رونمايي از ۹ کتاب موسسه انديشه‌سازان نور

۹ کتاب موسسه انديشه‌سازان نور در حوزه سياست خارجي و روابط بين‌الملل ظهر امروز رونمايي شد. به گزارش خبرگزاري آريا، مسئول موسسه انديشه سازان نور مهمترين ويژگي اين کتاب‌ها را متناسب بودن با جديدترين تحولات سياسي – فرهنگي جهان و استفاده از مولفين و نويسندگان خبره و آگاه برشمرد و گفت: در نگارش اين کتاب‌ها سعي شده است تنها به سير تاريخي کشورها پرداخته نشود.
آقاي زارعي تحولات سياسي جهان و منطقه خاورميانه، بررسي جريان‌هاي سلفي و تبيين دغدغه‌هاي فرهنگي – سياسي جهان اسلام را مهمترين محورهاي محتوايي اين کتاب‌ها دانست.
در پايان اين مراسم کارشناسان و نويسندگان به تحليل و بررسي محتوايي اين کتاب‌ها پرداختند.
اسرائيل در ناتو يا ناتو در اسرائيل، دموکراسي و صحرا، سياست خارجي آمريکا و چين در سودان، مقدمه‌اي بر جريان‌شناسي اسلامي افغانستان، ماهيت و جايگاه جريان‌هاي سلفي در کشورهاي اسلامي، ژئوپولتيک تشيع در آسياي مرکزي، رهبري انقلابي سيد حسن نصراله، سياست و حکومت در کويت و ليبي پس از قذافي کتاب‌هاي رونمائي شده هستند.