اسرائیل، ادامه یا خاتمه

واکاوی گسست‎های درونی بحران‎زا در رژیم صهیونیستی

تألیف: محمد پاکدامن

مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور 

۲۷۰ ص

نوبت چاپ: اول ـ  زمستان۱۳۹۹

موضوع: اسرائیل – سیاست و حکومت – صهیونیست‌ها – ایدئولوژی- صهیونیسم-چپ و راست (علوم سیاسی) – یهودیت و دنیوی‌گرایی – آینده‌نگری – اوضاع اجتماعی

سخن ناشر

«دولت» در اندیشه سیاسی، دستگاه سیاسی متمرکزی است که انحصار استفاده‌ی مشروع از اجبار و زور را درون یک قلمرو جغرافیایی معین، برای یک «ملت» خاص داراست. این دولت برای اینکه بتواند نقشی پویا و مانا در مناسبات داخلی و بین‌المللی ایفا کند، نیاز به مشروعیت دارد. دولت‌ها معمولاً مشروعیت خود را از ملت خود-که در طی قرون و اعصار مختلف به صورت طبیعی در کنار یکدیگر زیسته‌اند ـ و از طریق یک روند قانونی ـ که تا حد زیادی مورد اجماع داخلی می‌باشد ـ به دست می‌آورند. بنابراین وجود ملتی منسجم و قانونی مشروع، شرط مشروعیت هر دولت است.

براساس آنچه نوشته شد، ایده «دولت یهود» و تشکیل ملتی از یهودیان پراکنده در اقصا نقاط دنیا، که هر یک قومیت و فرهنگ خاص خود را داشته‌اند از ریشه  با مبانی دولت‌سازی مغایرت داشت و طبیعی بود چنین دولتی که به صورت مصنوعی و آن هم با ابزار زور سرزمین ملتی دیگر را غصب کرده است، علاوه بر آنکه با مشکل مشروعیت مواجه می‌شود، با بحران‌های اجتماعی و شکاف‌های جمعیتی زیادی در داخل مواجه می‌باشد.

این پژوهش با این  داعیه که با استناد به منابع مرتبط با خود رژیم صهیونیستی می‌خواهد یک کار دقیق علمی برای شناخت گسست‌های درونی این رژیم انجام دهد، وارد موضوع شده است.  محقق اندیشمند و گرامی جناب آقای محمد پاکدامن با نگاه به کارهایی که در این حوزه صورت گرفته، درصدد برآمده، کار جدیدی در عرصه مطالعات مربوط به رژیم صهیونیستی و فلسطین ارائه نماید.  انتشارات موسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور برای کمک به شناخت بیشتر واقعیت‌های درونی رژیم صهیونیستی این اثر ارزشمند را به دست چاپ سپرده است، در همین جا از اساتید گرامی، دانشجویان محترم و پژوهشگران عرصه تحولات خارجی انتظار دارد با ارسال نقطه نظرات خود، ما را بهره‌مند نمایند. در خاتمه از برادر محترم جناب آقای دکتر محمد کمالی گوکی و سرکار خانم مرضیه روشن‌روان که در آماده‌شدن این اثر همکاری صمیمانه داشته‌اند، سپاسگزاری می‌نماید.