الگوی رفتاری رژیم صهیونیستی در حملات سوریه

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و سوم، شماره ۱، پياپي ۸۹، بهار ۱۴۰۱؛ صفحات ۵-۲۴

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* علی آذری

* کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز و مدرس دانشکده علوم و فنون امام علی(ع)

چکیده

پرژیم صهیونیستی با تجربه‌ رویارویی مستقیم در جنگ ۳۳ روزه و نقاط ضعفی که در «نبرد نزدیک» با مقاومت داشت، در بحران سوریه تلاش کرد با حملات هوایی پی‌درپی به مواضع مقاومت و ارتش سوریه، تهدید را از حوزه پیرامونی و محیط امنیتی داخلی خود دور نگه دارد. حملات متعدد هوایی رژیم صهیونیستی به خاک سوریه طی ۹ سال گذشته، ابتدا با هدف دور کردن مقاومت از مرزهای جولان اشغالی بود و بعد از آن، با تمرکز بر گذرگاه قائم بوکمال در مرز عراق سوریه، نیت به چالش کشیدن کریدور مقاومت را داشت. رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن محموله‌های حزب‌الله لبنان که قابلیت هدف قرار دادن مستقیم در جنگ چریکیِ مبتنی بر دکترین «نبرد نزدیک» را داشت، از رویارویی مستقیم با مقاومت فرار کرد. این رژیم عملاً با حملات هوایی خود قصد دارد سوریه را به یک محیط آنارشیک سوق دهد و در این میان، امنیت محیط پیرامونی و داخلی خود را تأمین کند. رژیم صهیونیستی مبنای تأمین امنیت خود را ایجاد محیط آنارشیک و حملات متعدد و پی‌درپی می‌داند و به‌شدت از جنگ چریکیِ مبتنی بر «نبرد نزدیک» با مقاومت در هراس است. مقاله پیش رو با بررسی روند حملات رژیم صهیونیستی در سوریه بر آن است تا نشان دهد که الگوی حملات رژیم در سوریه بر مبنای دور کردن مقاومت از محیط امنیتی داخلی و پیرامونی خود است و سعی دارد از اختناق ژئوپلیتیکی گرفتارشده در آن بیرون بیاید. در این میان، مقاومت باید محیط امنیتی داخلی و پیرامونی رژیم صهیونیستی را در عملیات نامتقارن گروه‌های جهادی به اولویتی معنادار تبدیل و نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها توجه کند.

واژگان کلیدی

رژیم صهیونیستی، سوریه، ایران، مقاومت

عنوان مقاله [English]

The behavioral pattern of the Zionist regime in Syria attacks

نویسنده  [English]

Ali Azari

چکیده [English]

Abstract

With the experience of direct confrontation in the 33-day war and the weaknesses it had in the “close combat” with the resistance, in the Syrian crisis, the Zionist regime tried to remove the threat from its peripheral area and internal security environment with successive airstrikes on the positions of the resistance and the Syrian army. holds . The numerous air attacks of the Zionist regime on Syrian territory in the past 9 years were first aimed at driving the resistance away from the borders of the occupied Golan, and then by focusing on the Qaim Bokmal crossing on the Iraq-Syria border, it had the intention of challenging the resistance corridor. The Zionist regime escaped from Musqatim’s confrontation with the resistance by targeting Lebanon’s Hezbollah shipments, which had the ability to target directly in the guerilla war based on the “close combat” doctrine. This regime actually intends to push Syria into an anarchic environment with its air strikes and provide security in the middle of its peripheral and internal environment. The Zionist regime considers the basis of its security to be the creation of an anarchic environment and numerous and successive attacks, and it is extremely afraid of guerrilla warfare based on “close combat” with high standards. The following article, by examining the process of the Zionist regime’s attacks in Syria, aims to show that the pattern of the regime’s attacks in Syria is based on distancing the resistance from its internal and peripheral security environment and is trying to get out of the geopolitical suffocation it is trapped in. In the meantime, the resistance must make the internal and peripheral security environment of the Zionist regime a meaningful priority in the asymmetric operations of jihadi groups and pay attention to the preparation of infrastructure.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

 

Zionist regime, Syria, Iran

 

عنوان مقاله [العربية]

النمط السلوكی لهجمات الکیان الصهیونی فی سوریا

چکیده [العربية]

المخلص

مع تجربة المواجهة المباشرة فی حرب الـ ۳۳ یومًا وضعفها فی «المعرکة القریبة» مع المقاومة، حاول الکیان الصهیونی إزالة التهدید من محیطه وبیئته الأمنیة الداخلیة فی الأزمة السوریة وقام بغارات جویة على مواقع المقاومة والجیش السوری، وكانت الغارات الجویة العدیدة التی شنها الکیان الصهیونی على الأراضی السوریة فی السنوات التسع الماضیة تهدف فی البدایة إلى إبعاد المقاومة عن حدود الجولان المحتل، ومن ثم التركیز على معبر القائم – بوكمال على الحدود العراقیة – السوریة نیة تحدی ممر المقاومة، فقد أفلت الكیان الصهیونی من مواجهة مباشرة مع المقاومة باستهداف شحنات حزب الله اللبنانی التی كان لها القدرة على الاستهداف المباشر فی حرب العصابات على أساس عقیدة «المعرکة القریبة»، وینوی هذا الکیان فی الواقع دفع سوریا إلى بیئة فوضویة بضرباته الجویة وتوفیر الأمن فی بیئته المحیطی والداخلی، ویعتبر الکیان الصهیونی أن أساس أمنه هو خلق بیئة فوضویة وهجمات عدیدة ومتتالیة، وهو خائف للغایة من حرب العصابات القائمة على «المعرکة القریبة» مع المقاومة، ویتطرق المقال التالی من خلال فحص عملیة هجمات الکیان الصهیونی فی سوریا، إلى إظهار أن نمط هجمات النظام فی سوریا یقوم على إبعاد المقاومة عن بیئتها الأمنیة الداخلیة والمحیطیة ومحاولة الخروج من الوضع الجیوسیاسی و یحاول للخروج من الاختناق المحاصر فیه، وفی غضون ذلك، یجب على المقاومة أن تجعل البیئة الأمنیة الداخلیة والمحیطیة للکیان الصهیونی أولویة ذات مغزى فی العملیات غیر المتكافئة للجماعات الجهادیة والاهتمام بإعداد البنیة التحتیة.

الكلمات المفتاحية

الکیان الصهیونی، وسوریا، وإیران