فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسلام

سال بیستم ، شماره ۳ ، پیاپی ۷۹، پاییز ۱۳۹۸ ، ۳۱۷ صفحه

۱) کنکاشی مقدماتی در «مکتب سلیمانی»

 صفحه ۵-۴۰ 

سعدالله زارعی

۲) جنبش و ناجنبش در تحولات اخیر غرب آسیا

صفحه ۴۱-۸۵

حسین آرمند

۳) بازگشت روسیه به محیط بین‌الملل؛ محدودیت‌ها و چالش‌ها

صفحه ۸۶-۱۲۴

 دکتر شعیب بهمن

۴) چشم‌انداز حزب عدالت و توسعه در فرایند تحولات سیاسی ترکیه

صفحه ۱۲۵-۱۶۲

سجاد طایری

۵) حقوق بین‌الملل و تحریم‌های ضد ایرانی ایالات متحده آمریکا

صفحه ۱۶۳-۲۰۷

توحید محمدزاده

۶) استقلال راهبردی اروپا؛ زمینه‌های شکل‌گیری و چالش‌های پیش‌رو

صفحه ۲۰۸-۲۵۴

علیرضا ثمودی

۷) زمینه‌های شکل‌گیری موج جدید اعتراضات در عراق (۲۰۱۹)

صفحه ۲۵۵-۲۹۷

جواد مددی