رهبري انقلابي سيد حسن نصرالله

 رهبر جنبش حزب‌الله لبنان

تألیف: آزيتا بيدقي قره‌بلاغ

ويراستار: طاهره زارع زواردهي

مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور 

۲۰۳ ص

نوبت چاپ: اول ـ  ۱۳۹۳

موضوع: نصرالله-حسن -۱۹۶۰ـ م. -حزب‌الله (لبنان) -لبنان -سياست و حكومت -قرن ۲۰م -تاريخ -جنبش‌هاي اسلامي

قیمت: ۱۱۰/۰۰۰ ریال

 

مقدمه

سيد حسن نصرالله رهبر حزب‌الله لبنان در سال‌هاي اخير به اعتراف دوست و دشمن به رهبری انقلابی در جهان اسلام تبديل شده و جايگاه و محبوبيت خاصي در مقایسه با سایر رهبران جنبش‌هاي اسلامي و شخصيت‌هاي مشهور عربي و اسلامي پيدا کرده است. در احراز چنين جايگاهي و در تکوين شخصيت انقلابی ايشان، علاوه بر ويژگي‌ها و صفات فردي، عوامل جامعه شناختي، سياسي و فرهنگي بسياري دخيل بوده‌اند، كه اين پژوهش به آنها پرداخته است. در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش مبنی بر این که چه عواملي در تبديل شدن سيد حسن نصرالله به رهبری انقلابی دخيل بوده‌اند؟ در فصل اول به عنوان چارچوب نظری،  مدل‌های رهبری روایت‌های بازسازی شده آن بهره گرفته شده است. فصل دوم به عوامل و بحران‌های سیاسی مؤثر در تکوین ویژگی‌های کاریزمایی سید حسن نصرالله اختصاص یافته است. در این باره به مهم‌ترین بحران‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی و نقش این بحران‌ها در تکوین شخصیت انقلابی سید حسن نصرالله اشاره شده است. در فصل سوم به عوامل اجتماعی مؤثر در بروز ویژگی‌های انقلابی سید حسن نصرالله، یعنی ساختار اجتماعی جامعه لبنان (اقوام و طوایف، ادیان و مذاهب، فرهنگ و آداب و رسوم، معیشت و اقتصاد) پرداخته شده است. در فصل چهارم نیز به فرهنگ سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی در تکوین ویژگی‌های  انقلابی سید حسن نصرالله اختصاص دارد. در انجام این پژوهش سعی شده است با مراجعه به اسناد و مدارک و اطلاعات قابل دسترس، از روش کيفي اعم از توصيفي، تبييني و تفسيري استفاده شود.