فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال بیست و سوم، شماره ۲، پیاپی۹۰، تابستان ۱۴۰۱، ۲۱۱ صفحه

۱) میدان قانا و کاریش و تأثیر آن بر موقعیت‌های حزب‌الله لبنان

 صفحه ۵-۳۳ 

احسان رفائی

۲) حضور نیروهای معاند در اقلیم کردستان و پیامدهای امنیتی آن برای ج.ا. ایران

صفحه ۳۵-۶۱

داود احمدزاده

۳) سوریه؛ استمرار و تصعید حملات رژیم صهیونیستی به خاک این کشور

صفحه ۶۲-۸۵

فرزان شهیدی

۴) سیاست و حکومت الهام علی‌اف

صفحه ۸۶-۱۰۹

حمید خوشایند

۵) نوع‌شناسی مدیریت پوتین در جنگ اوکراین

صفحه ۱۱۰-۱۳۴

علی مخدومی

۶) بحران اوکراین و تأثیر تحریم‌ها بر کشمکش روسیه و غرب

صفحه ۱۳۵-۱۵۴

شعیب بهمن