مهاجران هیسپنیک و چشم‌‌‌انداز فروپاشی اجتماعی ایالات متحده آمریکا

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام، سال نوزدهم، شماره ۱، پياپي ۷۳، بهار ۱۳۹۷؛ صفحات ۱۳۹-۱۷۲

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده :

* غلامحسین یوسفی

* کاندیدای دریافت دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه اصفهان

چکیده

 

پویایی‌شناسی و شناخت سیر تحول، تطور و تغیير ساختار درونی جوامع و عوامل موجده این دگرگونی، همواره یکی از موضوعات مورد علاقه رشته علوم سیاسی به ویژه جامعه‌شناسی سیاسی بوده است. جامعه آمریکا یکی از جوامعی است که طی دهه‌های اخیر، به دلیل موج گسترده مهاجرت به آن و هم‌چنین برخی تحولات درونی، همواره در معرض تغییر‌ و دگرگونی اجتماعی و اقتصادی بوده است زیرا به لحاظ ماهیتی و از زمان کشف این کشور، عمده جمعیت این کشور را مهاجران اروپایی، آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتینی تشکیل داده‌‌‌اند. مهاجران مکزیکی، بیشترین تعداد مهاجران آمریکای لاتین را به خود اختصاص داده و توانسته‌‌‌اند از سال ۲۰۰۳، به دومین اقلیت جمعیتی در آمریکا تبدیل شده و جایگاه سیاه پوستان را بگیرند. مکزیکی‌‌ها مهاجرت به آمریکا را مهاجرتی داخلی تلقی کرده و احساس‌‌ می‌کنند به سرزمین مادری خود هجرت‌‌ می‌کنند. آنان اعتقاد دارند مناطقی که ایالات متحده در جنگ‌های ۱۸۴۶ تا ۱۸۴۸ از مکزیک گرفته و ضمیمه خاک خود کرده است، باید بدون جنگ پس گرفته شود. به این اقدام در زبان هیسپنیکی، «رکانکیستا» گفته‌‌ می‌شود. مکزیکی‌‌ها تنها اقلیتی هستند که ادعای مالکیت بر خاک آمریکا را دارند و این ‌‌مسئله، چالش بزرگی برای آمریکا شده است و پیش‌بینی‌‌ می‌شود طی چند دهه آینده، موجبات فروپاشی اجتماعی ایالات متحده را فراهم کند. در این مقاله، روند تحولات صورت گرفته در ساختار اجتماعی آمریکا از نظر جامعه‌شناختی و به ویژه جامعه‌شناسی سیاسی مورد مداقه و تحلیل قرار‌‌ می‌گیرد. پرسش این است که تغییرات جمعیتی و مهاجرتی به ویژه مهاجرت هیسپنیک‌‌ها چه ‌‌تأثیراتی بر جامعه آمریکا داشته و خواهد داشت؟. برای پاسخ به این پرسش محوری، از مطالعه اسناد و مصاحبه با شخصیت‌‌ها و کارشناسان آمریکا و تحلیل موضوع از منظر نظریه «تغییر اجتماعی تالکوت پارسونز» و مکتب «کارکردگرای» بهره خواهیم برد.

واژگان کلیدی

هیسپنیک، ایالات متحده، بحران اجتماعی، مهاجرت، رکانکیستا.

عنوان مقاله [English]

Hispanic migrants and the prospect of a social collapse of the United States

نویسنده  [English]

Gholamhosein Yousefi

چکیده [English]

Abstract

Dynamics and recognition of the evolution and changes in the internal structure of societies and the factors that have contributed to this transformation have always been one of the topics of interest to the political science, especially political sociology. The American society is one of the societies that have been subject to social and economic transformation over the past decades due to the widespread emigration to it, as well as some internal changes, because in terms of nature and since the discovery of this country, Most of the country’s population is composed of European, African, Asian and Latin American immigrants. Mexican immigrants have become the largest number of Latin American immigrants and have become the second most populous minority in the United States since 2003, so they take the place of the blacks. Mexicans consider migrating to the United States as an internal migration and feel they immigrate to their homeland.

They believe that the areas that the United States has taken from Mexico in the 1846-1848 wars are to be withdrawn without war. The action is called in Spanish as “Reconquista”. Mexicans are the only minority claiming ownership of the US land and this has been a major challenge for the United States and is expected to cause US social collapse over the next few decades. In this paper, the process of developments in the social structure of America is examined sociologically and in particular political sociology. The question is, what is the impact of demographic and immigration changes, especially the migration of Hispanics on the American society? To answer this question, we will use the study of documents and interviews with American personalities and experts and the analysis of the subject in terms of the theory of “social change of Talcott Parsons” and the “functionalist” school.

واژگان کلیدی[English]

Keywords

Hispanic, United States, Social Crisis, Immigration, Reconquista.

عنوان مقاله [العربية]

المهاجرين الأسبانية واحتمال انهيار الاجتماعی فی الولايات المتحدة

چکیده [العربية]

المخلص

 

كان فهم تطور و تحول البنية الداخلية للمجتمعات والعوامل هذا التحول کان دائما أحد الموضوعات التي تهم بها العلوم السياسية‌، خاصة علم الاجتماع السياسي. جمعية الأمريكية هي واحدة من المجتمعات في العقود الأخيرة، بسبب موجة هائلة من الهجرة إليها و بعض التطورات الداخلية، هو دائما عرضة للتغيير والتحول الاجتماعي والاقتصادي، لأن بالنسبة لطبيعة و منذ اكتشاف هذا البلاد، يكون معظم سكان البلاد من المهاجرين الأوروبيين والأفارقة والآسيويين وأمريكا اللاتينية. أصبح المهاجرون المكسيكيون أكبر عدد من المهاجرين من أمريكا اللاتينية وأصبحوا ثاني أكبر الاقلیة من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة منذ عام ۲۰۰۳ و كانوا قادرين على أخذ مكان السود. يعتبر المكسيكيون أن المهاجره إلى الولايات المتحدة یکون مهاجره داخلیة ويشعرون أنهم يهاجرون إلى وطنهم. هم يعتقدون أن المناطق التي استولت عليها الولايات المتحدة من المكسيك في الفترة من ۱۸۴۶ إلى ۱۸۴۸ سيتم سحبها من دون حرب. يُشار إلى هذا الإجراء باسم الإسباني “Reconquista”. المكسيكيون هم الأقلية الوحيدة التي تدعي ملكية للأراضي الأمريكية‌، وهذا كان تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة ومن المتوقع أن يتسبب في انهيار اجتماعي أمريكي خلال العقود القليلة القادمة. في هذه الورقة‌، يتم فحص عملية التطور في البنية الاجتماعية الأمريكية اجتماعيا و خاصة في علم الاجتماع السياسي. والسؤال هو‌، ما هو الأثر التغییرات الديموغرافي و الهجرة خاصة هجرة الأسبانية فی الاجتماع الأمریکی؟ للإجابة على هذا السؤال المحوري، سوف نستخدم دراسة الوثائق والمقابلات مع الشخصيات والخبراء الأمريكيين وتحليل الموضوع من حيث نظرية “التغيير الاجتماعي لتالكوت بارسونز” والمدرسة “الوظيفية”.

الكلمات المفتاحية

الأسبانية‌، الولايات المتحدة‌، أزمة اجتماعية‌، الهجرة‌، رکونکیستا.

ـ ایلیچ، ایوان (۱۳۵۷)، فقر آموزش در آمریکای لاتین (صدقه و آزار)، ترجمه هوشنگ وزیری، انتشارات خوارزمی.

ـ تنهایی، حسین (۱۳۹۰)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، انتشارات بهمن.‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌  

ـ توسلی،‌ غلامعبا س(۱۳۸۸)،‌ نظریه‌های‌ جامعه‌شناسی، ‌‌انتشارات‌ سمت.

ـ جعفری ولدانی، اصغر (۱۳۸۸)، چالش‌‌ها و منازعات در خاورمیانه، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

ـ‌ جلالی، رضا (۱۳۸۸)، «چیستی و مصادیق نظریه ثبات هژمونیک»، دانشنامه دوره عالی تحقیقات، شماره هفتاد و سوم، دانشگاه آزاد تهران.

ـ چامسكی، ‌نوام (۱۳۸۲)، ‌‌فهم ‌قدرت،‌ مؤسسه‌ خدمات‌ فرهنگی ‌رسا.

ـ حمیدی‌نیا، حسین (۱۳۸۱)، ایالات متحده آمریکا، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

ـ داد درویش، رضا (۱۳۸۳)، کتاب آمریکا، ویژه نظام انتخاباتی آمریکا، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ‌‌بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

ـ دودمان، لیلی؛ کارکرد‌‌گرایی و کارکردگرایی ساختاری، قابل دسترسی در:‌‌‌

http://www.keramatollahrasekh.blogfa.com/8808.aspx

ـ رفیع‌پور، ‌فرامرز (۱۳۶۹)،‌‌ «روش مشاهده در علوم اجتماعی»، ش ۵، پژوهشنامه علوم انسانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

ـ روح‌الامینی،‌ محمود (۱۳۸۴)، ‌در گستره‌ فرهنگ‌،‌ انتشارات ‌اطلاعات.

ـ روشه،‌ گی،‌ تغییرات اجتماعی (۱۳۹۰)، ترجمه منصور وثوقی، نشر نی.

ـ ریتزر، جورج (۱۳۸۲)، نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، علمی.ژ

ـ صدقی، ابوالفضل (زمستان ۱۳۹۵)، گزارش راهبردی بررسی جامعه‌شناسانه انتخابات ۲۰۱۶ ریاست‌جمهوری آمریکا، مؤسسه اندیشه‌سازان نور.

ـ طالقانی،‌ غلامرضا،‌‌‌ محمدی،‌ مصطفی (۱۳۹۰)،‌ مديريت تطبيقي (نگرش بين‌المللي)، انتشارات ‌علم‌ و ‌‌ادب.

ـ طباطبایی، سیدمحمد (۱۳۸۱)، سیاست و انتخابات در ایالات متحده آمریکا، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

ـ کاردان، عباس (۱۳۸۷)، بحران اقتصادی آمریکا: ریشه‌ها و پیامدها، مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

ـ کوئن،‌ بروس،‌‌ مبانی‌ جامعه‌شناسی (۱۳۹۱)،‌ ترجمه غلام‌عباس ‌توسلی و رضا فاضلی، انتشارات سمت.

ـ کیویستو، پیتر (۱۳۹۰)، اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی.

ـ لوتراس. لودتکه (۱۳۸۵)، ساخته شدن آمریکا، جامعه و فرهنگ آمریکا، ترجمه شهرام ترابی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه.

ـ متقی، ابراهیم (آبان ۱۳۸۹)، «تضاد و تغییر در ساختار جمعیتی»، مهرنامه.

ـ مؤسسه چشم‌انداز توسعه و امنیت (۱۳۸۹)، «چگونه گروه‌های مختلف قومی و نژادی در جامعه ایالات متحده با یکدیگر همکاری‌‌ می‌کنند».

ـ میرلوحی، سید هاشم (۱۳۸۰)، آمریکا بدون نقاب، انتشارات کیهان.

ـ نشریه فرانکفورتر آلگمانیه (۱۴ اکتبر ۲۰۰۱).

ـ هانتینگتون، ساموئل (۱۳۸۴)، چالش‌های هویت در آمریکا، ترجمه محمودرضا گلشن‌پژوه، حسن سعید کلاهی خیابان و عباس کاردان، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ‌‌بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

ـ ‌هرمزی، ‌‌شانی (۱۳۸۹)، آمریکا و بحران اقتصادی جهان، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی/ گروه مطالعات اروپا و آمریکا.

ـ هیویت، کریستوفر (۱۳۸۲)، درک تروریسم در آمریکا، مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.

ـ یوسفی کوپایی، غلامحسین (زمستان ۱۳۹۲)، «بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در ایالات متحده آمریکا؛ فرصت‌‌ها و تهدیدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران (۱۹۹۰ تا ۲۰۳۰)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه.

منابع انگلیسی

– Albert, Richard (2011), ‘the constitutional politics of the tea party movement’, Northwestern University Law Review Colloquy, 105.

– Bean et al (2000), Educational and Sociodemographic Incorporation.

– Boston Globe (8 January1995)

– Brown, Phil (1995), ‘Naming and Farming: the social construction of diagnosis and illness’, Journal of health social behavior.

– Daniels, Roger (1990), Coming to America: A History of Immigration and Ethnicity in American Life, New York, Harpercollins.

– Economist (24 August 2002).

– Edmonston and Passel (1996), Ethnic Demography.

– Gibson, Campbell (1992),’The Contribution of Immigration to the Growth and Ethnic Diversity off the American Population’, Proceedings of the American Philosophical Society, 136.

– Key, V.O. Politics (1984), Parties and Pressure Groups, New York, Thornas Crowel and co.

– Krikorian, Mark (1997), ‘Will Americanization Work in America’, Freedom Review, 28.

– L.Jordan, Terry (1999), Article IV, Federal-State Relations in the U.S Constitution and Fascinaing Facts about it, Naperville, Oak Hill Publishing Company.

– M. Kennedy, David (1996),’Can We Still Afford to Be a Nation of Immigrants?’, Atlantic Monthly, 278.

– M. Schlesinger, Arthur, Jr. (1998), The Disuniting of America, New York: Norton.

– New York Times (24 June 1998).

– Skerry, Peter (1993), ‘Mexican Americans: The Ambivalent Minority, Cambridge’, Harvard University Press, 289.

– The New York Times (November 10, 2016), Election 2016: Exit Polls.

– Tindall, George Brown(1984), America, A‌‌‌ Narrative History, at: w.w.w.norton Co., N. Y., 2,

– V. Flores, William and Benmayor, Rina (1997), Latino Cultural Citizenship: Claiming Identity, Space and Rights, Boston, Beacon Press.

– W. Perison, George (1973), the Moving American, New York: Knopf.

– W. Pierson (1973), the Moving American, New York.

– Washington Post (April 24,1985), A24 a & also F1 c.

– World Hunger Education Service (2011),’Hunger in American United States Hunger and Poverty Facts and Statistics’.

www.BBC.Co.UK.World

www.census.gov

– www.fa.wikipedia. org/wiki

www.iribnews.ir

www.lhvnews.com/fa/news/14250

– www.worldhunger.org/articles