فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال شانزدهم ، شماره ۲ ، پیاپی ۶۲، تابستان۱۳۹۴، ۲۰۶ صفحه

۱) موانع تشکيل دولت ملي در سوريه 

 صفحه ۵-۳۴ 

دكتر احمد زارعان

 

۲) راه‌هاي خروج از بحران خاورميانه 

صفحه ۳۵-۶۰

دكتر اميرحامد آزاد

 

 

 

۳) بحران يمن: الزامات رويارويي با ائتلاف سعودي

صفحه ۶۱-۸۴

جواد مددي

 

 

 

۴) علل گرايش به محور مقاومت در يمن       

صفحه ۸۵-۱۰۸

دكتر  پويان بابايي

 

 

 

۵) سياست خارجي قطر: چالش‌ها و فرصت‌ها (۲۰۱۴ ـ ۱۹۹۶)       

صفحه ۱۰۹-۱۳۸

داود رجبي بهجت

 

 

 

۶) سير تحول و تطور گروه‌هاي تکفيري مطالعه موردي: داعش و القاعده       

صفحه ۱۳۹-۱۸۶

محمد زارعي