فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال بیست و سوم، شماره ۱، پیاپی۸۹، بهار۱۴۰۱ ، ۲۱۱ صفحه

۱) الگوی رفتاری رژیم صهیونیستی در حملات سوریه

 صفحه ۵-۲۴

علی آذری

۲) وضعیت ناتو از حیث سازمان داخلی بعد از جنگ اوکراین

صفحه ۲۵-۵۴

احسان جعفری‌فر

۳) سیاست خارجی ترکیه در قبال جنگ اوکراین

صفحه ۵۵-۷۲

رحمت حاجی‌مینه

۴) رفتارشناسی مقتدی صدر در تحولات اخیر عراق

صفحه ۷۳-۱۰۶

احمد زارعان

۵) ماهیت منازعات مرزی طالبان‌ـ ایران

صفحه ۱۰۷-۱۳۶

اسماعیل باقری

۶) انتخابات ۲۰۲۲ لبنان؛ شرایط، ویژگی‌ها و پیامدهای داخلی و منطقه‌ای

صفحه ۱۳۷-۱۶۴

حسین آجرلو