فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال هفدهم ، شماره ۲ ، پیاپی ۶۶، تابستان ۱۳۹۵، ۲۱۱ صفحه

۱) بررسي علل بروز تروريسم در جغرافياي جهان اسلام

 صفحه ۵-۴۵ 

مهدي بيژني

۲) سياست‌هاي ضدشيعي آل سعود

صفحه ۴۷-۷۶

تورج افشون

۳) پاکستان ـ عربستان؛ علايق و موانع همکاري راهبردي در دوره نواز ـ سلمان

صفحه ۷۷-۱۰۶

جواد جمالي

۴) چشم‌انداز مقاومت فلسطين در چالش‌هاي هويتي غرب آسيا

صفحه ۱۰۷-۱۳۱

احمد زارعان

 

۵) تأثير بحران سوريه بر روابط روسيه و ترکيه

صفحه ۱۳۳-۱۵۸

شعيب بهمن

۶) رياض ـ تل‌اويو؛ بنياد و نتايج مناسبات سياسي و امنيتي

صفحه ۱۵۹-۱۷۹

سعدالله زارعي

۷) حضور داعش در افغانستان؛ ابعاد و پيامدها

صفحه ۱۸۱-۱۹۲

گفت‌وگوي حمزه‌علي اسماعيل‌زاده با محمدتقي مصباح‌زاده