گفتمان‌شناسي نامه رهبري به جوانان غرب؛ مباني و آثار راهبردي

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* راحله جمعه‌زاده

* پژوهشگر مسائل سياسي

 ایمیل نویسنده

چکیده

مشكلات و چالش‌هاي فراروي جهان پرتلاطم امروزي، از مسائل زيست‌محيطي گرفته تا معضلات و مسائل سياسي، جنگ‌ها و افراط‌گرايي زندگي بشر را تنش‌آلود كرده است. در چنين شرايطي، قدرت‌هاي غربي و ابزار رسانه‌اي آنها همواره به دنبال گسترش اسلام‌هراسي و اسلام‌ستيزي بوده‌اند تا بدين طريق با تخريب چهره اسلام و مسلمانان، از زير بار چالش‌هاي فعلي خارج شوند. اين در حالي است كه اسلام در طول تاريخ، دعوت به برادري و صلح دعوت كرده است.‌ از همين رو، نامه رهبر معظم انقلاب اسلامي، آيت‌الله خامنه‌اي، به جوانان غرب نقطه‌عطف مهمي در روشنگري انسان غربي نسبت به ماهيت اسلام بوده، تأثيرات چشمگيري در سطح داخلي و بين‌المللي داشته و دارد. نوشتار پيش رو با كاربست نظريه گفتمان در حد بضاعت به اين مهم مي‌پردازد.

واژگان کلیدی

مقام معظم رهبري، جوانان، گفتمان انقلاب اسلامي و اسلام‌هراسي

عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of Iran’s Leader Writing for Western Youth: Foundations and strategic work

نویسنده  [English]

Raheleh Jomeh-zadeh

چکیده [English]

Abstract

Problems and challenges of today’s turbulent world, from environmental issues to issues of politics, as well as conflict and extremism, have generated tensions in human life. In such circumstances, Western powers and their media tools have always been seeking to expand Islamophobia so that they fight off the current challenges by degrading the image of Islam and Muslims. This is while Islam invited in brotherhood and peace throughout history. Therefore, the letter of Ayatollah Khamanei, Supreme Leader of Islamic Revolution of Iran, to western youth has been a turning point in the enlightenment of western man about the nature of Islam. It produced significant effects nationally and internationally. The present paper deals with this key focus by using discourse theory.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Supreme Leader, Youth, Forum of the Islamic Revolution and Islamophobia

عنوان مقاله [العربية]

معرفة خطاب رسالة قائد الثورة الإسلامیة إلى شباب الغرب، الأسس والآثار الاستراتيجية

چکیده [العربية]

المخلص

المشاكل والتحديات التي تواجه العالم اليوم المضطرب، من القضايا البيئية إلی المشاكل والقضايا السياسية والحروب والتطرف، جعلت حياة الإنسان یسودها التوتر. وفي مثل هذه الظروف، کانت القوى الغربية ووسائل إعلامها تسعی دوماً إلی نشر الإسلاموفوبيا والكراهية من الإسلام، کي تتمکن بهذه الطریقة ومن خلال تشویه صورة الإسلام والمسلمين، من الخروج من تحت وطأة التحديات الراهنة. هذا في حین أن الإسلام وعلى مر التاريخ، قد دعا إلی الأخوة والسلام. لذا، فإن رسالة قائد الثورة الإسلامیة آیة الله الخامنئي إلی شباب الغرب، کانت نقطة تحول هامة في تنوير الإنسان الغربي حول طبيعة الإسلام، وکان لها ومازال تأثير كبير على المستوى الوطني والدولي. هذا المقال یتطرق إلی هذا الموضوع قدر الإمکان عبر تطبيق نظرية الخطاب.

الكلمات المفتاحية

قائد الثورة الإسلامیة، الشباب، خطاب الثورة الإسلامية والإسلاموفوبيا

ـ امام خمینی، سید روح‌الله (۱۳۸۵)، صحیفه‌ امام (۲۲ جلد)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (چاپ و نشر عروج)، چاپ چهارم.

ـ بابایی، رضا (تابستان ۱۳۸۵)، «درآمدی بر مخاطب‏شناسی»، فصلنامه پیام، ش ۷۷٫

ـ جهان بزرگي، احمد (۱۳۸۸)، «تحلیل گفتمانی نظریه انقلاب اسلامی»، مجله زمانه، شماره‌هاي ۸۴ و ۸۵٫

ـ حاج ابوالقاسمي، سيما( ۱۳۸۵)، « پرسشگري و تفكر نقادانه»، روزنامه همشهري، س ۱۴، ش ۴۱۵۶٫

ـ حقیقت، سیدصادق (۱۳۸۵)، روش‌شناسی در علوم سیاسی، قم: دانشگاه مفید.

ـ خراساني، رضا (۱۳۸۹)، «مواجهه غرب و اسلام سیاسی در دوره معاصر (چیستی و چرایی آن)»، فصلنامه علوم سياسي، ش ۴۹٫

ـ ذوالعين، پرويز (۱۳۷۷)، ديپلماسي، خاطرات و آموزه‌ها، تهران: پاسارگاد.

ـ زارعي، سعدالله (۱۳۹۳)، پیام کوتاه رهبری، بیشتر دعوت به ادراک حقیقت است:

http://www.defapress.ir/Fa/News/39664

ـ سلطانی، سیدعلی اصغر (۱۳۸۳)، «تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش»، فصلنامه علوم سیاسی،
س ۷، ش ۲۸٫

ـ عبدالمطلب، عبدالله و محمدصادق بیگلری (پاییز و زمستان ۱۳۸۹ )، «جایگاه دیپلماسی فرهنگی ـ ارتباطی در سیاست خارجی ایالات متحده: برنامه‌ها و برنامه‌ریزان، رهیافت انقلاب اسلامی»، شماره ۱۳٫

ـ فرکلاف، نورمن(۱۳۸۷)، تحلیل انتقادی گفتمان، گروه مترجمان، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه.

ـ کسرایی، محمدسالار و علی شیرازی (۱۳۸۷)، «نظریه گفتمان لاکلا و موفه، ابزاری کارامد در فهم و تبیین پدیده‌های سیاسی، فصلنامه سیاست، دوره ۳۹، ش۳٫

ـ مارش، دیوید و جری استوکر (۱۳۸۴)، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاج یوسفی،چاپ دوم،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

ـ نیک آیین، احسان الله (۱۳۸۸)، «دیپلماسی عمومی؛ رویکردی نو در عرصه روابط بین‌الملل»، سیاست خارجی، ش ۸۹٫

ـ ون دایک، تئون ای (۱۳۸۷)، مطالعاتی در تحلیل گفتمان، از دستور متن تا گفتمان‌کاوی انتقادی، گروه مترجمان، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه.

ـ هوراث، دیوید (۱۳۷۷)، «نظریه گفتمان»، ترجمة سیدعلی اصغرسلطانی، فصلنامه علوم سیاسی، ش۱۲٫

http://www.defapress.ir/Fa/News/39388

http://shia12.org/fa/payam%20urupaa.asp

http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=28777

http://www.nasimonline.ir/detail/News/974188/136

– http://letter4u.blog.ir/1393/11/09/letter4u-western-censorship

http://alwaght.com/News/5281/