پدیدارشناسی دولت کاظمی و مسائل عراق

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و یکم، شماره ۳، پياپي ۸۳، پاییز ۱۳۹۹؛ صفحات۱۴۳-۱۷۲

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* تورج افشون

* دکترای علوم سیاسی، کارشناس مسایل عراق در مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور

چکیده

مجموع کنش‌ها و اقدامات دولت الکاظمی و چینش برخی افراد و شخصیت‌ها، ایجاد تغییر ساختاری، «ایجاد گفتمان خاص»، همگی وزنه معادلات قبلی عراق را تا حد زیادی تغییر داده و از این‌رو، توجه به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کنونی از ابعاد سطح، اندازه، کیفیت و کمیت ضرورت دارد.

اگرچه طبق نظر برخی کارشناسان، دولت الکاظمی در روندی طبیعی در صدد ایجاد موازنه در سیاست خارجی میان کشورهای مؤثر در صحنه عراق بوده و قصد ندارد موجی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت ایجاد کند، اما با توجه به فشار آمریکا مبنی بر «تضعیف و کاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در صحنه عراق» نمی‌توان با خوش‌بینی به روند کنونی نگاه کرد.

نکته اساسی این است که الکاظمی یا هر فرد دیگری به‌عنوان نخست‌وزیر و سیاستمدار عراقی نمی‌تواند تمایل مردم عراق به جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرد کما اینکه نمی‌تواند در تأثیرات آمریکا در مسایل مختلف عراق غفلت کند. بنابراین، سعی دارد به ایجاد موازنه بین این دو در
عراق بپردازد.

واژگان کلیدی

دولت کاظمی، ایران، آمریکا، مقاومت، منافع جمهوری اسلامی ایران

عنوان مقاله [English]

The phenomenology of the al-Kazemi government and the issues of Iraq

نویسنده  [English]

DR. Toraj Afshoun

چکیده [English]

Abstract

The sum of the actions and activities of the Al-Kazemi government and the arrangement of some individuals and personalities, structural change, “creation of a special discourse”, have all greatly changed the weight of Iraq’s previous equations and, therefore, attention to current planning and policies in terms of level, size, Quality and quantity are essential.

Although, according to some experts, the Al-Kazemi government is naturally seeking to balance foreign policy among influential countries in Iraq and does not intend to create a wave against the interests of the Islamic Republic of Iran and the axis of resistance, but due to US pressure to “weaken” And reducing the influence of the Islamic Republic of Iran on the Iraqi scene “The current trend cannot be viewed with optimism.

The bottom line is that al-Kazemi, or any other person as Iraqi prime minister and politician, cannot ignore the Iraqi people’s desire for the Islamic Republic of Iran, just as he cannot ignore US influence on various issues in Iraq. Therefore, it is trying to strike a balance between the two in Iraq.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Kazemi government, change of approaches, effective factors, Iran, USA, resistance

عنوان مقاله [العربية]

طبيعة حكومة الكاظمي وقضايا العراق

چکیده [العربية]

المخلص

إن مجموع أفعالحكومة الكاظمي وترتيب بعض الأفراد والشخصيات، والتغيير الهيكلي، وخلق خطاب خاص، كل ذلك غيّر وزن المعادلات السابقة للعراق إلى حد كبير، وبالتالي الوضع الحالي والتخطيط والسياسات الجودة والكمية ضرورية للإنتباه.

رغم أن حكومة الكاظمي بحسب بعض الخبراء، تسعى بشكل طبيعي إلى موازنة السياسة الخارجية بين الدول المؤثرة في العراق ولاتنوي خلق موجة ضد مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، ولكن بسبب للضغط الأمريكي لإضعاف تقليل وإحتواء نفوذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الساحة العراقية، لا يمكن النظر إلى الاتجاه الحالي بتفاؤل.

وخلاصة القول أن مصطفى الكاظمي، أو أي رئيس وزراء وسياسي عراقي آخر، لايمكنه تجاهل رغبة الشعب العراقي في جمهورية إيران الإسلامية، ولايمكنه أن يتجاهل التأثير الأمريكي في مختلف القضايا في العراق. لذلك فهو يحاول تحقيق التوازن بين هذا البلدين في العراق.

الكلمات المفتاحية

حكومة الكاظمي، الإتجاهات، العوامل الفاعلة، ايران، امريكا، المقاومة

ـ کارشناس مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور، عملکرد الکاظمی و نحوه مواجهه وی با تحولات عراق، مصاحبه کارگروه عراق،۱۰/۶/۱۳۹۹٫

ـ موسوی، سید امیر، نحوه مواجهه دولت الکاظمی با تحولات عراق، مصاحبه کارگروه عراق، ۱۵/۶/۱۳۹۹٫

ـ میرابیان، رضا، صورتجلسه ۱ و ۲ کارگروه عراق، ۶/۵/۱۳۹۹٫

ـ نوریان، عباس، صورتجلسه ۱ و ۲ کارگروه عراق،‌ ۶/۵/۱۳۹۹٫

ـ نوریان، عباس، نحوه مواجهه دولت الکاظمی با تحولات عراق، مصاحبه کارگروه عراق، ۱۱/۶/۱۳۹۹٫

ـ نیک‌منش، رضا، تأثیر رویکردها و چالش‌های دولت الکاظمی بر روابط عراق و آمریکا، گزارش ویژه شماره ۱۰۷، ۱۸/۳/۱۳۹۹٫