تأثیرات سیاسی ـ اجتماعی صرخی‌ها در عراق

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال بیست و یکم، شماره ۲، پياپي ۷۸، تابستان ۱۳۹۸؛ صفحات ۴۷-۷۰

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده:

* حمیدرضا اسلامی

** امیر قلی‌زاده

*  ** پژوهشگر کارگروه عراق، مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور

چکیده

تحولات عراق به‌عنوان مهم‌ترین همسایه جمهوری اسلامی ایران همواره حائز اهمیت بوده است. این پژوهش به‌منظور بررسی جریان ضد ایرانی صرخی در عراق تهیه شده است. پژوهش پیش رو در راستای فهم بهتر افکار و‌اندیشه‌های این گروه به توصیف و بررسی آرا و‌اندیشه‌های «محمود صرخی»، رهبر این جریان پرداخته و در این مسیر از سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و متن‌های انتشاریافته در صفحات مجازی متعلق به وی بهره گرفته است. این تحقیق با مشخص کردن نگاه جریان صرخی به سیاست‌های ایران در عراق، نشان دادن ابزارهای مورد استفاده آنها، بیان چگونگی گفتمان چالش‌آفرین این گروه نسبت به منافع جمهوری اسلامی ایران در عراق، به دنبال افزایش آگاهی نسبت به خطرات این قبیل جریان‌هاست. شناخت بیشتر طیف‌هایی که گرایش‌های ناسیونالیستی و قومی پررنگی داشته و سهمی در بدنه اجتماعی عراق دارند و غالباً با اهداف جمهوری اسلامی ایران همراهی نمی‌کنند و همچنین شناخت بیشتر عوامل تهدیدزا نسبت به منافع ملی ایران و بالا بردن حساسیت‌ها نسبت به این جریانات از اهداف این پژوهش برشمرده می‌شود.

واژگان کلیدی

عراق، جریان صرخی، امپراتوری فارسی، عروبیت، ناسیونالیست

عنوان مقاله [English]

The Social and Political Impact of Sarkhis in Iraq

نویسنده  [English]

Hamidreza Islami

Amir Gholizadeh

چکیده [English]

Abstract

Iraq’s developments as the most important neighbor of Iran have always been important. This study was designed to investigate the Sarkhi as an anti-Iranian flow in Iraq. In order to better understand the thoughts and ideas of this group, the leader’s ideas of this group Mahmoud Sarkhi have been described, along with the lectures, interviews, and texts published on his virtual pages. This study highlights the view of Sarkhi to the Iranian policies in Iraq, demonstrates the tools they use, expresses the group’s challenging discourse on Iran’s interests in Iraq, is looking to raises awareness of the dangers of such currents. There are bands with nationalist-ethnic tendencies that have a share in the Iraqi social body that are not often aligned with Iran’s goals, greater awareness of the threatening factors to Iran’s national interests and highlighting the sensitivity to this currents is one of the aims of this study.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Iraq, Sarkhi, Persian Empire, Arabs, Nationalists

عنوان مقاله [العربية]

الآثار الاجتماعية والسياسية للصرخیین فی العراق

چکیده [العربية]

المخلص

 

تطورات العراق كأهم جار لإيران كانت دائما مهمة. تم تصميم هذه الدراسة للتحقيق في التدفق المعادي لإيران المسمى بالصرخی في العراق. من أجل فهم أفضل لأفكار و العقاید هذه المجموعة‌، تم وصف أفكار القائده محمود صرخی‌، من طریق المحاضرات والمقابلات والنصوص المنشورة على صفحاته الافتراضية. تحدد هذه الدراسة النظر الصرخی للسياسات الإيرانية في العراق‌، وتوضیح الأدوات التي تستخدمها و شرح معارضة هذه المجموعة للمصالح الإيرانية في العراق سعي إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر هذه التطورات. هناك فرق ذات نزعات قومية – عرقية لها مصلحة في الهيئة الاجتماعية العراقية التي لا تتماشى في الغالب مع أهداف إيران‌، وزيادة الوعي بالعوامل المهددة للمصالح الوطنية الإيرانية‌، والحساسية الشديدة تجاه إيران هم أهداف هذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية

العراق‌، الصرخی‌، الإمبراطورية الفارسية‌، العروبة‌، القوميون

ـ بوادرالنصر، (۲۰۱۵)، المرجع العراقی العربی الصرخی الحسنی (الان بعض السیاسیین بعض المسئولین فی الدوله التفتوا الی هذا الامر ظاهرا الان خذوا خطی متسارعه او خطی متواضعه مبتعدین عن ایران مقتربین الی الامیرکان و الی الحلف الاخر و… اذا بقیت الحیاه و بقینا فالقادم سیکون علی ایران ستتشضی ایران ستنتهی ایران ستنهار ایران اسرع من انهیار الموصل امام الدواعش…

 http://www.al-hasany.com

ـ صرخی (۲۰۱۸)، من علی شاشه قناه التغییر الفضائیه، الاثنین ۱۷/۸/۲۰۱۵:

 http://www.al-hasany.com

ـ وکاله اخبار العرب (۲۰۱۵)، و ینتشر علی

– plus.google.com/+2alhasany 

– https://www.facebook.com/alsrkhy.alhasany

ـ صرخی (۲۰۱۸)، نداء الی الشعوب العربیه (اقول لابنائی و اعزائی الشعوب العربیه: احذروا الفتن و…) مقتبس من اللقاء الذی اجرته صحیفه الشرق مع سماحه المرجع الدینی العراقی السید الصرخی الحسنی ۱۷/۳/۲۰۱۵