فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال نوزدهم، شماره ۱، پیاپی ۷۳، بهار۱۳۹۷، ۱۹۲ صفحه

۱) مکتب عماد مغنیه، شیوه‌های نوین در جهاد و مبارزه

 صفحه ۵-۲۰ 

صبری انوشه

۲) طرح ناتوی عربی در منطقه غرب آسیا: موانع و چالش‌ها

صفحه ۲۱-۵۲

نورالدین اکبری

۳) توانمندی‌های ذهنی پوتین

صفحه ۵۳-۷۶

علی مخدومی

۴) آموزه‌های انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ عراق

صفحه ۷۷-۱۰۸

تورج افشون

۵) ريشه‌ها و نتايج اختلافات عربستان و قطر

صفحه ۱۰۹-۱۳۸

علیرضا زارعی

۶) مهاجران هیسپنیک و چشم‌‌‌انداز فروپاشی اجتماعی ایالات متحده آمریکا

صفحه ۱۳۹-۱۷۲

غلامحسین یوسفی