چشم‌انداز معارضین امنیتی در سوریه

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و دوم، شماره ۴، پياپي ۸۸، زمستان ۱۴۰۰؛ صفحات ۱۴۳-۱۷۹

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* احمد زارعان

* دکتری جامعه‌شناسی، مدرس و پژوهشگر دانشکده و پژوهشکده مطالعات بین‌الملل دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

سوریه عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه غرب آسیا و حلقه اتصال جمهوری اسلامی ایران با مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین است. تغییر موازنه قدرت در غرب آسیا که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳ و قدرت‌یابی شیعیان در عراق و لبنان و پیروزی حزب‌الله در جنگ ۳۳ روزه رقم خورد، بلوک متخاصم منطقه‌ای و بین‌المللی را متقاعد کرد با اعمال تاکتیک‌های نیمه سخت و نرم، قدرت فزاینده جمهوری اسلامی ایران در منطقه را مهار کنند. از آنجا که سوریه حلقه اتصال کریدور شرقی‌ـ غربی محور مقاومت محسوب می‌شود و نقش مهم و اساسی در پیروزی حزب‌الله در جنگ ۳۳ روزه داشته است، تغییر نظام سیاسی (نظام کارگزاری) سوریه در دستورکار بلوک منطقه‌ای و بین‌المللی مخالف محور مقاومت و حامی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. بحران ویرانگر در سوریه با بازیگردانی معارضین سوری و غیرسوری و هدایت و حمایت شبکه‌ای کشورهای خارجی در جریان است. معارضین سوری را باید به عنوان یک واقعیت موجود در وضعیت کنونی و سناریوهای آینده سوریه پذیرفت که قابل حذف نیست و به دلیل تقابل خونینی که با نظام سوریه داشته است می‌توان پیش‌بینی کرد کنش رادیکال و برخی خطوط قرمز خود را در آینده نیز حفظ کند. از این رو اهمیت دارد با بازشناخت اهداف، ماهیت، شیوه عمل، مرجعیت سیاسی و حامیان خارجی، وضعیت معارضین را در سناریوهای معطوف آینده سوریه مورد بررسی قرار داد.

واژگان کلیدی

سوریه، معارضین، مقاومت

عنوان مقاله [English]

The perspective of the security opposition in Syria

نویسنده  [English]

ahmad Zarean

 

 

چکیده [English]

Abstract

Syria is the strategic depth of the Islamic Republic in the West Asian region and the link between the Islamic Republic of Iran and the Islamic Resistance in Lebanon and Palestine. The shift in the balance of power in West Asia, marked by the victory of the Islamic Revolution in Iran, the fall of Saddam Hussein in 2003, the rise of Shiites in Iraq and Lebanon, and the victory of Hezbollah in the 33-day war, persuaded regional and international rival blocs with semi-hard and soft tactics, curb the growing power of the Islamic Republic of Iran in the region. Since Syria is the link between the East-West corridor of the resistance and played an important role in Hezbollah’s victory in the 33-day war, changing the Syrian political system is on the agenda of the regional and international bloc opposing the resistance and supporters of the Zionist regime. The devastating crisis in Syria is going on with the Syrian and non-Syrian opposition acting and leading and supporting foreign networks. The Syrian opposition must be accepted as a reality in the current situation and future scenarios in Syria, which cannot be eliminated, and due to its bloody confrontation with the Syrian regime, it can be predicted they will maintain their radical action and some red lines in the future. Therefore, it is important to examine the situation of the opposition in the future-oriented scenarios of Syria by recognizing the goals, nature, method of action, political authority and foreign supporters.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Syria, opposition, resistance

عنوان مقاله [العربية]

مستقبل المعارضة الأمنية في سوريا

چکیده [العربية]

المخلص

سوريا هي العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية في منطقة غرب آسيا‌، وهي حلقة الوصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين. تحول ميزان القوى في غرب آسيا‌، الذي تميز بانتصار الثورة الإسلامية في إيران‌، وسقوط صدام حسين عام ۲۰۰۳‌، وصعود الشيعة في العراق ولبنان‌، وانتصار حزب الله في حرب الـ ۳۳ يومًا. أقنعوا الكتل المتنافسة الإقليمية والدولية بتكتيكات الصعب و اللین‌، كبحوا القوة المتنامية لجمهورية إيران الإسلامية في المنطقة. وبما أن سوريا هي حلقة الوصل بين ممر الشرقي والغربي للمقاومة ولعبت دوراً مهماً في انتصار حزب الله في حرب الـ ۳۳ يوماً‌، فإن تغيير النظام السياسي السوري (نظام الوساطة) هو على أجندة التكتل الإقليمي والدولي المعارض للمقاومة و راعی الكيان الصهيوني. إن الأزمة المدمرة في سوريا مستمرة مع قيام المعارضة السورية وغير السورية بدور وقيادة ودعم الشبكات الأجنبية. لا بد من قبول المعارضة السورية كواقع في الوضع الراهن والسيناريوهات المستقبلية في سوريا لا يمكن القضاء عليه‌، وبسبب مواجهتها الدموية مع النظام السوري‌، يمكن التكهن بأنها ستحتفظ بعملها الراديكالي وبعض الخطوط الحمراء. فى المستقبل. لذلك‌، من المهم دراسة وضع المعارضة في سيناريوهات سوريا المستقبلية من خلال التعرف على الأهداف والطبيعة وطريقة العمل والسلطة السياسية والداعمين الأجانب.

الكلمات المفتاحية

المفردات الاساسية سوريا‌، معارضة‌، مقاومة

منابع و مآخذ
• آذری، علی،(۱۳۹۵) بررسی نقاط همگرایی و واگرایی معارضین در سوریه، مؤسسه اندیشه‌سازان نور، پژوهش پشتیبان ۸۱٫
• دویچ، کارل و رابرت کیوهین و جوزف نای،(۱۳۷۵) نظریه‌های روابط بین‌الملل، ترجمه وحید بزرگی، ج ۲، تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
 سردارنیا، خلیل‌الله،(۱۳۹۶)، اپوزیسیون سکولار و بحران سوریه، فصلنامه روابط خارجی، سال نهم، شماره دوم.
• زارعان، احمد،(۱۳۹۳) «بررسی روند تبدیل جنبش حزب‌الله لبنان از قدرتی محلی به قدرتی ملی و منطقه‌ای»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، س ۱۵، ش ۳، پیاپی ۵۹٫
 قوی، نیره(۱۳۹۴)، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۵، شماره ۴۰٫
 صالحی، سیدجواد(۱۳۹۵)، دوفصلنامه علمی-پژوهشی جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره ۴، شماره۱٫
• گریفیتس، مارتین،(۱۳۹۴)، دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
• معینی علمداری، جهانگیر(۱۳۸۰)، «ملاحظاتی درباره طرح نظم امنیتی جدید در خاورمیانه»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، س ۸، شماره ۴٫
• مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور،(۱۳۹۵) بررسی اهداف، وزن راهبردی و چشم‌انداز داعش، صورتجلسه شماره ۱، ۱۵/۷/۱۳۹۵، کارگروه شامات.
• مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور،(۱۳۹۵) بررسی اهداف، وزن راهبردی و چشم‌انداز جبهه النصره، صورتجلسه شماره ۱ کارگروه شامات.
• مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور،(۱۳۹۵) بررسی اهداف، وزن راهبردی و چشم‌انداز کردها، صورتجلسه شماره ۱، کارگروه شامات.
• مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور،(۱۳۹۵) بررسی اهداف، وزن راهبردی و چشم‌انداز سکولارها و اسلام‌گراهای میانه‌رو، صورتجلسه شماره۱، کارگروه شامات.

لاتین
• Allison, Graham and Morton Halperin, Bureaucratic Politic and Foregin Policy, Washington D.c: Brookings Institution, 1974.
• Herman, Margaret g., “Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personality Characteristics pf Policy Leaders”, International Studies Quarterly, No 24, 1980.
• Rosena, James N., The Scientific Study of Foreign Policy, New York: Free Press, 1971.
og.co