آينده‌شناسي طالبان افغانستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

جواد جمالي *

* كارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه تهران 

 

چکیده

در دو دهه‏ اخیر طالبان با نمایش نوعی پایداری ساختاری ـ کارکردی نشان داده است كه می‏تواند راهبردهای پیچیده قدرت‏های بین‏المللی را به بن‏بست بکشاند. اما درک اینکه این وضعیت هم‌چنان ادامه می‏یابد یا باید منتظر رویدادهای نوظهور در مورد طالبان بود، مستلزم بررسی ابعاد و زوایای مختلف موضوع در آینده نزدیک است.

در پاسخ به این سؤال اصلی که «طالبان افغان بعد از ۲۰۱۴ چه سرنوشتی خواهد داشت؟» می‏توان این فرضیه را که فقط بر «شروع جنگ داخلی در افغانستان بعد از ۲۰۱۴» تأکید می‏ورزد، به آزمون گذاشت. به منظور شناسایی و ارزیابی «وضعیت‏های محتمل طالبان در آینده» و هم‌چنین انتخاب احتمال قوی‏تر، از روش «تحلیل روندها» که یکی از روش‏های آینده‏پژوهی است، استفاده شده است.

طبق یافته ‏های این مقاله، با توجه به حضور روندهای «سیاسی شدن» و «اختلافات درونی» درون طالبان و هم‌چنین وجود پیشران‏های قدرتمندی چون «بن‏بست جنگ»، «اراده سیاسی کنترل بحران» و به تبع آن تقویت احتمالاتی غیر از تداوم جنگ و خشونت، می‏توان در بلندمدت به تغییر رویکرد طالبان امیدوار بود؛ زیرا ويژگي «بقای طالبان و تغییر کارکردی آنها» در اغلب «وضعیت‏های محتمل» متصور بعد از ۲۰۱۴ برای طالبان، مشترک است.

واژگان کلیدی

آینده ‏شناسی، طالبان افغان، افغانستان، روندشناسی، امریکا، ناتو

عنوان مقاله [English]

Futurology of Taliban in Afghanistan

نویسنده  [English]

Javad Jamali

 

چکیده [English]

Abstract

During the last two decades Taliban with showing the kind of structural and functional stability faced complex strategies of international powers with some challenges.

However understanding its future and creation of new events about Taliban requires to examination of dimensions and various aspects of the subject in the near future.

In response to this main question “What is the fate of Afghan Taliban after 2014?” We can make this assumption that emphasizes only the “beginning of the civil war in Afghanistan after 2014”. In order to identify and evaluate “the probable future Taliban” and also choosing the possibility of stronger is used the method of “process analysis” that is one of the future studies methods.

According to this article, the presence of trends of “politicization” and “internal disputes ” in Taliban and also issues such as” war deadlock “political will of crisis control “and consequently strengthening the probabilities apart from continuation of war and violence can be hoped to changing approach of Taliban in a long-time, because character of “survival of the Taliban and its functional change” in most “possibility situations” after 2014 for Taliban is common.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Futurism, Afghan Taliban, Afghanistan, U.S., NATO

عنوان مقاله [العربية]

دراسة مستقبل طالبان الأفغانستانية

چکیده [العربية]

المخلص

لقد أثبتت طالبان في العقدين الأخيرين مع تقديم نوع من المقاومة البنيوية و العملية، بأنّها تستطيع أن توصل الإستراتيجيات المعقّدة للقوي الدولية الي الطريق المسدود لكن فهم أنّ الوضع هذا قد يستمر أم يجب الإنتظار للأحداث الجديدة حول الطالبان قد يستلزم دراسة الأبعاد المختلفة للموضوع في المستقبل القريب. في الرد علي السئوال الأساسي و هو ما هو مصير طالبان أفغانستان بعد ۲۰۱۴؟ يمكننا طرح فرضية تؤكّد بداية حرب أهليّة في أفغانستان بعد ۲۰۱۴٫ و لأجل معرفة و تقييم الأوضاع المختلفة لطالبان في المستقبل و كما إختيار إحتمال أكثر قوة قد استفدنا من أسلوب تحليل المعطيات الذي يعتبر من أساليب دراسة المستقبل بناءاً علي معطيات المقال بالنظر إلي وجود عمليات التسيس و الخلافات الداخلية بين طالبان و وجود عوامل طردية قويّة كالطريق المسدود الحربي و الإرادة السياسية لوقف الأزمة و بالتالي تعزيز الإحتماليات غير إستمرار الحرب و العنف يمكن أن نؤمّل تغيير إتجاهات طالبان لأنّ افتراض بقاء طالبان و تغيير اداءها افتراض مشترك في كلّ الأوضاع المحتملة المتصورة بعد ۲۰۱۴٫

الكلمات المفتاحية

دراسة المستقبل، طالبان الأفغانستانية، الأفغانستان، دراسة العملية، الولايات المتحدة، الحلف الأطلسي

منابع فارسي

ـ حاجیانی، ابراهيم (۱۳۹۱)، مبانی، اصول و روش‏های آینده‏پژوهی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

ـ سرافراز، محمد (۱۳۹۰)، جنبش طالبان، از ظهور تا افول، چاپ اول، تهران: سروش.

ـ كريستين ساينس مانيتور (۲۰۰۹)، «سرنوشت تامیل‌ها بدون ببرهای جدایی‌طلب»، ترجمه نیلوفر قدیری، به نقل از:  

http://www.hamshahrionline.ir/details/81784

ـ ليندگرن، ماتس (۱۳۹۰)، طراحی سناریو؛ پیوند بین آینده و راهبرد، ترجمه عبدالعزیز تاتار، تهران: مؤسسه آموزشی  و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

ـ مؤسسه انديشه‌سازان نور (۱۳۹۱)، مصاحبه با پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل افغانستان، تهران، خرداد.

ـ مصاحبه طلوع نیوز با «حمدالله بتاش»، والی فاریاب، ۲۳/۱/۱۳۹۲٫

 

منابع لاتين

– Imtiaz Ali, (2002), “The Haqqani Network and Cross-Border Terrorism in Afghanistan,” Terrorism Monitor (6), The Jamestown Foundation, March 24.

– Roggio, Bill (2010), “The Afghan Talibans Top Leaders”, 23 February, in: http:// www. longwarjournal. org/archives/2010/02/the Afghan-talibans-top-leaders.

– Rubin, Barnett R. (2002), The Fragmentation of Afghanistan, Yale University Press.

– Yousafzai, Rahimullah (2008), “Interview with Siraj Haqqani,” The NEFA Foundation, July 28.

– http://shahamat-farsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19894:2012-10-26-15-26-39 &catid =5:officiale-statmenst&Itemid=6

http://www.onlinemanagers.ir/emag/ContentDetails.aspx?cid=1074#ixzz2oB3NDBsO