فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال بیست و چهارم، شماره ۱، پياپي ۹۳، بهار۱۴۰۲ ، ۲۴۳ صفحه

۱)  بایدهای سیاست خارجی ایران در دوره کنونی؛ از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

 صفحه ۵-۳۳ 

طاهره پورغلامی

۲) رفتارشناسی جمهوری اسلامی ایران در قبال فلسطین

صفحه ۳۴-۶۶

محمد کمالی گوکی

۳) تأثیر صلح عربستان و یمن بر اختلافات و همکاری‌های انصارالله و حزب اصلاح

صفحه ۶۸-۱۰۰

علیرضا زارعی

۴)نسبت نحله‌های اخوان‌المسلمین و «مقاومت اسلامی»

صفحه ۱۰۲-۱۳۰

پریسا رضائی فدشکویه

۵) تأثیر الحاق کرانه باختری بر محور مقاومت

صفحه ۱۳۲-۱۶۲

احمد زارعان

۶) ریشه‌ها و پیامدهای روابط امنیتی و سیاسی اسرائیل با ترکمنستان

صفحه ۱۶۴-۱۸۴

حمید خوشایند

۷) نظریه‌های حکومت در سپهر اندیشه سیاسی اسلام و بدیل آن

صفحه ۱۸۶-۲۲۱

رحمان نجفی سیار