فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال بیست و دوم، شماره ۱، پیاپی۸۵، بهار۱۴۰۰ ، ۲۱۶ صفحه

۱) چارچوبی برای بازشناسی گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان اخوان‌المسلمین و گفتمان صوفیه در آفریقا

 صفحه ۵-۴۴ 

علی شهبازی

۲) امکان‌سنجی احیای اخوان‌المسلمین بنا و فعال شدن آن در محور مقاومت اسلام

صفحه ۴۵-۷۴

حمید علیزاده

۳) کتائب حزب‌الله در گزارش مایکل نایتس به پنتاگون

صفحه ۷۵-۱۰۶

امیرحامد آزاد

۴) امکان‌سنجی الحاق قسد به دولت سوریه

صفحه ۱۰۷-۱۴۰

محمود عباسی

۵) زمانه تطبیع؛جامعه‌شناسی عربی عادی‌سازی با دشمن دیرین

صفحه ۱۴۱-۱۶۲

علیرضا زارعی

۶) چیستی و دلایل اعتراضات شیعیان عراق در دولت‌های اخیر

صفحه ۱۶۳-۱۹۸

تورج افشون/ امیر قلی‌زاده