محور مقاومت

شرحی بر ویژگی‌ها و وجوه مختلف

تألیف: دکتر مهدی هدایتی شهیدانی، محمدرضا بابایی

مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور 

۲۰۶ص

نوبت چاپ: اول ـ  زمستان ۱۳۹۹

موضوع: ایران – روابط خارجی – سوریه – تاریخ – جنگ داخلی، ۲۰۱۱م – دخالت خارجی – سیاست و حکومت – قرن ۱۴

سخن ناشر

«آنچه در وهله اول باید به آن اشاره کنم میل سیری‌ناپذیر و دائم انسان به قدرت پس از قدرت است، که تنها با مرگ پایان می‌یابد.» این جمله‌ای است که هابز از بانیان اندیشه سیاسی مدرن غرب در ابتدای کتاب تاثیرگذارش-لویاتان- بر آن تاکید دارد و در واقع اساس انسان‌شناسی اوست. او با نگاهی یکجانبه به انسان، ذات او را شرور و قدرت‌طلب دانسته و انسان را گرگِ انسان لقب می‌دهد که باید آن را کنترل کرد. اما اگر به هابز امثال شهید حججی‌ را نشان دهیم، چه خواهد گفت! مطمئناً اندیشه اومانیستی و دنیاگرایانه غربی به هیچ عنوان نمی‌تواند انسان‌هایی مانند حججی‌ را تحلیل کند. آیا صرفاً ذات شرور و قدرت‌طلب انسان است که او را به مقاومت علیه دیگری وامی‌دارد. مثال‌های بسیاری است که به این سوال پاسخ منفی می‌دهند.

اندیشه «مقاومت» به عنوان تفکری علیه اندیشه «سلطه»، همواره در تاریخ بشر ظهور و بروز داشته است. اما مقاومتی که برآمده از متن اسلام باشد، به واسطه پشتوانه‌ی قدسی و الهی خود به مثابه تیغی بُرنده دل تاریخ را می‌شکافد و حوادثی تاثیرگذار و الهام‌یخش از خود به جای می‌گذارد. مقاومت پیامبر(ص) در مقابل جهالت قریش، مقاومت علی(ع) علیه دئانت معاویه و مقاومت حسین(ع) دربرابر ضلالت یزد، هر یک نمونه‌های خوبی برای هر دین مدار واقعی است.

در سده اخیر، مسلمانان پس از چندین قرن خواب غفلت، متاثر از روشنگرانی مانند سید جمال به احیاء اندیشه اسلامی در مقابل جهان سکولارشده غرب روی آورند. این تلاش‌ها پس از پیروزی و شکست‌های بسیار، منتهی به انقلابی بزرگ به رهبری عارفی حکیم و شریعت‌مدار گردید که خود سرآغاز احیای مقاومت مسلمانان علیه جهالت، دئانت و ضلالت مدرن شد. پس از این انقلاب، شاهد شکل‌گیری محوری از جریان‌های اسلامی برای مقاومت با نظام سلطه بودیم.

این جریان‌های مقاومت که بر مبنای اندیشه دینی امتِ واحد و زیر پرچم توحید و عقیده به نبوت و معاد راستین شکل گرفته‌اند، دارای وجوه منحصر به فردی می‌باشند که بررسی آن محور اساسی این کتاب است که به وسیله محقق ارجمند و گرانمایه جناب آقای دکتر مهدی هدایتی شهیدانی به رشته تحریر درآمده است. این کتاب  با هدف تبیین نحله‌های مقاومت و بیان وجوه آن و نقش تأثیرگذار آنان در مناسبات آینده جهان تألیف گردیده است.  در خاتمه از جناب آقای دکتر جبار شجاعی، دکتر محمد کمالی گوکی و سرکار خانم مرضیه روشن‌روان که در آماده‌سازی این اثر همکاری صمیمانه‌ای داشته‌اند، قدردانی می‌نماید.