فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

  سال پانزدهم، شماره ۱، پیاپی۵۷، بهار۱۳۹۳ ، ۱۸۴ صفحه

۱) تحليل ژئوپليتيك اسلام سياسي و تأثير انقلاب اسلامي

 صفحه ۵-۳۰ 

بهزاد قاسمي

۲) دوستي و دشمني امريكا و داعش (الگوي رفتاري امريكا با تروريزم)

صفحه ۳۱-۵۰

سعدالله زارعي

 

۳) سياست پرگاري تركيه در روابط خارجي

صفحه ۵۱-۸۸

نورالدين اكبري كريم‌آبادي

۴) بازخواني رابطه حماس با محور مقاومت بعد از تحولات حوزه عربي

صفحه ۸۹-۱۱۶

احمد زارعان

۵) تأثير اكتشاف ذخاير فراساحلي گاز بر امنيت انرژي رژيم صهيونيستي

صفحه ۱۱۷-۱۵۴

دكتر هادي آجيلي/ علي صمدزاده

 

۶) پيروزي انقلاب يمن در سايه فراز و نشيب‌هاي بسيار (گزارش)

صفحه ۱۵۵-۱۶۷

جواد مددي

دریافت کامل فصلنامه