وبعبارة أخرى‌، الخنق الجيوسياسي الإسرائيلي على النظام الإسرائيلي. أصبح الاختناق جيوسياسيًا هددت وجودها. يسعى هذا المقال إلى شرح التهديدات التي تهدد البيئة الأمنية الداخلية للنظام الصهيوني ودراسة وضعه في “المعركة القريبة” من خلال المنهج الوصفي التحليلي.

الكلمات المفتاحية

حزب الله‌، معركة قريبة‌، الجلیل استراتيجي، البيئة الأمنية‌، الخنق الجيوسياسي.

الف) منابع فارسی

ـ ابوداوود (۱۳۹۷)، صادق الوعد، مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات کنگره شهید عماد مغنیه، تهران: مؤسسه ‌اندیشه‌سازان نور

ـ ابوزبیده،رامی (۲۰۱۸)نقاط ضعف الجبهه الداخلیه الاسرائیلیه للحرب، المیادین

ـ افتخاری، اصغر (۱۳۸۷) محیط امنیتی پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، تحلیل محیط امنیتی، رویکرد جامع، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

ـ الحسینی، لطیفه (سپتامبر ۲۰۱۲). «الجلیل کنز استراتیجی فی مرمى حزب‌الله»، المقاومه. قابل بازیابی در؛ https://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=26381&cid=330

ـ الطیبی، عدنان (۲۰۱۸) هل الجبهه الداخلیه الاسرائیلیه جاهزه للحرب… تابع التفاصیل، عکا للشوون الاسرائیلیه

ـ المیادین (۲۰۱۵). «حوار العام مع الأمین العام لحزب‌الله السید حسن نصر الله». قابل بازیابی در؛ http://www.almayadeen.net/episodes/753657

ـ آزاد، امیرحامد (۱۳۹۶) فرصت‌هاي جبهه مقاومت در تهديدات مرزي اسرائيل، پژوهش راهبردی، تهران: موسسه‌ اندیشه‌سازان نور

ـ باربر، جیمز و مایکل اسمیت (۱۳۷۴) ماهیت سیاستگذاری خارجی در دنیای وابستگی متقابل کشورها، ترجمة سیدحسین سیف‌زاده، تهران: قومس

ـ بوزان، باری و الي ویور (۱۳۸۸) مناطق و قدرت‌ها، ساختار امنیت بین‌المللی، ترجمة رحمن قهرمان پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

ـ ثابت، علی (۱۳۹۷) جبهه داخلی رژیم صهیونیستی در نبرد آینده، فصلنامه مطالعات فلسطین

ـ ثابت، علی و ابراهیم متقی(۱۳۹۱) مبانی هستی شناسی تفکر امنیتی رژیم صهیونیستی، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره هفدهم، زمستان ۱۳۹۱

ـ رضوی، سلمان (۱۳۹۴) امکان‌سنجی شرایط اجتماعی ـ امنیتی اردن و کرانه باختری در طرح تسلیح، تهران: موسسه ‌اندیشه‌سازان نور، پژوهش راهبردی

ـ زارعی، محمد (۱۳۹۳).مقابله اسرائیل با طرح‌های آزادسازی غلاف غزه و الجلیل، موسسه ندا، قابل بازیابی در؛ http://nedains.com/fa/news/309826

ـ زارعی، محمد (۱۳۹۷) استراتژی نظامی جدید اسرائیل، گزارش ویژه، تهران: موسسه تحقیقات و پژوهش‌های سیاسی ـ علمی ندا

ـ سلیمان، حسن (۲۰۱۸) مصائب جبهه الداخلیه، مجله البلاد الالکترونیه

ـ عبدالله خانی، علی (۱۳۸۹) نظریه‌های امنیت، تهران: انتشارات ابرار معاصر

ـ قدسنا (۱۳۹۵) «کارنامه عملکرد شش‌ماهه اسرائیل در مهار انتفاضه سیاه است»، قابل دستیابی:

http://www.qodsna.com/NewsPage.aspx?newsid=61909

ـ كرمي، جهانگير (۱۳۸۶) دكترين نظامي اسرائيل، تهران: مؤسسه مطالعات‌ انديشه‌سازان نور

ـ مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین (۱۳۹۷) فلسطین و راهپیمایی بازگشت؛ زمینه‌ها و دستاوردها،قابل دستیابی: https://farsi.palinfo.com/news/2018/4/19/

ـ مصطفی، حسین (۲۰۱۸) صواریخ المقاومه بغزه تفضح مفخره الصناعه الاسرائیلیه، عربی ۲۱

ـ مواسی، حسن (۲۰۱۶). «محللون عسکریون یؤکدون مواصله الاستعداد لحرب ثالثه مع لبنان»، المستقبل. قابل بازیابی در؛

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=698307

ـ وتد، محمد (۲۰۱۸) صواریخ غراد الاکثر تهدیدا علی الجبهه الداخلیه الاسرائیلیه، عرب۴۸

الف) منابع لاتین

– Byman , Daniel (2011), A High Price: The Triumphs and Failures of Israeli Counterterrorism, Oxford University press

– HaCohen Gershon(2018) IDF Strategy – Force design,PDF: https://www.idf.il/  media/11164/ hacohen.pdf

– The IDF Strategy Av 5775 (2016)The IDF Chief of the General: Staffhttps://www. idfblog. com/s/Desktop/IDF%20Strategy.pdf

– IDF (2015) The 5 Major Threats Facing Israel, Published on: April 6, 2015:

– https://www.idfblog. com/2015/04/06/5-major-threats-facing-israel/